Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit xây dựng công trình, quy trình bảo dưỡng hệ
vinhomes West poit xây dựng công trình, quy trình bảo dưỡng hệ

vinhomes West poit xây dựng công trình, quy trình bảo dưỡng hệ

vinhomes West poit xây dựng công trình, quy trình bảo dưỡng hệ thống thiết bị do chủ đầu tư cung cấp và tình trạng sở hữu chung của căn hộ. 4. Nội dung kế hoạch duy trì chung phần chung cư vinhomes west point đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 32 của Quy chế này bao gồ


vinhomes West poitvinhomes West poit xây dựng công trình, quy trình bảo dưỡng hệ thống thiết bị do chủ đầu tư cung cấp và tình trạng sở hữu chung của căn hộ.

4. Nội dung kế hoạch duy trì chung phần chung cư vinhomes west point đối với trường hợp quy định tại khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 32 của Quy chế này bao gồm:

a) Các hạng mục sẽ được duy trì trong năm và dự kiến từ 3-5 năm sau; Dự kiến các hạng mục bảo dưỡng bất ngờ trong năm (nếu có);

b) Thời gian, tiến độ cho từng hạng mục được duy trì trong năm;

c) Dự toán ngân sách để thực hiện từng hạng mục bảo trì;

d) Trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ sở hữu liên quan đến khu vực được duy trì; Trách nhiệm kiểm tra, giám sát và chấp nhận công việc bảo trì của Ban quản trị chung cư vinhomes west point;

đ) Các vấn đề khác có liên quan.

Điều 34. Các hạng mục chung cư vinhomes west point có thể được sử dụng để duy trì các phần sở hữu chung để bảo trì

1. Duy trì các hạng mục và diện tích thuộc sở dự án vinhomes west point hữu chung quy định tại các điểm a, b khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở.

2. Duy trì hệ thống trang thiết bị thuộc sở hữu chung của chung cư vinhomes west point bao gồm thang máy, máy phát điện, máy bơm nước, hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng, điện, cấp điện, cấp thoát nước, cung cấp khí đốt, sưởi ấm trung tâm, chống cháy, chống sét và các thiết bị thông thường khác cho chung cư vinhomes west point

3. Duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên ngoài kết nối với chung cư vinhomes west point; Công trình công cộng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 100 của Luật Nhà ở.

4. Xử lý nước thải, bể tự hoại rỗng theo định kỳ; Xử lý vi sinh vật của hệ thống nước thải chung cư vinhomes west point.

5. Các hạng mục khác của chung ###keyword2### cư vinhomes west point thuộc sở hữu chung của chủ sở hữu chung cư vinhomes west point theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán nhà ở hoặc theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Điều 35. Ký kết hợp đồng bảo trì và duy trì chung bộ phận chung cư vinhomes west point

1. Ban quản trị chung cư vinhomes west point, chủ sở hữu văn phòng, khu dịch vụ, thương mại lựa chọn, ký kết hợp đồng bảo trì theo quy định sau đây:

a) Đối với phần xây dựng của Toà nhà, thuê trực tiếp đơn vị quản lý và vận hành bảo dưỡng (nếu đơn vị chung cư vinhomes west point có bộ phận quản lý hoạt động và đơn vị này có khả năng duy trì); Trường hợp chung cư vinhomes west point không phải có đơn vị quản lý hoạt động hoặc có các đơn vị nhưng không có khả năng bảo trì thì thuê các đơn vị khác có khả năng duy trì việc bảo trì;

b) Đối với hệ thống thiết bị thuộc sở hữu chung, cho thuê hoặc cho phép các đơn vị quản lý hoạt động thuê các đơn vị cung cấp thiết bị hoặc các đơn vị khác có khả năng bảo dưỡng thiết bị để bảo trì; Trong trường hợp phải thay thế thiết bị, đơn vị cung cấp thiết

vinhomes west Point bị phải thực hiện việc bảo hành sản phẩm theo ###keyword3### thời hạn do nhà sản xuất quy định; Sau khi kết thúc thời hạn bảo hành, việc bảo trì hoặc thay thế sẽ được thực hiện theo quy định tại điểm này.

2. Đơn vị bảo trì phải thực hiện việc bảo dưỡng theo các quy trình bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo sự an toàn của chủ sở hữu và người sử dụng trong quá trình bảo trì, phù hợp với tiến độ và các điều kiện thỏa đáng. Được chấp thuận trong hợp đồng bảo trì đã ký.

3. Hợp đồng bảo trì được lập và ký kết giữa Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc Chủ sở hữu Văn phòng, Khu dịch vụ, Thương mại với đơn vị thực hiện bảo dưỡng theo quy định của pháp luật. Trường hợp đơn vị chung cư vinhomes west point không có Hội đồng quản trị thì đại diện chủ sở hữu chung cư vinhomes west point ký hợp đồng với đơn vị có khả năng bảo trì.

4. Khi kết thúc công tác bảo trì, các bên phải tổ chức nghiệm thu và hoàn thành công tác bảo trì; Việc thanh toán, quyết toán ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes