Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit Sau khi nhà ở đáp ứng các điều kiện
vinhomes West poit Sau khi nhà ở đáp ứng các điều kiện

vinhomes West poit Sau khi nhà ở đáp ứng các điều kiện

vinhomes West poit Sau khi nhà ở đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng thuê nhà với người đã ký hợp đồng tiền gửi.   5. Các khoản tiền ứng trước của người mua căn hộ tiền thuê mặt bằng xã hội theo quy định của Điều này được thực hiện theo hợp đ


vinhomes West poitvinhomes West poit Sau khi nhà ở đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng thuê nhà với người đã ký hợp đồng tiền gửi.

 

5. Các khoản tiền ứng trước của người mua căn hộ tiền thuê mặt bằng xã hội theo quy định của Điều này được thực hiện theo hợp đồng mua bán nhà ở theo tỷ lệ hoàn thành công trình xây dựng và tiến độ nhà ở. Dự án được chấp thuận nhưng tổng số tiền tạm ứng của người mua không vượt quá 70% giá trị mua bán nhà ở trước khi giao nhà cho người mua và không vượt quá 95% giá trị của ngôi nhà. Việc mua hàng được thực hiện trước khi người mua được cấp Giấy chứng nhận Gia cư.

 

6. Chính phủ quy định chi tiết các giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo dự án xây dựng xã hội, đầu tư xây dựng, mua sắm tháp thương mại vì mục đích thương mại. Loại nhà ở và tiêu chuẩn khu nhà ở xã hội, giảm thuế và vốn tín dụng vinhomes west Point ưu đãi đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án là nhà ở thương mại không áp dụng" để thuê, thuê, mua bán, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội.

 

Điều 64. Quản lý, sử dụng nhà ở xã hội

 

1. Đối với nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này, cơ quan quản lý nhà ở xã hội quyết định lựa chọn đơn vị quản lý nhà ở; Trường hợp có từ hai đơn vị trở lên đăng ký tham gia, việc lựa chọn đơn vị quản lý nhà ở thực hiện theo nguyên tắc đấu thầu.

 

2. Đối với nhà ở xã hội được xây dựng bằng vốn đầu tư hoặc các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này thì việc quản lý hoạt động ###keyword2### của nhà ở được quy định như sau:

 

a) Nhà ở xã Chủ đầu tư tổ chức quản lý hoạt động của nhà ở hoặc thuê và ủy thác cho đơn vị có khả năng quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này để quản lý hoạt động của ngôi nhà đó.

 

b) Nhà ở cho thuê để cho thuê, chủ đầu tư quản lý hoạt động nhà ở theo quy định tại điểm a khoản này trong thời hạn thuê; Sau khi người thuê đã trả đủ tiền thuê mua cho chủ đầu tư thì việc quản lý hoạt động được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này;

 

c) Đối với nhà ở xã hội đang bán, người mua căn hộ Vinhomes west point tự quản lý hoạt động, nếu là nhà ở riêng lẻ; Trường hợp nhà chung cư phải thực hiện theo quy định về quản lý hoạt động nhà chung cư theo quy định của Luật này.

 

3. Các hoạt động quản lý nhà ở xã hội được hưởng ưu đãi như đối với các dịch vụ công.

 

4. Nhà cung cấp dịch vụ nhà ở xã hội được quyền kinh doanh các dịch vụ nhà ở xã hội khác mà không bị luật pháp cấm để giảm giá dịch vụ quản lý nhà ở.

 

Mục 3.

 

NH SOCNG NHÂN DÂN XÃ HỘI CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH

vinhomes west point GIA ĐÌNH,

 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN HO ORC CẢI THIỆN VÀ ###keyword3### CẢI THIỆN TRONG

 

ĐIỀU 65. Chính sách hỗ trợ nhà ở theo dự án "Vinhomes west point" cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo và sửa chữa tại

 

1. Nhà nước hỗ trợ các gia đình, cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 49 của Luật này hoặc cải tạo nhà cửa, nhà sửa chữa thông qua chương trình nhà ở trong dự án Vinhomes west point.

 

2. Chính sách hỗ trợ nhà ở thuộc dự án "Vinhomes west point" đối với các đối ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes