Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit Nhà ở được cấp giấy chứng nhận phải có
vinhomes West poit Nhà ở được cấp giấy chứng nhận phải có

vinhomes West poit Nhà ở được cấp giấy chứng nhận phải có

vinhomes West poit Nhà ở được cấp giấy chứng nhận phải có nhà ở.   2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở tại Vinhomes west point được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.   Trường hợp sở hữu một căn hộ tại Vinhomes west point trong một khoản


vinhomes West poitvinhomes West poit Nhà ở được cấp giấy chứng nhận phải có nhà ở.

 

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cho chủ sở hữu nhà ở tại Vinhomes west point được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

Trường hợp sở hữu một căn hộ tại Vinhomes west point trong một khoảng thời gian quy định tại khoản 1 Điều 123 của Luật này thì người mua căn hộ tại Vinhomes west point được cấp giấy chứng nhận trong thời gian có căn hộ tại Vinhomes west point; Khi hết hạn quyền sở hữu căn hộ theo hợp đồng, quyền sở hữu căn hộ được chuyển lại cho chủ sở hữu lần đầu tiên. Việc cấp giấy chứng nhận cho người mua căn hộ Vinhomes west point và giấy chứng nhận gia công khi hết thời hạn sở hữu nhà ở Vinhomes west point được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận phải ghi rõ vào giấy chứng nhận loại nhà, giấy chứng nhận nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; Đối với căn hộ, phải ghi rõ diện tích dự án vinhomes west point sàn nhà và khu căn hộ; Đối với nhà ở xây dựng theo dự án phải ghi tên của công trình xây dựng nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

4. Đối với nhà ở xây dựng theo dự án cho thuê, bán không cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, nhưng phải cấp giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua căn hộ tại Vinhomes west point, trừ trường hợp nhà đầu tư muốn cấp giấy chứng nhận nhà ở chưa cho thuê hoặc mua; Trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp giấy chứng nhận cho ngôi nhà đó.

 

5. Trường hợp nhà ở của hộ gia đình, cá nhân có từ hai tầng trở lên và tại mỗi tầng trong đó có từ hai căn hộ trở lên đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản ###keyword2### 2 Điều 46 của Luật này thì cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chứng nhận cho từng căn hộ đó là ở.

 

Điều 10. Quyền của chủ sở hữu căn hộ Vinhomes west point và người sử dụng nhà ở

 

1. Đối với chủ sở hữu căn hộ Vinhomes west point là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Vinhomes west point định cư ở nước ngoài có các quyền sau đây:

 

a) Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở trong dự án thuộc sở hữu hợp pháp của mình;

 

(b) Sử dụng nhà ở cho mục đích cư trú và cho các mục đích khác không bị pháp luật cấm;

 

c) Được cấp giấy chứng nhận nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp theo quy định của Luật này và pháp luật về đất đai;

 

d) Bán, chuyển giao hợp đồng mua, bán, cho thuê, cho thuê, tặng cho, trao đổi, để lại thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, ở, cho phép quản lý nhà ở; Trường hợp hiến, thừa kế nhà ở cho các đối tượng không đủ điều kiện căn hộ tại Vinhomes west point thì chỉ được hưởng các giá trị của ngôi nhà đó;

 

đ) Sử dụng công trình công cộng trong khu dân cư theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

 

Trường hợp chủ sở hữu nhà chung

vinhomes west point cư thì có quyền sở hữu, sử dụng chung đối ###keyword3### với chung cư chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng chung được sử dụng cho các chung cư đó, trừ công trình xây dựng kinh doanh hoặc giao cho Nhà nước theo quy định tại các quy định của pháp luật hoặc theo thoả thuận trong hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng thuê đối với căn hộ tại Vinhomes west point;

 

đ) Bảo dưỡng, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng;

 

g) Được bồi thường theo quy định của pháp luật khi Nhà nước phá dỡ, bắt buộc mua, trả nhà ở hoặc Nhà nước trả giá theo giá thị trường khi nhà nước mua nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình để đảm bảo an ninh quốc phòng; Phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc tr ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes