Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes West poit Điều 8. Sở hữu và quản lý bãi đậu xe
vinhomes West poit Điều 8. Sở hữu và quản lý bãi đậu xe

vinhomes West poit Điều 8. Sở hữu và quản lý bãi đậu xe

vinhomes West poit Điều 8. Sở hữu và quản lý bãi đậu xe của chung cư vinhomes west point 1. Bãi đỗ xe của căn hộ được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy phạm, hồ sơ xây dựng đã được phê duyệt. Nhà để xe có thể được đặt ở tầng hầm hoặc ở tầng một hoặc trong các khu vực khác bên trong hoặc bên


vinhomes West poitvinhomes West poit

Điều 8. Sở hữu và quản lý bãi đậu xe của chung cư vinhomes west point

1. Bãi đỗ xe của căn hộ được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy phạm, hồ sơ xây dựng đã được phê duyệt. Nhà để xe có thể được đặt ở tầng hầm hoặc ở tầng một hoặc trong các khu vực khác bên trong hoặc bên ngoài căn hộ và được quy định cụ thể trong hợp đồng mua, bán hoặc thuê căn hộ; Nhà để xe phải được sử dụng đúng mục đích theo nội dung dự án đã được phê duyệt và phù hợp với các quy định tại Điều 101 của Luật Nhà ở.

2. Đối với chung cư vinhomes west point với một chủ sở hữu thì nhà để xe thuộc quyền sở hữu, quản lý của chủ sở hữu nhưng phải sử dụng đúng nội dung dự án được duyệt và các quy định của Luật Nhà ở và Quy chế. Điều này. Trường hợp chung cư vinhomes west point phải có đơn vị hoạt động, quản lý thì đơn vị quản lý, vận hành của đơn vị quản lý nơi đỗ xe; Nếu chủ sở hữu vinhomes west point không có bộ phận quản lý hoạt động thì chủ sở hữu phải tự quản lý hoặc thuê một đơn vị khác quản lý bãi đậu xe.

3. Đối với bãi đậu xe thuộc sở hữu chung theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 của Luật Nhà ở do đơn vị quản lý, vận hành; Trường hợp chung cư vinhomes west point không có đơn vị quản lý hoạt động nhưng phải có Ban quản lý chung cư vinhomes west point theo quy định của Luật Nhà ở, thì Hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định giao cho Hội đồng quản trị hoặc các đơn vị khác thay thế. đối mặt với chủ sở hữu để quản lý bãi đậu xe này; Trường hợp chung cư vinhomes west point không có đơn vị quản lý vận hành và không có ban quản lý thì chủ sở ###keyword2### hữu thống nhất tự tổ chức quản lý, thuê các đơn vị khác quản lý bãi đỗ xe.

4. Đối với chỗ đậu xe ô tô dành cho chủ sở hữu chung cư vinhomes west point quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 của Luật Nhà ở áp dụng các quy định sau đây:

a) Người mua, người thuê mua căn hộ hoặc các khu vực khác trong chung cư vinhomes west point (sau đây gọi chung là người mua căn hộ) quyết định mua, thuê chỗ đậu xe ô tô cho chủ sở hữu chung cư vinhomes west point theo quy định của Luật Nhà ở.

Trong trường hợp chung cư vinhomes west point có đủ không gian cho xe ô tô cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ muốn mua hoặc thuê chỗ đậu xe này, nhà đầu tư phải bán hoặc thuê chỗ đỗ xe này. Về nguyên tắc, mỗi chủ căn hộ hoặc khu vực khác trong chung cư vinhomes west point không được phép mua hoặc thuê vượt quá số chỗ đậu xe được thiết kế hoặc xây dựng theo dự án đã được phê duyệt đối với căn hộ hoặc một phần của căn hộ. Sở hữu tư nhân trong chung cư vinhomes west point;

b) Trường hợp chung cư vinhomes west point không có đủ chỗ cho xe ô tô cho từng căn

vinhomes west Point hộ, chủ đầu tư phải quyết toán việc bán hoặc ###keyword3### cho thuê chỗ đậu xe này trên cơ sở thỏa thuận giữa người mua căn hộ; Trường hợp người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư được giải quyết theo hình thức để mua hoặc thuê chỗ đậu xe;

c) Mua, bán, cho thuê bãi đỗ xe quy định tại điểm a, b khoản này có thể ghi trong hợp đồng mua, bán hàng hoá, thuê một căn hộ hoặc ký kết hợp đồng riêng; Tiền thuê nhà được thanh toán theo định kỳ hàng tháng hoặc theo định kỳ, thanh toán một lần cho một chỗ đậu xe hoặc trả chậm, theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp thuê chỗ đỗ xe, trách nhiệm nộp phí quản lý hoạt động và trả phí giữ xe do các bên trong hợp đồng thuê xe; Trường hợp mua chỗ đậu xe, bên mua phải nộp lệ phí quản lý hoạt động, nộp phí bảo dưỡng xe theo quy định của pháp luật và theo thoả thuận với nhà cung cấp dịch vụ;

d) Người mua không gian ô tô muốn chuyển nhượng, cho thuê bãi đỗ xe có thể chuyển nhượng hoặc cho thuê cho chủ sở hữu hoặc người sử dụng chung cư vinhomes west point đó ###keyword4### hoặc chuyển lại cho chủ sở hữu. đầu tư;

đ) Trường hợp người mu

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes