Trang chủ Vinhomes West Point Vinhomes west point Trường hợp mua, bán nhà ở không thuộc quy
Vinhomes west point Trường hợp mua, bán nhà ở không thuộc quy

Vinhomes west point Trường hợp mua, bán nhà ở không thuộc quy

Vinhomes west point Trường hợp mua, bán nhà ở không thuộc quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp mua bán căn hộ của Vinhomes west point thì thời điểm chuyển quyền sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point là thời điểm người mua và / Họ có đủ tiền mua, thuê mua và bàn giao nhà cửa, trừ trường hợp cá


Vinhomes west pointVinhomes west point Trường hợp mua, bán nhà ở không thuộc quy định tại khoản 3 Điều này và trường hợp mua bán căn hộ của Vinhomes west point thì thời điểm chuyển quyền sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point là thời điểm người mua và / Họ có đủ tiền mua, thuê mua và bàn giao nhà cửa, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

 

2. Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được tính từ thời điểm bên góp vốn, bên cho tặng, bên nhận và bên chuyển quyền của nhà tài trợ từ bên góp vốn, nhà tài trợ , trao đổi nhà.

 

3. Trường hợp mua, bán nhà giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà và bên mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point là thời điểm người mua chấp nhận giao nhà, hoặc từ thời điểm người mua Mua đủ tiền mua căn hộ chung cư của Vinhomes west point cho nhà đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua từ doanh nghiệp bất động sản, thời gian chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy vinhomes west Point định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 

4. Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế.

 

5. Các giao dịch liên quan đến nhà ở trong dự án Vinhomes west point quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này phải phù hợp với điều kiện giao dịch nhà ở và hợp đồng phải có hiệu lực theo quy định của Luật này.

 

Chương III

 

PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

 

Phần 1.

 

NH PRONG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

 

Điều 13. Chính sách phát triển nhà ở

 

1. Nhà nước có trách nhiệm tạo quỹ đất ở thông qua việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai. quy hoạch đô thị, lập quy hoạch khu chức năng, quy hoạch xây dựng nông thôn.

 

2. Nhà nước ###keyword2### ban hành cơ chế, chính sách về quy hoạch, đất đai, tài chính, tín dụng, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới và vật liệu xây dựng để đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà ở. Căn hộ bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng và khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển nhà ở cho thuê hoặc cho thuê mua. theo cơ chế thị trường.

 

3. Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách miễn, giảm, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, các ưu đãi tài chính khác và hỗ trợ từ vốn Nhà nước để thực hiện chính sách trợ giúp nhà ở dự án an sinh xã hội.

 

4. Nhà nước có chính sách nghiên cứu, ban hành mẫu thiết kế, kiểu dáng điển hình cho từng loại nhà ở phù hợp với từng vùng, vùng, miền; Có chính sách khuyến khích phát triển nhà tiết kiệm năng lượng.

 

5. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đầu tư vinhmao phải bố trí đất ở để xây dựng nhà ở xã hội "Do dự án không phải là

chung cu Vinhomes west point cư trú thương mại không được áp dụng "theo luật ###keyword3### về nhà ở trong dự án Vinhomes west point.

 

Điều 14. Yêu cầu phát triển nhà ở

 

1. Đáp ứng nhu cầu nhà ở trong các dự án của nhân dân và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa phương, từng vùng, miền trong từng thời kỳ.

 

2. Phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của từng thời kỳ.

 

3. Tuân thủ pháp luật về nhà ở trong dự án Vinhomes west point; tiêu chuẩn, chất lượng xây dựng; Thực hiện đúng các yêu cầu phòng, chống cháy, nổ; Bảo đảm kiến ​​trúc, cảnh quan, vệ sinh, môi trường, an toàn trong quá trình xây dựng và có khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậ ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes