Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point nhưng không tham gia quản lý hoạt động và
vinhomes west Point nhưng không tham gia quản lý hoạt động và

vinhomes west Point nhưng không tham gia quản lý hoạt động và

vinhomes west Point nhưng không tham gia quản lý hoạt động và không được uỷ thác cho các đơn vị khác để quản lý, vận hành; Trường hợp chung cư vinhomes west point phải có Hội đồng quản trị thì phải đề nghị mô hình hoạt động của Hội đồng quản trị, dự thảo quy chế hoạt động và các quy định về tài chín


vinhomes west Pointvinhomes west Point nhưng không tham gia quản lý hoạt động và không được uỷ thác cho các đơn vị khác để quản lý, vận hành; Trường hợp chung cư vinhomes west point phải có Hội đồng quản trị thì phải đề nghị mô hình hoạt động của Hội đồng quản trị, dự thảo quy chế hoạt động và các quy định về tài chính, quản lý của Hội đồng quản trị.

e) Thông báo về phí dịch vụ như bể bơi, phòng tập thể dục, sân tennis, spa, siêu thị và các dịch vụ khác (nếu có);

g) Các đề xuất khác liên quan đến việc quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point phải được báo cáo cho công ước chung cư vinhomes west point lần đầu tiên.

4. Hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên quyết định các nội dung sau:

a) Quy chế hội nghị của chung cư (bao gồm cả cuộc họp lần thứ nhất, họp thường niên và họp bất thường);

b) Quy chế bầu cử Ban quản trị chung cư vinhomes west point, tên của Hội đồng quản trị, số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng, Phó Trưởng Ban Quản dự án vinhomes west point trị (nếu chung cư vinhomes west point cao tầng bảng);

c) Sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý và sử dụng chung cư vinhomes west point (nếu có);

d) Các nội dung quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này; Riêng đối với phí dịch vụ quản lý vận hành chung cư vinhomes west point, hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định căn cứ vào các quy định của Quy chế này và thống nhất với các đơn vị hoạt động, quản lý;

đ) Chi phí mà chủ sở hữu, người sử dụng chung cư vinhomes west point phải góp phần trong quá trình sử dụng chung cư vinhomes west point cao tầng;

đ) Các nội dung khác có liên quan.

5. Ủy ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Căn ###keyword2### hộ đã được bàn giao cho sử dụng trong thời hạn 12 tháng và 50% căn hộ được bàn giao đã được chuyển giao theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này nhưng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị tại nhà căn hộ và việc áp dụng đại diện chủ sở hữu căn hộ để bàn giao cho UBND phường tổ chức hội nghị;

b) Chủ đầu tư đã tổ chức họp Đại hội chung cư vinhomes west point nhưng không có đủ người tham gia cuộc họp theo quy định tại Khoản 2 Điều này và chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ đã có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân phường tổ chức hội nghị.

6. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người đại diện chủ sở hữu căn hộ hoặc nhận được văn bản yêu cầu của chủ đầu tư theo quy định tại khoản 5 Điều này, Tổ chức Ủy ban nhân dân cấp phường hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu . Kết quả của hội nghị chung cư vinhomes west point đầu tiên do Uỷ ban nhân dân phường tổ chức có giá trị đối với chủ sở hữu v? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes