Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west point Nhà có giá trị về nghệ thuật, văn hoá,
vinhomes west point Nhà có giá trị về nghệ thuật, văn hoá,

vinhomes west point Nhà có giá trị về nghệ thuật, văn hoá,

vinhomes west point Nhà có giá trị về nghệ thuật, văn hoá, lịch sử, kể cả nhà biệt thự cũ, không phân biệt hình thức sở hữu. Nó được xác định như sau:   a) Nhà được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia phân loại là di tích lịch sử - văn hoá của cả nước, tỉnh;   b) Nhà ở không thu


vinhomes west pointvinhomes west point Nhà có giá trị về nghệ thuật, văn hoá, lịch sử, kể cả nhà biệt thự cũ, không phân biệt hình thức sở hữu. Nó được xác định như sau:

 

a) Nhà được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia phân loại là di tích lịch sử - văn hoá của cả nước, tỉnh;

 

b) Nhà ở không thuộc quy định tại điểm a khoản này nhưng thuộc Danh mục đã được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.

 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng gồm đại diện cơ quan kiến ​​trúc, xây dựng và văn hoá cấp tỉnh, hiệp hội chuyên môn, nhà khoa học để xác định tiêu chuẩn, danh mục công trình. Nhà ở có giá trị nghệ thuật, văn hoá, lịch sử trên địa bàn phê duyệt.

 

3. Việc quản lý và sử dụng nhà ở quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về di sản văn hoá; Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, các quy định tại mục 2 của Vinhomes west point Chương này cũng phải áp dụng.

 

4. Kinh phí quản lý, bảo vệ, duy tu, cải tạo nhà ở quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do ngân sách nhà nước cấp.

 

Đối với nhà ở quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trừ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ. Điều này sẽ giúp chủ sở hữu quản lý, bảo tồn, duy trì và cải tạo ngôi nhà này.

 

Mục 2.

 

QUẢN LÝ VÀ S US DỤNG NHÀ Ở CỦA CÁC CHỦ SỞ H STATEU NHÀ NƯỚC

 

Điều 80. Loại nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

1. Nhà ở công vụ xây dựng, mua bán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc thành lập sở hữu nhà ###keyword2### nước theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhà ở để tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này.

 

3. Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.

 

4. Nhà ở cũ được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hoặc thuộc sở hữu nhà nước và được cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở trong dự án Vinhomes west point.

 

Điều 81. Quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

 

1. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí, lãng phí; Việc bán, cho thuê, mua, thu hồi nhà ở và việc quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phải thực hiện theo quy định của Luật này.

 

2. Các cơ quan sau đây là đại diện chủ sở hữu và có trách nhiệm quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước:

 

a) Bộ Xây dựng quản lý nhà ở công vụ, nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn trung ương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công an;

 

b) Ủy ban

chung cu Vinhomes west point nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà ở được đầu ###keyword3### tư bằng vốn của địa phương, nhà ở được phân công quản lý tại địa phương.

 

3. Hoạt động quản lý, vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện có chức năng quản lý, vận hành nhà ở, được hưởng các cơ chế ưu đãi như cơ sở dịch vụ công ích. Việc lựa chọn đơn vị quản lý hoạt động của nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này quyết định.

 

4. Đối với nhà ở công vụ chỉ được sử dụng để cho thuê, nhà ở xã hội thì được xây dựng để cho thuê, cho thuê; Nếu không còn cần phải sử dụng hoặc di dời đến nơi khác không bị phá dỡ hoặc cần phải đầu tư lại để xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án Vinhomes west point là nhà ở thư ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes