Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng
vinhomes west Point Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng

vinhomes west Point Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng

vinhomes west Point Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "của dự án tại Vinhomes west point là nhà ở thương mại, không áp dụng được" không phải bằng các nguồn vốn hoặc các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật. cho thuê, cho thuê, mua bán được hưởng các ưu đãi sau đây:


vinhomes west Pointvinhomes west Point Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "của dự án tại Vinhomes west point là nhà ở thương mại, không áp dụng được" không phải bằng các nguồn vốn hoặc các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật. cho thuê, cho thuê, mua bán được hưởng các ưu đãi sau đây:

 

a) Miễn thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất mà Nhà nước giao hoặc cho thuê để xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án Vinhomes west point là nhà ở thương mại không nên áp dụng";

 

b) Được miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án là nhà ở thương mại nên không áp dụng" cho thuê, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm hơn so với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội "bởi vì dự án Vinhomes west point là thương mại nhà ở không nên áp dụng "để thuê mua, bán;

 

c) Được vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội chung cư vinhomes west point và các tổ chức tín dụng hoạt động tại Vinhomes west point; Trong trường hợp xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án không phải là nhà thương mại nên không thể áp dụng được" cho thuê, khoản vay là lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với xây dựng nhà ở xã. Hội đồng của dự án là nhà ở thương mại không nên áp dụng "cho thuê, mua;

 

d) Được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong dự án xây dựng xã hội "Là nơi cư trú thương mại của dự án Vinhomes west point." không áp dụng; Trong trường hợp xây dựng nhà xã hội "vì dự án không phải là nhà thương mại, do đó không áp dụng" thì tiền thuê được hỗ trợ;

 

đ) Các ###keyword2### ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "theo dự án của Vinhomes west point là nhà ở thương mại, do đó không áp dụng" cho thuê, cho thuê, bán thì được hưởng các ưu đãi theo quy định. tại khoản 1 Điều này, khi đáp ứng các yêu cầu sau:

 

a) Xây dựng nhà ở thuộc quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và bảo đảm kết nối hạ tầng nhà ở có nhà ở;

 

(b) Nhà ở phù hợp với tiêu chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn khu nhà ở xã hội;

 

c) Có giá bán, tiền thuê và tiền thuê mua căn hộ tại Vinhomes west point thuộc khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở cấp.

 

Điều 59. Khuyến khích tổ chức tổ chức ăn ở cho người lao động

 

1. Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ mua công nghiệp mua nhà chung cư hoặc thuê nhà bố trí người lao động Nếu doanh nghiệp không thu tiền thuê, thuê mướn không vượt quá tiền thuê xã hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì chi phí để mua căn hộ hoặc chung cư của Vinhomes west point Đây là chi phí hợp lý của

Vinhomes west point chi phí sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh ###keyword3### nghiệp.

 

2. Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ công nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà ở để phân phối cho người lao động trong doanh nghiệp mà không thu tiền thuê, thuê Ngoài các ưu đãi quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật này thì doanh nghiệp cũng được phép tính chi phí xây dựng nhà ở vào giá thành. sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Điều 60. Xác định tiền thuê, thuê mướn nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài

 

Việc xác định tiền thuê và tiền thuê các điểm chuyên chở từ thiện xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này được thực hiện như sau:

 

1. Trường hợp thuê nhà, tiền thuê được tính đủ tiền để duy trì nhà ở; Chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nh? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes