Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point Diện tích đất, thông tin về diện tích và
vinhomes west Point Diện tích đất, thông tin về diện tích và

vinhomes west Point Diện tích đất, thông tin về diện tích và

vinhomes west Point Diện tích đất, thông tin về diện tích và địa điểm dành cho việc phát triển nhà ở xã hội phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở. tỉnh.   3. Đất phát triển nhà ở xã hội bao gồm:   a) Đất được Nhà nướ


vinhomes west Pointvinhomes west Point Diện tích đất, thông tin về diện tích và địa điểm dành cho việc phát triển nhà ở xã hội phải được công khai trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà ở. tỉnh.

 

3. Đất phát triển nhà ở xã hội bao gồm:

 

a) Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở để cho thuê hoặc cho thuê mua;

 

b) Đất do Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở để cho thuê;

 

c) Diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng khu chung cư tại trung tâm thương mại của Vinhomes west point mà chủ đầu tư phải cống hiến để xây dựng nhà ở xã hội "do dự án nhà ở thương mại Vinhomes west point không được áp dụng" theo quy định tại khoản 2 , Điều 16 của Luật này;

 

d) Nhà ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để xây dựng nhà ở xã hội không phải là nhà ở thương mại.

 

Điều 57 Nhà đầu tư dự án xây dựng xã hội "của dự án Vinhomes west point là nhà ở thương mại nên không áp Vinhomes west point dụng"

 

1. Đối với nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này, Bộ Xây dựng nếu là vốn đầu tư của Trung ương hoặc cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh thì khoản đầu tư vốn của địa phương báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư để quyết định lựa chọn nhà đầu tư.

 

2. Đối với nhà ở xã hội đầu tư không có nguồn vốn hoặc theo mẫu quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để lựa chọn. Nhà đầu tư theo các quy định sau đây:

 

a) Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng nhà ở xã hội "vì thực tế dự án là nhà ở thương ###keyword2### mại thì không được áp dụng". Hai hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký là nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được chỉ định nếu chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư;

 

b) Trường hợp quỹ đất phải nằm trong dự án đầu tư để xây dựng khu chung cư để kinh doanh để xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án là nhà ở thương mại thì không được áp dụng". Khoản 2 Điều 16 của Luật này được giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại của Vinhomes west point có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trừ khi Nhà nước sử dụng đất này để giao cho các tổ chức khác đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án của Vinhomes west point là nhà ở thương mại thì không được áp dụng";

 

c) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng hợp pháp và phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở thì đủ điều kiện để trở thành nhà đầu tư và muốn xây dựng nhà ở xã hội "" Đất thương mại và đất ở là chủ dự án nhà ở xã hội "bởi vì dự án là một ngôi nhà thương mại, vì vậy nó không áp dụng."

 

d) Đối với

vinhomes west point trường hợp xây dựng nhà ở xã hội "theo dự ###keyword3### án Vinhomes west point là nhà ở thương mại không nên áp dụng" bố trí cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có kinh doanh bất động sản chức năng được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án.

 

3. Đối với hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "do nhà ở thương mại của dự án Vinhomes west point không áp dụng" trên đất ở hợp pháp của mình, Người đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "vì dự án Vinhomes west point là một nhà ở thương mại không nên áp dụng. "

 

 

4. Nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội "của dự án là nhà ở thương mại, do đó không áp dụng" theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này có trách nhiệm xây dựng nhà ở xã hội "do dự". không áp dụng "theo quy định của Luật này.

 

Điều 58. Khuyến khích các chủ đầ ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes