Trang chủ Vinhomes West Point Vinhomes west point Đề xuất với đơn vị quản lý hoạt động
Vinhomes west point Đề xuất với đơn vị quản lý hoạt động

Vinhomes west point Đề xuất với đơn vị quản lý hoạt động

Vinhomes west point Đề xuất với đơn vị quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point đủ điều kiện quy định tại Quy chế này cho Hội nghị chung cư vinhomes west point đầu tiên để xem xét, quyết định lựa chọn trong các trường hợp sau: a) Chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý hoạt động và


Vinhomes west pointVinhomes west point Đề xuất với đơn vị quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point đủ điều kiện quy định tại Quy chế này cho Hội nghị chung cư vinhomes west point đầu tiên để xem xét, quyết định lựa chọn trong các trường hợp sau:

a) Chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý hoạt động và không ủy thác cho đơn vị khác có chức năng, năng lực quản lý hoạt động của chung cư;

b) Nhà đầu tư có chức năng, năng lực quản lý, vận hành đơn vị nhưng không tham gia quản lý hoạt động của chung cư và không ủy thác cho đơn vị khác có chức năng, năng lực quản lý hoạt động của chung cư.

2. Thu quỹ để bảo trì các phần chung của chung cư vinhomes west point theo quy định tại Điều 108 và Điều 109 của Luật Nhà ở, Nghị định số  99/2015 / NĐ-CP  và phân bổ lại các quỹ này cho Hội đồng quản trị. chung cư vinhomes west point theo quy định của pháp luật nhà ở và Quy chế này.

3. Chủ trì tổ chức hội nghị về chung cư vinhomes west point lần đầu chung cư vinhomes west point tiên, chỉ định người tham gia Ban quản trị chung cư vinhomes west point và tham gia biểu quyết, biểu quyết tại hội nghị chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này.

4. Giao hệ thống cơ sở hạ tầng bên ngoài chung cư vinhomes west point cho cơ quan quản lý chuyên ngành của địa phương theo quy định của pháp luật; Lập và bàn giao hồ sơ căn hộ cho Ban quản trị chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này.

5. Quản lý, sử dụng các công trình phục vụ cho hoạt động chung của chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point được Nhà nước giao hoặc xây dựng nhằm mục đích kinh doanh đúng mục tiêu nêu trong nội dung dự án. tán thành.

6. Duy trì quyền sở hữu của mình; Có trách nhiệm bồi ###keyword2### thường nếu việc bảo trì hoặc không bảo trì gây thiệt hại cho chủ sở hữu khác.

7. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm tài sản hợp pháp của mình hoặc hành vi cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp theo nội dung dự án đã được duyệt. Các cơ quan có thẩm quyền phải xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân đối với tài sản, hoạt động kinh doanh hợp pháp của mình.

8. Phối hợp với Ban quản lý chung cư vinhomes west point giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point.

9. Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

10. Bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật; Chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giải quyết, xử lý, xử phạt vi phạm.

11. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 39. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu chung cư vinhomes west point

1. Đối với chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu, chủ sở hữu có các quyền và trách nhiệm

vinhomes west Point sau đây trong việc quản lý và sử dụng chung ###keyword3### cư vinhomes west point:

a) Sở hữu, sử dụng phần sở hữu tư nhân; Có quyền sử dụng tài sản chung theo các quy định của luật nhà ở và Quy chế này. Chịu trách nhiệm duy trì quyền sở hữu tư nhân theo các quy định của luật nhà ở và Quy chế này; Có trách nhiệm bồi thường nếu việc bảo trì hoặc không bảo trì gây thiệt hại cho chủ sở hữu khác;

b) Yêu cầu chủ đầu tư, Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc Uỷ ban nhân dân cấp phường tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point theo quy định tại Quy chế này; Tham dự hội nghị chung cư vinhomes west point và bỏ phiếu cho các hội nghị trong các hội nghị chung cư vinhomes west point theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này;

c) Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành, Ban quản trị chung cư vinhomes west point cung cấp thông tin và công khai các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point;

d) Thực hiện đúng các quyết định của hội nghị chung cư vinhomes west point, k?? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes