Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west Point Đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng
vinhomes west Point Đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng

vinhomes west Point Đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng

vinhomes west Point Đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý vận hành chung cư vinhomes west point theo quy định của Bộ Xây dựng. Các đơn vị quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này phải gửi 01 bộ


vinhomes west Pointvinhomes west Point Đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý vận hành chung cư vinhomes west point theo quy định của Bộ Xây dựng.

Các đơn vị quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ Xây dựng (Cục Quản lý nhà và Địa ốc thường trực). Rà soát, công bố điều kiện quản lý, vận hành và niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Quản lý và thị trường bất động sản và Bộ Xây dựng. Hồ sơ bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực của giấy tờ chứng minh chức năng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập các phòng, bộ phận chuyên môn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và danh sách cán bộ của các bộ phận, bộ phận đó;

c) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point của các vinhomes west point thành viên Ban Giám đốc, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc kỹ thuật của đơn vị.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Quản lý nhà và Địa ốc có trách nhiệm xem xét, Trường hợp có đầy đủ các điều kiện về năng lực quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo bằng văn bản về điều kiện hoạt động của chung cư vinhomes west point được gửi đến đơn vị gửi, thông báo bằng văn bản được công bố trên Cổng thông tin điện tử Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản và Bộ Xây dựng làm cơ sở cho hội nghị chung cư vinhomes west point để tham khảo ý kiến và quyết định lựa chọn các đơn vị quản lý để hoạt động. Chỉ có ###keyword2### các đơn vị quản lý hoạt động trên Cổng thông tin Quản lý Nhà ở và Thị trường Bất động sản và Bộ Xây dựng mới được ký hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư. Ban quản lý căn hộ hoặc đại diện quản lý căn hộ.

Nếu sau khi đăng trên Cổng Cục Quản lý thị trường nhà ở và Bộ Xây dựng, đơn vị quản lý và điều hành giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động hoặc trong quá trình kiểm tra, thanh tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện đơn vị này không còn đáp ứng các điều kiện về chức năng, năng lực quản lý chung cư vinhomes west point theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phải kiểm tra hoặc đề nghị Sở Xây dựng địa phương nơi đơn vị quản lý, vận hành có trụ sở để kiểm tra, nếu không đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện việc quản lý, vận hành.Xóa tên khỏi Cổng thông tin của Cục Quản lý thị trường bất động sản và Bộ Y tế.

4. Đối với chung cư vinhomes west point thuộc sở hữu Nhà nước, tùy theo từng trường hợp theo quy định của pháp luật về nhà ở, việc quản lý hoạt động có thể do đơn vị đáp ứng các

dự án vinhomes west point điều kiện quy định tại khoản 1 Điều do các ###keyword3### tổ chức khác quản lý, quản lý, sử dụng theo chế độ quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 29. Hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point

1. Việc quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ về quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point được ký kết giữa Ban quản lý hoạt động và Ban Quản lý chung cư vinhomes west point. Hợp đồng dịch vụ do các bên ký kết phải có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và phải thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 của Quy chế này.

2. Hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point bao g?? ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes