Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west point đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp
vinhomes west point đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp

vinhomes west point đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp

vinhomes west point đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế; Trường hợp bán cho đối tượng được mua sắm các điểm tín dụng xã hội theo quy định của Luật này thì chỉ được bán ở mức tối đa bằng giá b


vinhomes west pointvinhomes west point đã được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế; Trường hợp bán cho đối tượng được mua sắm các điểm tín dụng xã hội theo quy định của Luật này thì chỉ được bán ở mức tối đa bằng giá bán nhà ở cùng loại tại cùng một địa điểm và tại thời điểm bán và không phải nộp thuế. thu nhập cá nhân.

 

Đối với hộ gia đình, cá nhân có quyền định cư nhưng thuê hoặc mua căn hộ "Vinhomes west point" theo định hướng xã hội thì được bán lại nhà ở theo cơ chế thị trường cho người có nhu cầu sau khi đã trả đủ tiền. mua, thuê mua căn hộ tại Vinhomes west point và được cấp giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

 

6. Đối với trường hợp thuê, cho thuê, bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật này thì hợp đồng vinhomes west Point thuê, thuê mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê nhà phải bàn giao cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; Nếu không giao được nhà thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà tổ chức cưỡng chế để thu hồi nhà ở.

 

Việc xử lý tiền thuê, tiền mua căn hộ chung cư của Vinhomes west point được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự; Việc xử lý tiền thuê để mua nhà ở xã hội "Vinhomes west point" được thực hiện theo quy định tại Điều 135 của Luật này.

 

Điều 63. Bán, cho thuê, thuê mua nhà chung cư kinh tế xã hội

 

1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội "trong khuôn khổ dự án của Vinhomes west point là nhà thương mại, do đó không áp dụng được". , việc mua ###keyword2### hợp đồng trong tương lai hoặc bán nhà ở trong tương lai có sẵn.

 

2. Việc bán, thuê và mua các chung cư cao tầng salomeswestpoint trong tương lai phải tuân thủ các điều kiện sau:

 

a) Đã hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư xây dựng khu chung cư để ở tại Vinhomes west point, có thiết kế kỹ thuật nhà ở được chấp thuận và có giấy phép xây dựng nếu có giấy phép xây dựng;

 

b) Đã hoàn thành việc xây dựng nền móng nhà theo quy định của pháp luật về xây dựng và hoàn thành đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp, thoát nước cộng với diện tích nhà ở bán, thuê theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt, thiết kế hồ sơ và tiến độ của dự án; đã bị giải thể trong trường hợp nhà đầu tư cầm cố nhà ở này, trừ trường hợp bên mua, bên mua, bên nhận thế chấp;

 

c) Có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về nhà ở đủ điều kiện được bán, trừ nhà ở xã hội đầu tư của Nhà nước có nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này. .

 

3. Việc cho thuê, cho thuê, mua bán nhà ở xã hội phải thực hiện các điều kiện sau:

 

a) Khu

dự án vinhomes west point dân cư để cho thuê, mua bán, mua bán đã ###keyword3### hoàn thành đầu tư xây dựng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công trình xã hội theo quy hoạch xây dựng chi tiết, hồ sơ thiết kế và tiến độ các dự án được duyệt; Nếu nhà đầu tư cam kết về nhà thì phải bán trước khi bán hoặc cho thuê căn hộ tại Vinhomes west point, trừ trường hợp đồng ý với bên mua, bên mua, bên nhận thế chấp.

 

b) Có văn bản thông báo của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc bán, cho thuê, mua bán nhà ở, trừ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này;

 

c) Nhà ở đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 118 của Luật này.

 

4. Nhà đầu tư của dự án xây dựng nhà ở xã hội "theo dự án Vinhomes west point ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes