Trang chủ Vinhomes West Point vinhomes west point 3. Việc chấp nhận, thanh toán, quyết toán, thanh lý
vinhomes west point 3. Việc chấp nhận, thanh toán, quyết toán, thanh lý

vinhomes west point 3. Việc chấp nhận, thanh toán, quyết toán, thanh lý

vinhomes west point 3. Việc chấp nhận, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật về dân sự. Điều 30. Phí phục vụ quản lý chung cư vinhomes west point 1. Phí dịch vụ quản lý


vinhomes west pointvinhomes west point

3. Việc chấp nhận, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng dịch vụ quản lý chung cư vinhomes west point được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng và theo quy định của pháp luật về dân sự.

Điều 30. Phí phục vụ quản lý chung cư vinhomes west point

1. Phí dịch vụ quản lý vận hành chung cư vinhomes west point được xác định theo quy định tại Điều 106 của Luật Nhà ở căn cứ vào từng căn hộ và trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị quản lý hoạt động. Trường hợp chung cư vinhomes west point đã được bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không thể tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu thì phí dịch vụ để quản lý, vận hành do chủ đầu tư quyết định và ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê một căn hộ; Sau khi tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point, giá của các dịch vụ do hội nghị chung cư vinhomes west point quyết định trên cơ sở thoả thuận với các đơn vị quản lý vận hành.

2. Phí dịch vụ quản lý vận hành chung cư vinhomes Vinhomes west point west point được xác định bằng đồng Việt Nam và trên một mét vuông (m2) của căn hộ hoặc khu vực khác trong chung cư vinhomes west point (xác định theo diện tích nước).

3. Đối với chung cư vinhomes west point có mục đích sử dụng hỗn hợp, phí dịch vụ vận hành và quản lý áp dụng đối với diện tích văn phòng, khu dịch vụ, khu thương mại và khu vực tư nhân sử dụng cho khu vực đỗ xe. Nó được xác định theo các nguyên tắc sau:

a) Phí dịch vụ vận hành, quản lý đối với văn phòng, dịch vụ, không gian thương mại do các bên thoả thuận trên cơ sở tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh, dịch vụ, văn phòng và của từng địa điểm;

b) Giá dịch vụ quản lý, vận hành khu vực thuộc sở hữu tư nhân sử dụng ###keyword2### cho bãi đỗ xe ô tô do các bên thoả thuận và có thể thấp hơn phí dịch vụ quản lý hoạt động đối với Căn hộ trong cùng dự án. Quy định này cũng áp dụng đối với các khu vực thuộc sở hữu tư nhân chỉ được sử dụng cho khu vực đậu xe ô tô của chung cư vinhomes west point cho mục đích ở;

c) Trường hợp các bên không thống nhất được giá dịch vụ quy định tại điểm a, b khoản này thì xác định theo khung giá cước do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có chung cư đó quyết định.

4. Đơn vị quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point xác định cụ thể, thu hồi quỹ hoạt động quản lý chung cư vinhomes west point của chủ sở hữu, sử dụng chung cư vinhomes west point trên cơ sở giá xác định theo quy định tại Điều này.

Điều 31. Chi quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point

1. Chi phí quản lý hoạt động chung cư vinhomes west point do chủ sở hữu, người sử dụng chung cư vinhomes west point trả hàng tháng hoặc từng kỳ (kể cả trường hợp đã bàn giao căn hộ chung cư hoặc các khu vực khác trong chung cư vinhomes west point nhưng chưa sử dụng) để vận hành và đơn vị

chung cu Vinhomes west point quản lý thực hiện các nhiệm vụ quy định tại ###keyword3### khoản 1 Điều 10 của Quy chế này.

Chi phí quản lý vận hành chung cư vinhomes west point được tính theo giá dịch vụ quản lý vận hành quy định tại Điều 30 của Quy chế này nhân với (x) diện tích (m2) của căn hộ hoặc các khu vực khác Căn hộ trong căn hộ.

3. Diện tích sử dụng căn hộ hoặc các khu vực khác ngoài căn hộ trong chung cư ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes