Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê
dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê

dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê

dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê thì việc bố trí nhà ở cho người thuê hiện tại được thực hiện theo thoả thuận giữa tài sản của chủ nhà và người thuê.   2. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp bất động sản


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê thì việc bố trí nhà ở cho người thuê hiện tại được thực hiện theo thoả thuận giữa tài sản của chủ nhà và người thuê.

 

2. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp bất động sản thì chủ sở hữu nhà chung cư, doanh nghiệp đó thoả thuận về phương án tái định cư theo nguyên tắc quy định tại Điều 116 của Luật này để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi mà căn hộ được chấp thuận.

 

Chủ sở hữu nhà chung cư phải tổ chức cuộc họp của nhà chung cư để thỏa thuận về phương án tái định cư trước khi báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư để phê duyệt.

 

3. Trường hợp nhà chung cư thuộc các loại quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 110 của Luật này và chủ sở hữu không chấp hành việc phá dỡ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở thực hiện việc tháo dỡ đất và Tổ chức chuẩn bị và phê duyệt các thoả chung cu Vinhomes west point thuận tái định cư theo các nguyên tắc quy định tại Điều 116 của Luật này.

 

Điều 116. Tổ chức nhà ở tái định cư

 

1. Việc bố trí tái định cư chủ sở hữu nhà chung cư bị phá dỡ để cải tạo và xây dựng lại căn hộ được thực hiện như sau:

 

a) Nếu chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, tuỳ theo điều kiện cụ thể của địa phương thì được cung cấp nhà ở hoặc đất ở để tái định cư theo quy định tại Điều 36 của Điều này Pháp luật;

 

b) Trường hợp chủ sở hữu phải di chuyển chỗ ở thì phải bố trí nhà ở mới từ tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

 

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, cải tạo nhà chung cư có sự chênh lệch về giá trị giữa nhà ở ###keyword2### cũ và nhà ở mới thì việc thanh toán giá trị chênh lệch thực hiện theo kế hoạch tái định cư. tán thành; Trường hợp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư đồng ý đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị khác biệt được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên;

 

c) Việc tái định cư bằng nhà được thực hiện thông qua hợp đồng thuê, cho thuê, mua bán nhà ở ký giữa người được bố trí tái định cư và các đơn vị được giao để bố trí tái định cư. Đầu tư của Nhà nước; Ký kết với chủ đầu tư dự án nếu đầu tư bằng bất động sản;

 

d) Ngoài việc bố trí tái định cư theo quy định tại khoản này, người được tái định cư cũng được xem xét trợ giúp theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

 

2. Việc bố trí tái định cư cho chủ sở hữu nhà chung cư phải phá dỡ để xây dựng các công trình khác thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật này.

 

3. Trong trường hợp nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, chủ đầu tư dự án phải bố trí chỗ ở tạm thời hoặc thanh toán tiền để người

vinhomes West poit tái định cư có thể sắp xếp chỗ ở cho ###keyword3### mình trong thời gian đổi mới hoặc xây dựng. xây dựng lại; Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ đầu tư đồng ý đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì các bên thoả thuận về việc tạm trú của chủ sở hữu trong quá trình đổi mới, xây dựng lại.

 

4. Chính phủ quy định cụ thể việc phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở tái định cư.

 

Chương VIII

 

DỰ ÁN GIAO DỊCH NHÀ Ở Ở VINHOMES WEST POINT

 

Phần 1

 

NH PRONG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ DỰ ÁN GIAO DỊCH NHÀ Ở Ở VINHOMES WEST POINT

 

Điều 117. Hình thức giao dịch nhà ở thuộc dự án Vinhomes west point

 

Giao dịch nhà ở trong dự án Hình thức mua, bán, thuê, mua nhà, mua bán, tặng cho, trao đổi, ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes