Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với
dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với

dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với

dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với nhà, người bán, bên cho thuê mua căn hộ để sửa chữa, thay thế theo thời hạn do nhà sản xuất quy định.   Điều 86. Bảo trì nhà ở   1. Chủ căn hộ Vinhomes west point có trách nhiệm duy trì nhà ở; Trong trường hợp chư


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với nhà, người bán, bên cho thuê mua căn hộ để sửa chữa, thay thế theo thời hạn do nhà sản xuất quy định.

 

Điều 86. Bảo trì nhà ở

 

1. Chủ căn hộ Vinhomes west point có trách nhiệm duy trì nhà ở; Trong trường hợp chưa xác định được chủ sở hữu thì người quản lý hoặc sử dụng nó phải giữ ngôi nhà đó.

 

2. Việc bảo trì nhà ở phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; Đối với nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kiến ​​trúc, quy hoạch, pháp luật về đổi mới, bảo tồn và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá. .

 

3. Chủ sở hữu, đơn vị thực hiện bảo trì nhà ở phải bảo đảm an toàn cho người và tài sản, bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình bảo trì nhà ở; Trường hợp bảo dưỡng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

 

Điều 87. Vinhomes west point Cải tạo nhà ở

 

1. Chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình; Những người không phải là chủ sở hữu căn hộ chỉ được cải tạo nhà nếu chủ sở hữu đồng ý.

 

2. Việc cải tạo nhà ở phải theo đúng quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; Trong trường hợp pháp luật quy định dự án phải được xây dựng để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được duyệt. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

 

3. Đối với nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này thì việc cải tạo phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến ​​trúc và quản ###keyword2### lý di sản văn hoá; Trường hợp pháp luật yêu cầu sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền trước khi cải tạo thì chủ sở hữu hoặc cơ quan quản lý nhà phải tuân theo văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

 

4. Đối với biệt thự cũ thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này còn phải thực hiện các quy định sau đây:

 

a) Không thay đổi trạng thái ban đầu của biệt thự;

 

b) Không bị phá dỡ nếu không bị hư hỏng nặng hoặc sập theo kết luận thanh tra của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; Trường hợp phải phá dỡ xây dựng lại, phải phù hợp với kiến ​​trúc ban đầu, sử dụng đúng loại vật liệu, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao của biệt thự cũ;

 

c) Không tạo thêm cấu trúc để tăng diện tích hoặc mở rộng, chiếm không gian bên ngoài biệt thự.

 

Điều 88. Quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point trong việc duy tu, cải tạo nhà ở

 

1. Chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point có các quyền sau đây trong việc bảo dưỡng, cải tạo nhà ở:

 

a) Thực hiện việc bảo dưỡng, cải tạo hoặc thuê tổ chức, cá nhân tự bảo trì, cải tạo; Trong trường hợp

chung cư vinhomes west point pháp luật quy định đơn vị, cá nhân có khả ###keyword3### năng thực hiện công việc xây dựng phải thuê một đơn vị, cá nhân có khả năng thực hiện bảo dưỡng hoặc chuyển đổi;

 

b) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp phải có giấy phép xây dựng để tạo điều kiện bảo trì, cải tạo nhà ở khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. xây dựng;

 

c) Thực hiện các quyền khác the ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes