Trang chủ Vinhomes West Point dự án vinhomes west point Điều 10. Quản lý hoạt động của chung cư vinhomes
dự án vinhomes west point Điều 10. Quản lý hoạt động của chung cư vinhomes

dự án vinhomes west point Điều 10. Quản lý hoạt động của chung cư vinhomes

dự án vinhomes west point Điều 10. Quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point 1. Hoạt động quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point bao gồm các công việc sau: a) Kiểm soát, duy trì và vận hành thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, báo cháy tự động, hệ thốn


dự án vinhomes west pointdự án vinhomes west point

Điều 10. Quản lý hoạt động của chung cư vinhomes west point

1. Hoạt động quản lý, vận hành chung cư vinhomes west point bao gồm các công việc sau:

a) Kiểm soát, duy trì và vận hành thường xuyên hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện, báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy, dụng cụ chữa cháy, các thiết bị khác thuộc sở hữu chung, sử dụng chung dự án căn hộ,

b) Cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sinh môi trường, thu gom rác, làm vườn, trang trí và các dịch vụ khác để đảm bảo hoạt động bình thường của chung cư vinhomes west point;

c) Các công việc liên quan khác.

2. Trường hợp chung cư vinhomes west point phải có các đơn vị hoạt động, quản lý quy định tại điểm a khoản 1 Điều 105 của Luật Nhà ở thì tất cả các công việc quy định tại khoản 1 Điều này phải do các đơn vị quản lý. biểu diễn; Chủ sở hữu, người dùng không thể thuê các dịch vụ riêng biệt để thực hiện các hoạt động quản lý. Ban quản lý vận hành chung cư vinhomes west point có thể chung cu Vinhomes west point ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ để quản lý hoạt động chung cư nhưng phải chịu trách nhiệm về quản lý vận hành theo nội dung của hợp đồng. dịch vụ đã được ký với quản lý chung cư vinhomes west point.

Điều 11. Bảo trì chung cư vinhomes west point

1. Các hoạt động bảo dưỡng chung bao gồm kiểm tra, quan trắc, kiểm tra chất lượng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa lớn chung cư vinhomes west point; Kiểm tra và duy trì hệ thống an toàn phòng cháy và chữa cháy; Các bộ phận thay thế hoặc thiết bị được sử dụng chung dự án, tổ hợp căn hộ.

2. Chủ sở hữu chung cư vinhomes west point có trách nhiệm duy trì các bộ phận thuộc sở hữu tư nhân và đóng góp quỹ để duy trì các phần chung của ###keyword2### chung cư vinhomes west point theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này.

Trường hợp thiệt hại về tài sản của chủ sở hữu và ảnh hưởng đến chủ sở hữu khác, chủ sở hữu phải sửa chữa hư hỏng đó nếu chủ sở hữu không sửa chữa, đơn vị quản lý hoạt động hoặc người quản lý chung cư vinhomes west point tạm thời hoặc yêu cầu bên cung ứng dịch vụ tạm ngừng cung cấp dịch vụ điện và nước cho phần sở hữu tư nhân; Trường hợp thiệt hại về sở hữu chung trong khu vực thuộc sở hữu tư nhân, chủ sở hữu phần sở hữu tư nhân phải tạo điều kiện và hỗ trợ cho đơn vị quản lý hoạt động của chung cư và bộ phận xây dựng để sửa chữa thiệt hại này.

3. Việc duy trì xây dựng chung cư vinhomes west point được thực hiện bởi các đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng; Việc duy trì hệ thống thiết bị của chung cư vinhomes west point phải được thực hiện bởi các đơn vị có thẩm quyền tương ứng với công việc bảo trì được thực hiện. Trường hợp đơn vị quản lý hoạt động của chung cư có khả năng bảo trì thì được thuê để duy trì hoạt động của

Vinhomes west point căn hộ.

4. Trong cuộc họp đầu tiên của chung cư ###keyword3### vinhomes west point, việc duy trì các phần chung của chung cư vinhomes west point được thực hiện theo quy trình bảo trì quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 5 của Quy chế. Điều này.

5. Sau khi tổ chức Đại hội Chung cư vinhomes west point lần đầu tiên, việc duy trì chung phần chung cư vinhomes west point với nhiều chủ sở hữu phải tuân theo quy trình bảo dưỡng quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 của Quy chế này và kế hoạch bảo dưỡng hàng năm được hội nghị chung cư vinhomes west point thông qua theo quy định của Quy chế này; Trường hợp thiệt hại đột xuất, thiệt hại do thiên tai, hoả hoạn gây ra, Hội đồng quản trị chung cư vinhomes west point quyết định việc duy trì theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan nhưng báo cáo Hội nghị Chung cư vinhomes west point. tại cuộc họp gần nhất.

6. Việc duy trì các bộ phận thuộc sở hữu chung của chung cư vinhomes west point được thực hiện theo quy định tại Mục 4 Chương III của Quy chế này.

Chương III

< ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes