Trang chủ Vinhomes West Point chung cư vinhomes west point Nhà đầu tư không được tính chi phí đầu
chung cư vinhomes west point Nhà đầu tư không được tính chi phí đầu

chung cư vinhomes west point Nhà đầu tư không được tính chi phí đầu

chung cư vinhomes west point Nhà đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ đậu xe để bán hoặc thuê; Trường hợp người mua, mua một căn hộ mua, thuê chỗ ngồi, chủ đầu tư phải tính riêng giá mua, thuê không gian cho xe khi mua hoặc thuê mua căn hộ; đ) Bãi đỗ xe ô tô quy định tại khoản này d


chung cư vinhomes west pointchung cư vinhomes west point Nhà đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ đậu xe để bán hoặc thuê; Trường hợp người mua, mua một căn hộ mua, thuê chỗ ngồi, chủ đầu tư phải tính riêng giá mua, thuê không gian cho xe khi mua hoặc thuê mua căn hộ;

đ) Bãi đỗ xe ô tô quy định tại khoản này do đơn vị quản lý vận hành quản lý; Trường hợp chung cư vinhomes west point không có đơn vị quản lý vận hành theo quy định của Luật Nhà ở thì chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê các đơn vị khác quản lý bãi đậu xe.

5. Việc quản lý bãi đỗ xe công cộng của chung cư vinhomes west point (chỗ đậu xe cho người không phải là chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point) được thực hiện theo các quy định sau đây:

a) Trường hợp chủ văn phòng, dịch vụ, khu thương mại mua chỗ đậu xe công cộng của chủ đầu tư thì chủ sở hữu khu chức năng đó có trách nhiệm quản lý;

b) Trường hợp thuộc sở hữu của chủ đầu tư, chủ đầu tư có dự án vinhomes west point trách nhiệm quản lý dự án; Nếu chủ sở hữu văn phòng, dịch vụ hoặc chức năng thương mại của chủ sở hữu thì việc quản lý bãi đỗ xe này được thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng thuê xe;

c) Trường hợp các điểm đỗ xe công cộng do Nhà nước quản lý theo hồ sơ dự án được duyệt, đơn vị được Nhà nước giao quản lý không gian đỗ.

6. Tổ chức, cá nhân có chỗ đậu xe quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này phải nộp phí quản lý hoạt động và duy trì chỗ đậu xe; Trường hợp thuê chỗ đỗ xe, trách nhiệm bảo dưỡng bãi đậu xe phải được thỏa thuận trong hợp đồng thuê chỗ đậu xe.

Điều 9. Quy chế quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point

1. Chung cư vinhomes west point thuộc phạm vi áp dụng ###keyword2### Quy chế này phải có quy hoạch quản lý, sử dụng có nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Quy chế này.

2. Nội quy quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Quy định đối với chủ sở hữu, người sử dụng, người cư trú tạm thời và khách vào chung cư vinhomes west point;

b) Các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng chung cư vinhomes west point và việc xử lý các hành vi vi phạm nội quy về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point;

c) Quy định về sử dụng phần chung của chung cư vinhomes west point;

d) Các quy định về sửa chữa hư hỏng, thay đổi trang thiết bị thuộc các bộ phận thuộc quyền sở hữu tư nhân và xử lý sự cố chung cư vinhomes west point;

đ) Quy định về phòng cháy và chữa cháy trong chung cư vinhomes west point;

đ) Quy định về công bố thông tin liên quan đến việc sử dụng chung cư vinhomes west point;

g) Quy định về nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng chung cư vinhomes west point;

h) Các quy định khác tùy thuộc vào đặc điểm của từng chung cư.

3. Trường hợp không tổ chức hội nghị

vinhomes west Point chung cư vinhomes west point lần đầu thì chủ đầu ###keyword3### tư phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này kèm theo hợp đồng. mua, thuê và mua căn hộ và công bố Quy chế này trong khu vực sinh hoạt cộng đồng, khu vực tiếp tân và tiếp khách của căn hộ.

4. Khi tổ chức hội nghị chung cư vinhomes west point lần đầu tiên, hội nghị xem xét, sửa đổi, bổ sung nội quy về quản lý, sử dụng chung cư vinhomes west point do chủ đầu tư lập, nhưng sửa đổi, bổ sung không trái với quy hoạch các quy định của luật về nhà ở và các quy định của Quy chế này. Sau cuộc họp hội nghị tập thể đầu tiên, Ban quản trị chung cư vinhomes west point hoặc Giám đốc chung cư vinhomes west point đối với các trường hợp không phải thành lập Hội đồng quản trị phải công khai quy chế này tại khu vực nhà ở. hoạt động cộng đồng, hành lang và tiếp tân củ ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes