Trang chủ Vinhomes West Point chung cu Vinhomes west point Đối tượng, điều kiện cho thuê nhà ở công
chung cu Vinhomes west point Đối tượng, điều kiện cho thuê nhà ở công

chung cu Vinhomes west point Đối tượng, điều kiện cho thuê nhà ở công

chung cu Vinhomes west point Đối tượng, điều kiện cho thuê nhà ở công vụ   1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm:   a) Lãnh đạo Đảng có mặt tại nhà ở công vụ trong thời gian làm nhiệm vụ;   b) Cán bộ, công chức của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã


chung cu Vinhomes west pointchung cu Vinhomes west point Đối tượng, điều kiện cho thuê nhà ở công vụ

 

1. Đối tượng được thuê nhà ở công vụ bao gồm:

 

a) Lãnh đạo Đảng có mặt tại nhà ở công vụ trong thời gian làm nhiệm vụ;

 

b) Cán bộ, công chức của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội không thuộc quy định tại điểm a khoản này được huy động, chuyển công tác tại Trung ương từ cấp Thứ trưởng và cấp tương đương; Được huy động, chuyển sang làm công tác tại địa phương giữ các vị trí của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở, tương đương trở lên;

 

c) Cán bộ, công chức cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội không quy định tại điểm b khoản này được chuyển giao, chuyển đi làm việc ở các xã vùng sâu, vùng xa. , vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

 

d) Cán bộ, đội phục vụ chuyên nghiệp của lực lượng vũ trang nhân dân được huy động, luân chuyển theo yêu cầu quốc phòng, an ninh, trừ các đối tượng theo quy định của vinhomes west Point pháp luật là doanh trại của lực lượng vũ trang;

 

đ) Giáo viên đến làm việc ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

 

đ) Các bác sĩ, nhân viên y tế đến làm việc ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

 

g) Các nhà khoa học được giao nhiệm vụ chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tầm quan trọng đặc biệt theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

 

2. Điều kiện thuê nhà ở công vụ được quy định như sau:

 

a) Đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, nhà ở công vụ được bố trí theo yêu cầu về an ninh;

 

b) ###keyword2### Đối với các đối tượng quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều này thì không được nhà ở thuộc sở hữu của mình và không được mua, thuê, cho thuê căn hộ. Công tác xã hội tại địa phương nơi họ làm việc hoặc có nhà ở tại nơi làm việc, nhưng diện tích nhà ở trên đầu người thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ phân bổ. Các quy định cho từng giai đoạn và từng vùng.

 

Điều 33. Nguyên tắc xác định tiền thuê nhà ở công vụ

 

1. Tính toán chính xác, đầy đủ các khoản chi phí cần thiết cho việc quản lý, vận hành, bảo dưỡng và quản lý tiền thuê trong quá trình sử dụng nhà ở công vụ.

 

2. Không tính tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở công vụ và không tính khấu hao cho việc xây dựng nhà ở công vụ hoặc mua sắm các cửa hàng thương mại thương mại cho nhà ở công vụ.

 

3. Tiền thuê nhà ở công vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật này quyết định và được xem xét điều chỉnh cho phù hợp với từng thời kỳ.

 

4. Trường hợp thuê nhà ở thương mại cho nhà ở công vụ thì bên thuê nhà ở công vụ

vinhomes west point phải trả tiền thuê nhà thấp hơn tiền thuê nhà ###keyword3### thương mại theo quy định của Chính phủ.

 

Điều 34. Quyền và nghĩa vụ của công vụ

 

người thuê nhà 1. Người thuê nhà ở công vụ có các quyền sau đây:

 

a) Giao nhà ở, thiết bị gắn liền với nhà ở theo thoả thuận trong hợp đồng thuê. nhà;

 

b) Được sử dụng nhà ở cho mình và người trong gia đình khi làm bài, làm việc;

 

c) Yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác nhà ở để sửa chữa kịp thời thiệt hại nếu không do lỗi của mình gây ra;

 

d) Tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà ở công vụ nếu hết thời gian thuê nhưng vẫn đủ điều kiện thuê nhà công vụ theo quy định của Luật này;

 

đ) Thực hiện các quyền về nhà khác thuộc dự á ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes