Trang chủ Vinhomes West Point chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west
chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west

chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west

chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west point theo quy định của Luật này và không phải đăng ký tạm trú, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi đặt trụ sở.   3. Bên mua, bên mua, bên mua nhà ở Vinhomes west point, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua, bán n


chung cu Vinhomes west pointchung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west point theo quy định của Luật này và không phải đăng ký tạm trú, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi đặt trụ sở.

 

3. Bên mua, bên mua, bên mua nhà ở Vinhomes west point, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua, bán nhà ở thương mại, đổi, tặng, thừa kế, thế chấp, góp vốn, nhà ở là tổ chức phải có pháp nhân tình trạng và không phụ thuộc vào địa điểm đăng ký kinh doanh, địa điểm thành lập; Trường hợp tổ chức nước ngoài phải thuộc sở hữu của chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point theo quy định của Luật này; Nếu tổ chức được ủy quyền quản lý nhà ở thì phải có chức năng kinh doanh bất động sản và hoạt động tại Vinhomes west point theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 

Điều 120. Trình tự, thủ tục thực hiện giao dịch nhà ở trong dự án của Vinhomes west point

 

1. Các bên tham gia giao dịch nhà ở đồng ý hợp đồng mua, bán, cho thuê, mua, tặng, trao đổi, thế chấp, góp vốn, cho chung cư vinhomes west point mượn, ở, quản lý Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở (sau đây gọi chung là hợp đồng) làm hợp đồng nhà ở trong dự án của Vinhomes west point) có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này; Trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương thì chỉ phải lập biên bản.

 

2. Các bên thoả thuận để một trong hai bên nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho ngôi nhà đó; Trường hợp mua, thuê căn hộ chung cư của chủ dự án, chủ đầu tư phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bên mua, bên thuê, trừ trường hợp người mua. , người mua thuê tự nguyện hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận.

 

3. Cơ quan nhà nước ###keyword2### có thẩm quyền khi cấp giấy chứng nhận cho người mua, người mua, người cho, trao đổi, nhận góp vốn, thừa kế nhà ở cùng với việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Quyền sở hữu nhà ở tại Vinhomes west point và quyền sử dụng đất thổ cư cho chủ căn hộ tại Vinhomes west point.

 

Điều 121. Hợp đồng về nhà ở trong dự án Vinhomes west point

 

Hợp đồng nhà ở trong dự án Vinhomes west point do các bên thoả thuận và phải có văn bản với các nội dung sau:

 

1. Họ tên của cá nhân, tên tổ chức, địa chỉ của các bên;

 

2. Mô tả đặc điểm của căn nhà giao dịch và đặc điểm của thửa đất gắn liền với ngôi nhà đó. Đối với hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua căn hộ, các bên phải ghi rõ quyền sở hữu, sử dụng căn hộ; diện tích sử dụng thuộc sở hữu tư nhân; diện tích sàn xây dựng chung cư; Mục đích sử dụng quyền sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư cho mục đích thiết kế ban đầu được chấp thuận;

 

3. Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có giá; Trong trường hợp Nhà nước bán, cho thuê hoặc cho thuê chung cư tại Vinhomes west point, Nhà nước quy định giá,

Vinhomes west point các bên phải tuân thủ các quy định đó;

 

4. Thời ###keyword3### hạn và phương thức thanh toán tiền trong trường hợp mua, bán, cho thuê, chuyển nhượng, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở;

 

5. Thời điểm giao nhận nhà; Thời hạn bảo hành của nhà ở nếu mua, cho thuê đầu tư mới của Vinhomes west point; thời hạn thuê, cho thuê, thế chấp, cho mượn, ở lại nhà, ủy quyền quản lý nhà ở; thời hạn góp vốn;

 

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên;

 

Cam kết của các bên;

 

Các thoả thuận khác;

 

9 ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes