Trang chủ Vinhomes West Point chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo
chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo

chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo

chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo nơi ở của mình khi nhà bị phá hủy.   2. Trường hợp tháo dỡ nhà ở bị thu hồi đất, nhà ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách nhà ở trong dự án về tái thiết đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật n


chung cư vinhomes west pointchung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo nơi ở của mình khi nhà bị phá hủy.

 

2. Trường hợp tháo dỡ nhà ở bị thu hồi đất, nhà ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách nhà ở trong dự án về tái thiết đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này. Lệ làng.

 

3. Trường hợp tháo dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới, nhà ở của chủ bị phá dỡ nhà chung cư được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật này.

 

Điều 97. Phá dỡ nhà ở đang cho thuê

 

1. Bên cho thuê nhà phải thông báo cho người thuê bằng văn bản ít nhất 90 ngày trước khi phá dỡ, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc phá dỡ. theo quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

2. Trường hợp phá dỡ xây dựng lại nhà ở, bên thuê vẫn phải bố trí người thuê nhà khác để ở trong thời gian phá dỡ, xây dựng lại nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bố trí nhà ở. Sau khi nhà đã xong, bên thuê dự án vinhomes west point có thể tiếp tục cho thuê cho đến khi hợp đồng hết hạn, trừ khi bên thuê không cần tiếp tục thuê căn nhà. Trường hợp bên thuê thuê chỗ ở thì không phải trả tiền thuê nhà ở trong thời gian phá dỡ, xây dựng lại thì thời hạn phá dỡ, xây dựng lại không được tính vào thời hạn hợp đồng thuê nhà.

 

Chương VII

 

QUẢN LÝ VÀ S US DỤNG NHÀ Ở

 

Phần 1.

 

 QUẢN LÝ, S US DỤNG VÀ BẢO TRÌ CÁC KHUNG CONDOMINIUMS

 

Điều 98. Phân loại nhà chung cư

 

1. Căn hộ được phân thành các loại khác nhau để xác định giá trị của chung cư khi chúng được quản lý hoặc giao dịch trên thị trường.

 

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc phân loại, công nhận loại nhà chung cư.

 

Điều 99. Thời hạn sử dụng nhà chung cư

 

1. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được ###keyword2### xác định căn cứ vào hạng công trình xây dựng và kết luận về kiểm tra chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân bổ kinh phí để kiểm tra chất lượng nhà ở.

 

 

2. Trường hợp nhà chung cư hết hạn theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng và không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh tổ chức kiểm tra chất lượng của dự án nhà chung cư để xử lý theo quy định sau đây :

 

a) Trường hợp nhà chung cư vẫn đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu có thể tiếp tục sử dụng. trong thời hạn ghi trong kết luận giám định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 110 của Luật này;

 

b) Trường hợp nhà chung cư bị hư hỏng nghiêm trọng, sập hoặc không còn an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh ra kết luận thanh tra chất lượng và báo cáo Uỷ ban. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu căn hộ Vinhomes west point; Nội dung thông báo bằng văn

Vinhomes west point bản phải được công khai trên trang web của Uỷ ###keyword3### ban nhân dân, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

 

Chủ sở hữu nhà chung cư phải tháo dỡ để cải tạo hoặc xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tháo dỡ và xây dựng các công trình khác theo quy định tại khoản 3 Điều này.

 

3. Việc xử lý nhà chung cư, quyền sử dụng đất có nhà chung cư quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được quy định như sau:

 

a) Trường hợp lô đất có nhà chung cư vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, chủ sở hữu được sửa chữa, xây dựng lại căn hộ theo quy định tại mục 2 của Chương này;

 

b) Trường hợp khu đất có nhà chung cư không còn p ###keyword4###

Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes