chung cu Vinhomes west point Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;

 

10. Ngày

chung cu Vinhomes west point Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;   10. Ngày

 

chung cu Vinhomes west point Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng;   10. Ngày ký kết hợp đồng;   11. Chữ ký và họ tên của các bên, nếu là tổ chức, phải đóng dấu (nếu có) và ghi rõ vị trí của người ký.   Điều 122. Công chứng, chứng thực hợp đồng, thời hạn hợp đồng về nh

chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west

chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west

 

chung cu Vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point tại Vinhomes west point theo quy định của Luật này và không phải đăng ký tạm trú, đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi đặt trụ sở.   3. Bên mua, bên mua, bên mua nhà ở Vinhomes west point, bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua, bán n

dự án vinhomes west point  

Điều 118. Điều kiện nhà ở tham gia giao dịch

 

1.

dự án vinhomes west point   Điều 118. Điều kiện nhà ở tham gia giao dịch   1.

 

dự án vinhomes west point   Điều 118. Điều kiện nhà ở tham gia giao dịch   1. Đối với các giao dịch mua, bán, cho thuê, tặng cho, đổi, thế chấp, góp vốn bằng nhà ở, nhà ở phải có đủ các điều kiện sau đây:   a) Có giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật trừ trường hợ

dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê

dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê

 

dự án vinhomes west point Trường hợp nhà chung cư có chủ đang thuê thì việc bố trí nhà ở cho người thuê hiện tại được thực hiện theo thoả thuận giữa tài sản của chủ nhà và người thuê.   2. Trường hợp nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng liên quan đến đầu tư của doanh nghiệp bất động sản

Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban

Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban

 

Vinhomes west point Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và thông báo cho các khu dân cư, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có nhà chung cư.   Điều 112. Yêu cầu tháo dỡ nhà chung cư để cải tạo hoặc xây dựng lại nhà chung cư   1. Việc phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại

vinhomes west Point  

Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thành lập

vinhomes west Point   Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thành lập

 

vinhomes west Point   Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày thành lập Ban quản trị nhà chung cư, chủ đầu tư phải chuyển quỹ bảo trì bao gồm lãi suất tiền gửi cho Hội đồng quản trị để quản lý, sử dụng theo quy định. Luật này được thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh; Trường hợp chủ đầu tư

chung cu Vinhomes west point  

Điều 107. Nhà chung cư

 

bảo trì 1. Bảo dưỡng nhà

chung cu Vinhomes west point   Điều 107. Nhà chung cư   bảo trì 1. Bảo dưỡng nhà

 

chung cu Vinhomes west point   Điều 107. Nhà chung cư   bảo trì 1. Bảo dưỡng nhà chung cư bao gồm việc duy trì quyền sở hữu tư nhân và duy trì tài sản chung. Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm duy trì bộ phận của mình và góp vốn để duy trì các phần chung của nhà chung cư. &

Vinhomes west point  

2. Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư

Vinhomes west point   2. Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư

 

Vinhomes west point   2. Đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư phải có đủ các điều kiện và chức năng sau đây:   a) Được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; chức năng quản lý hoạt động nhà chung cư;   b) Có bộ phận chuyên môn về q

dự án vinhomes west point  

3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ

dự án vinhomes west point   3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ

 

dự án vinhomes west point   3. Ban quản trị nhà chung cư có một chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình tự quản lý. Ban quản trị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức và hoạt động theo mẫu của Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Ban quản lý hợp tác xã, có tư cách pháp nhân, có con dấu ri

Vinhomes west point  

2. Diện tích sử dụng của căn hộ hoặc diện

Vinhomes west point   2. Diện tích sử dụng của căn hộ hoặc diện

 

Vinhomes west point   2. Diện tích sử dụng của căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư do chủ sở hữu nhà chung cư sở hữu được tính theo quy mô đường thuỷ, bao gồm cả phần tường thành chia ra phòng bên trong căn hộ, Diện tích Ban công, lô đất (nếu có) và loại trừ khu vực của bức tường n

dự án vinhomes west point khác theo quy hoạch đã được phê duyệt;

 

c) Trường

dự án vinhomes west point khác theo quy hoạch đã được phê duyệt;   c) Trường

 

dự án vinhomes west point khác theo quy hoạch đã được phê duyệt;   c) Trường hợp chủ căn hộ từ chối tiến hành phá dỡ hoặc không giao nhà, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định buộc tháo dỡ, cưỡng chế di chuyển nhà;   d) Việc giải quyết nhà ở cho chủ sở hữu nhà chung cư b

chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo

chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo

 

chung cư vinhomes west point Chủ căn hộ Vinhomes west point phải tự lo nơi ở của mình khi nhà bị phá hủy.   2. Trường hợp tháo dỡ nhà ở bị thu hồi đất, nhà ở của chủ sở hữu được giải quyết theo chính sách nhà ở trong dự án về tái thiết đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật n

dự án vinhomes west point cấp, phòng chống thảm hoạ.

 

2. Nhà ở thuộc trường

dự án vinhomes west point cấp, phòng chống thảm hoạ.   2. Nhà ở thuộc trường

 

dự án vinhomes west point cấp, phòng chống thảm hoạ.   2. Nhà ở thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật này.   3. Nhà ở thuộc diện giải phóng mặt bằng để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   4. Nhà ở trong khu vực cấm xây

vinhomes West poit  

2. Chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point

vinhomes West poit   2. Chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point

 

vinhomes West poit   2. Chủ sở hữu căn hộ tại Vinhomes west point có các nghĩa vụ sau đây trong việc duy trì và cải tạo nhà ở:   a) Tuân thủ các quy định của pháp luật về cải tạo, bảo trì nhà ở; Tạo thuận lợi cho chủ sở hữu các căn hộ dịch vụ khác để thực hiện bảo dưỡng và cải tạo

dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với

dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với

 

dự án vinhomes west point Đối với các thiết bị khác gắn liền với nhà, người bán, bên cho thuê mua căn hộ để sửa chữa, thay thế theo thời hạn do nhà sản xuất quy định.   Điều 86. Bảo trì nhà ở   1. Chủ căn hộ Vinhomes west point có trách nhiệm duy trì nhà ở; Trong trường hợp chư

dự án vinhomes west point  

2. Hợp đồng thuê, cho thuê, bán nhà ở phải

dự án vinhomes west point   2. Hợp đồng thuê, cho thuê, bán nhà ở phải

 

dự án vinhomes west point   2. Hợp đồng thuê, cho thuê, bán nhà ở phải có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này. Ký kết hợp đồng được quy định như sau:   a) Trường hợp mua, bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, mua nhà cũ thì ký kết giữa người mua và người thuê với cơ quan quả

Vinhomes Riverside The Harmony
Vinhomes The Harmony
Designed by Vínhomes