Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony Yếu tố so sánh BĐS 1 BĐS 2 BĐS

Liền kề Vinhomes The Harmony Yếu tố so sánh BĐS 1 BĐS 2 BĐS

Liền kề Vinhomes The Harmony Yếu tố so sánh BĐS 1 BĐS 2 BĐS 3 Đơn giá đất 5,25 triệu đ m2 4,75 triệu đ m2 4,828 triệu đ m2 Chiều rộng - 4,76 % + 5,26 % - 4,76 % Chiều dài 0 0 + 3,41% Quy mô diện tích 0 0 + 5,26% Tổng % điều chỉnh - 4,76% + 5,26% + 3,91% Đơn giá đất sau điều chỉnh (mức giá chỉ dẫn) 5


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony Yếu tố so sánh BĐS 1 BĐS 2 BĐS 3 Đơn giá đất 5,25 triệu đ m2 4,75 triệu đ m2 4,828 triệu đ m2 Chiều rộng - 4,76 % + 5,26 % - 4,76 % Chiều dài 0 0 + 3,41% Quy mô diện tích 0 0 + 5,26% Tổng % điều chỉnh - 4,76% + 5,26% + 3,91% Đơn giá đất sau điều chỉnh (mức giá chỉ dẫn) 5 triệu đ m2 5 triệu đ m2 5,016 triệu đ m2 Đơn giá đất điều chỉnh bình quân của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony trên là 5,005 trđ m2. Từ đó có thể ước tính đơn giá đất của bất động sản liền kề vinhomes the harmony thẩm định giá khoảng 5,0 trđ m2. 1.5 Giá đất bất động sản liền kề vinhomes the harmony cần thẩm định giá 5.0. 000 đ m2 x liền kề vinhomes the harmony 100m2 = 500.000.000 đ 2. Giá trị tài sản trên đất: 1.800.000 đ m2 x 0,80 x 150m2 = 216.000.000 đ 3. Giá trị thị trường bất động sản liền kề vinhomes the harmony cần thẩm định giá: 500.0. 000 đ + 216.000.000 đ = 716.000.000 đ 3.3.3. Phương pháp thu nhập 3.3.3.1. Khái niệm Phương pháp thu nhập : là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chuyển đổi các dòng thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận được từ việc khai thác tài sản thành giá trị hiện tại của tài sản (quá trình chuyển đổi này còn được gọi là quá trình vốn hoá thu nhập) để ước tính giá trị thị trường của tài sản cần thẩm định giá. 3.3.3.2. Cơ sở khoa học và phạm vi áp dụng phương pháp a. Cơ sở khoa học của phương pháp Phương pháp thu nhập dựa trên giả thiết sau: - Một tài sản có giá trị vì nó tạo ra thu nhập cho người chủ sở hữu. Giữa giá trị tài sản và thu nhập từ tài sản có mối quan hệ trực tiếp. Nếu những yếu tố khác không đổi, thu nhập mang lại từ tài sản cho người chủ càng lớn thì giá trị của tài sản càng cao. - Giá trị thị trường của một tài sản bằng với giá trị hiện tại (giá trị tại thời điểm cần thẩm định giá) của các khoản thu nhập ròng có thể thu về trong tương lai từ tài sản. b. Phạm vi áp dụng Phương pháp thu nhập chủ yếu được áp dụng trong thẩm định giá tài sản đầu tư (bất động sản liền kề vinhomes the harmony, động sản, doanh nghiệp, tài chính) mà thẩm định viên có thể bán liền kề vinhomes the harmony dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai và và tính được tỷ suất chiết khấu phù hợp. 3.3.3.3. Yêu cầu và một số thuật ngữ của phương pháp a. Yêu cầu của phương pháp Phương pháp thu nhập được chia thành 2 phương pháp: - Phương pháp vốn hóa trực tiếp: áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ tài sản đầu tư qua các năm không thay đổi và số năm đầu tư là vô hạn. - Phương pháp dòng tiền chiết khấu: áp dụng đối với trường hợp thu nhập từ tài sản đầu tư qua các năm khác nhau. Thẩm định viên về giá căn cứ vào loại hình tài sản (mang lại thu nhập), khả năng thu thập thông tin của

bán liền kề vinhomes the harmony các tài sản so sánh trên thị trường để quyết định

áp dụng phương pháp thẩm định giá thích hợp. b. Một số thuật ngữ Tỷ suất vốn hóa là một phân số dùng để diễn tả mối quan hệ giữa thu nhập và giá trị của tài sản. Đó là tỷ suất lợi tức mong đợi trong 01 năm hoạt động trên tổng giá trị tài sản và dùng để chuyển đổi thu nhập ròng thành giá trị tài sản. Hệ số vốn hóa là nghịch đảo của tỷ suất vốn hóa. Tỷ suất chiết khấu là một phân số dùng để chuyển đổi dòng thu nhập dự tính trong tương lai thành giá trị hiện tại của tài LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY sản. Tỷ suất chiết khấu có thể là: tỷ suất vốn hóa, tỷ suất lãi vay trong kỳ đầu tư, tỷ suất thu hồi vốn (tỷ suất hoàn vốn nội bộ) hoặc tỷ suất thuế thực. Tỷ suất thu hồi vốn (tỷ suất hoàn vốn nội bộ): là tỷ suất chiết khấu mà khi chiết khấu với tỷ suất này hiện giá của thu nhập tương lai bằng chi phí đầu tư ban đầu (NPV = 0). Tỷ suất thuế thực là tỷ lệ phần trăm mức thuế thực tính trên tài sản so với giá thị trường của chính tài sản đó. Giá trị tài sản thu hồi (giá trị tài sản thanh lý, giá trị tài sản cuối kỳ đầu tư): là tổng số tiền mà nhà đầu tư nhận được vào cuối kỳ đầu tư. Giá trị tài sản thu hồi được ước tính bằng cách sử dụng tỷ suất vốn hóa
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo