Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony Ví dụ: ở Việt Nam, người dân có truyền

Liền kề Vinhomes The Harmony Ví dụ: ở Việt Nam, người dân có truyền

Liền kề Vinhomes The Harmony Ví dụ: ở Việt Nam, người dân có truyền thống thích sống ven đường, gần trung tâm thương mai, dịch vụ...do đó làm cho giá đất tại các khu vực này cao hơn hẳn những khu vực khác  CHƯƠNG 2 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ bất động sản liền kề vinhomes the har


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony Ví dụ: ở Việt Nam, người dân có truyền thống thích sống ven đường, gần trung tâm thương mai, dịch vụ...do đó làm cho giá đất tại các khu vực này cao hơn hẳn những khu vực khác 
CHƯƠNG 2
CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ bất động sản liền kề vinhomes the harmony
2.1.    Nguyên tắc định giá đất và bất động sản liền kề vinhomes the harmony
Các nguyên tắc cơ bản trong định giá trước hết được hiểu đó là những nguyên tắc kinh tế, chúng có liên quan mật thiết với học thuyết kinh tế và thường được thừa nhận có ảnh hưởng trực tiếp đến quan niệm hiện đại về giá thị trường. Sau nữa cũng cần phải nhấn mạnh rằng những nguyên tắc này rất ít khi được xem xét riêng rẽ mà người ta thường sử dụng chúng liền kề vinhomes the harmony trong mối liên quan chặt chẽ với nhau, bởi vì chúng luôn đi với nhau và bổ sung cho nhau. Khi định giá các loại đất khác nhau chúng ta đều phải tuân thủ các nguyên tắc định giá này.
2.1.1.    Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất (nguyên tắc tối ưu)
Một bất động sản liền kề vinhomes the harmony được đánh giá là sử dụng cao nhất và tốt nhất nếu tại thời điểm định giá cho thấy bất động sản liền kề vinhomes the harmony đó đang được sử dụng hợp pháp cũng như đang cho thu nhập ròng lớn nhất hoặc có khả năng cho giá trị hiện tại của thu nhập ròng trong tương lai là lớn nhất, sử dụng cao nhất và tốt nhất đó có thể tồn tại và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian nhất định.
Sử dụng cao nhất và tốt nhất được xem là một trong số các nguyên tắc quan trọng nhất của định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony.
Nội dung của nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất được phản ánh ở các mặt sau đây:
+ Về mặt tự nhiên: Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi nó thoả mãn được nhiều sự lựa chọn sử dụng nhất (cho nhiều người hoặc cho một người);
+ Về mặt pháp luật: Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi mà việc sử dụng BĐS phải hợp pháp, được Nhà nước thừa nhận và bảo hộ;
+ Về mặt vật chất (sử dụng): Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi mà BĐS đó cho thu nhập ròng cao nhất hoặc cho giá trị hiện tại của thu bán liền kề vinhomes the harmony nhập ròng trong tương lai là cao nhất;
+ Về mặt thời gian: Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi mà thời gian cho thu nhập ròng cao nhất kéo dài nhất.
Ví dụ: Một thửa đất có các thông số nhận biết sau:
a.    Vị trí: Thuộc khu vực trung tâm thương mại của đô thị
b.    Địa điểm: Đầu ngã tư đường phố
c.    Hình thể: Hình chữ nhật (bề rộng là mặt tiền)
d.    Kích thước: 8 x 12m
e.    Cơ sở hạ tầng: điện, nước, giao thông .... đầy đủ, tiện lợi
f Tình trạng pháp lý: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
g.    Quy hoạch: Thuộc khu vực kinh doanh thương mại, dịch vụ
h.    Môi trường, xã hội:

bán liền kề vinhomes the harmony an ninh tốt, môi trường trong sạch
Ở ví dụ trên

các chỉ tiêu: a, b, c, d, e là các chỉ tiêu về mặt vật chất của bất động sản liền kề vinhomes the harmony; các chỉ tiêu f, g là chỉ tiêu về mặt pháp lý của bất động sản liền kề vinhomes the harmony.
Sử dụng cao nhất và tốt nhất đối với một bất động sản liền kề vinhomes the harmony không chỉ hiểu theo giới hạn của đồng tiền, hay nói cách khác không chỉ nói đến khả năng sinh lời của bất động sản liền kề vinhomes the harmony mà đôi khi thu nhập thực của bất động sản liền kề vinhomes the harmony LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY lại dưới dạng các tiện ích khác không thể lượng hoá được bằng tiền như ví dụ 1 chỉ tiêu (h) mặc dù không thuộc nhóm chỉ tiêu vật chất hay pháp
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo