Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony Trong trường hợp có các tài sản gắn liền

Liền kề Vinhomes The Harmony Trong trường hợp có các tài sản gắn liền

Liền kề Vinhomes The Harmony Trong trường hợp có các tài sản gắn liền với đất, thì cũng không thể vì thế mà tách chúng hoàn toàn độc lập nhau. Hơn nữa do bất động sản liền kề vinhomes the harmony là một tài sản không di dời được nên giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony luôn luôn chịu sự


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony
Trong trường hợp có các tài sản gắn liền với đất, thì cũng không thể vì thế mà tách chúng hoàn toàn độc lập nhau. Hơn nữa do bất động sản liền kề vinhomes the harmony là một tài sản không di dời được nên giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony luôn luôn chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố. Số lượng các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố đến giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony là không giống nhau, chúng tùy thuộc vào từng loại bất động sản liền kề vinhomes the harmony, từng vị trí của bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Vì vậy, việc xác định các quyền đối với bất động sản liền kề vinhomes the harmony, những yếu tố và mức độ ảnh hưởng chúng đến giá LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony là rất khó khăn, phức tạp và đây cũng chính là công việc của người định giá cần giải quyết.
1.3.    Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và bất động sản liền kề vinhomes the harmony
Có thể thấy rằng giá trị sinh lợi của đất tác động trực tiếp đến giá đất và BĐS bởi khi mua hay bán bất động sản liền kề vinhomes the harmony người ta quan tâm đầu tiên đến giá trị sinh lợi của bất động sản liền kề vinhomes the harmony từ đó quyết định đến giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony.
Giá trị sinh lợi là nhân tố tổng hợp tác động đến giá đất và bất động sản liền kề vinhomes the harmony,
C.Mac đã chỉ ra rằng: nhà tư bản bỏ vốn kinh doanh nhằm mục đích không những là để tái sản xuất ra số vốn tư bản đã ứng trước mà để sản xuất ra một lượng thừa ra so với tư bản ấy. Luận điểm trên của C.Mac không chỉ đúng trong chủ nghĩa tư bản mà còn có ý nghĩa định hướng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta khi phát triển theo nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN.
Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta cho thấy các nhà đầu tư bỏ vốn ra đều phải tính đến hiệu quả kinh tế. Như vậy người mua quyền sử dụng đất không chỉ quan tâm đến giá trị sử dụng mà còn đặc biệt quan tâm đến giá trị sịnh lợi của đất. Tức là khi bỏ vốn ra mua quyền sử dụng đất hoặc thuê đất sau bán liền kề vinhomes the harmony một chu kỳ sử dụng họ sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận sau khi trừ các chi phí và các khoản thuế phải nộp.
Giá trị sinh lợi ảnh hưởng trực tiếp đến giá đất, khi giá trị sinh lợi của đất cao thì giá đất sẽ cao và ngược lại. Song để tính được hiệu quả kinh tế sử dụng đất thì các nhà đầu tư phải tính đến tỷ suất lợi nhuận, ít nhất cũng phải bằng hoặc cao hơn lãi suất thu được do gửi tiền vào ngân hàng.
Ở Việt Nam, từ 1980 đến 1993, Nhà nước nghiêm cấm việc mua bán đất đai, Nhà nước là người phân phối đất đai, việc mua bán có thực hiện trong nhân dân nhưng chủ yếu là

bán liền kề vinhomes the harmony mua, bán chui, rất hạn chế. Luật đất đai 1993 đã

quy định Nhà nước xác định giá đất và cho phép người sử dụng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê đất.... Coi đất là tài sản hàng hoá, nhưng là tài sản hàng hoá đặc biệt, giá đất chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố:
-    Yếu tố tự nhiên: Mục đích sử dụng, địa điểm, vị trí, điều kiện cơ sở hạ tầng, diện tích, hình dáng,..
-    Quan hệ cung - cầu;
-    Chính sách điều tiết của Nhà nước: Chính sách đất đai, chiến lược phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất..;
-    Các yếu tố về xã liền kề vinhomes the harmony hội: trạng thái chính trị, an ninh xã hội, quá trình đô thị hoá, tâm lý, truyền thống, thị hiếu..;
1.3.1.    Yếu tố tự nhiên
Yếu tố tự nhiên là yếu tố bản thân đất đai (một thửa đất) đó là các yếu tố: Mục đích sử dụng, địa điểm, vị trí, điều kiện cơ sở hạ tầng, diện tích, hình dáng, khoảng cách gần xa so với trung tâm thương mại, dịch vụ, thị trường.Yếu tố tự nhiên là yếu t
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo