Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony Những lợi ích (lợi nhuận) kỳ vọng mà BĐS

liền kề vinhomes the harmony Những lợi ích (lợi nhuận) kỳ vọng mà BĐS

liền kề vinhomes the harmony Những lợi ích (lợi nhuận) kỳ vọng mà BĐS tạo ra trong tương lai như: Văn phòng cho thuê, cửa hàng bán lẻ.... - Phương pháp thặng dư: dự trên cơ sở tổng giá trị phát triển và chi phí đầu tư phát triển. Thường sử dụng để định giá đối với các BĐS phát triển. - Phương pháp l


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony Những lợi ích (lợi nhuận) kỳ vọng mà BĐS tạo ra trong tương lai như: Văn phòng cho thuê, cửa hàng bán lẻ.... - Phương pháp thặng dư: dự trên cơ sở tổng giá trị phát triển và chi phí đầu tư phát triển. Thường sử dụng để định giá đối với các BĐS phát triển. - Phương pháp lợi nhuận: thường sử dụng để định giá đối với các BĐS đặc biệt như khách sạn, rạp chiếu phim, cửa hàng xăng dầu và những tài sản khác mà việc so sánh với những tài sản tương tự gặp khó khăn do giá trị chủ yếu phụ thuộc vào khả năng sinh lợi của tài sản. 4.1.5. Xác định giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony cần định giá Định giá viên phải nêu rõ các phương pháp được áp dụng để xác định mức giá LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY của BĐS cần định giá. Phương pháp định giá phải phù hợp với quy định của pháp luật. Phải phân tích rõ mức độ phù hợp của một hoặc nhiều phương pháp định giá BĐS được sử dụng với đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của BĐS và với mục đích định giá. Cần nêu rõ trong báo cáo định giá phương pháp định giá nào được lựa chọn sử dụng làm căn cứ chủ yếu, phương pháp nào được sử dụng để kiểm tra, từ đó đi đến kết luận cuối cùng về giá của BĐS cần định giá. Đây chính là mức giá chỉ dẫn của BĐS cần định giá. Các tiêu chí cho phép định giá viên hình thành những ý kiến kết luận có căn cứ và có thể bảo vệ về mức giá cuối cùng của BĐS cần định giá gồm: Mức độ hợp lý của các phân tích và kết luận; mức độ chính xác của số liệu; số lượng các bằng chứng thu thập trên thị trường. Ý kiến cuối cùng về mức giá của BĐS cần định giá: là một con số duy nhất hoặc một khoảng giá trị (tối đa, tối thiểu) ước lượng sẽ được báo cáo cho khác hàng thông qua việc thống nhất các mức giá chỉ dẫn khác nhau của các BĐS so sánh. 4.1.6. Lập hồ sơ - Hồ sơ định giá là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá BĐS do thẩm định giá viên lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện định giá BĐS. Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành. bán liền kề vinhomes the harmony - Mục đích của việc lập hồ sơ định giá nhằm: + Lưu trữ những bằng chứng thu thập được trong quá trình thực hiện thẩm định giá và làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến của thẩm định viên về mức giá tài sản cần thẩm định. + Trợ giúp cho các bước thực hiện công việc thẩm định giá. + Trợ giúp cho kiểm tra, soát xét và đánh giá chất lượng công việc định giá. + Trợ giúp cho việc xử lý những tranh chấp, khiếu kiện có thể phát sinh trong hoặc sau quá trình thẩm định giá giữa khách hàng (hoặc bên thứ ba) với doanh nghiệp, tổ chức định giá. - Nội dung cơ bản của hồ sơ định giá bao gồm:

bán liền kề vinhomes the harmony Nội dung hồ sơ định giá phụ thuộc vào mục đích

định giá và loại hình tài sản cần định giá. Nội dung cơ bản hồ sơ định giá bao gồm: + Tên và số hiệu hồ sơ, ngày, tháng, năm lập và ngày, tháng, năm lưu trữ. + Những thông tin về khác hàng; + Công văn mời định giá; + Hợp đồng đinh giá; + Những phân tích, đánh giá của định giá viên về những vấn đề có liên quan đến BĐS; + Những ý kiến trưng cầu tư vấn về khía cạnh kỹ thuật, pháp lý liên quan đến BĐS (nếu có); + Báo cáo kết quả định giá BĐS và phụ lục kèm theo; + Liền kề Vinhomes The Harmony Chứng thư định giá; + Biên bản thanh lý hợp đồng. - Hồ sơ định giá được lưu trữ tại nơi lưu giữ hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức định giá. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức định giá có các chi nhánh, hồ sơ định giá được lưu trữ tại nơi ban hành chứng thư định giá. - Hồ sơ định giá phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 10 năm. 4.2. Báo cáo kết quả định giá - Báo cáo kết quả định giá là văn bản do
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo