Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony Ngoài các chính sách cơ bản trên, các chính

Liền kề Vinhomes The Harmony Ngoài các chính sách cơ bản trên, các chính

Liền kề Vinhomes The Harmony Ngoài các chính sách cơ bản trên, các chính sách tài chính tiền tệ, tín dụng, lãi suất... đều có ảnh hưởng đến giá đất và BĐS. Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến giá đất và BĐS là quy hoạch sử dụng đất, và quy hoạch xây dựng nó quyết định mục đích sử dụng


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony Ngoài các chính sách cơ bản trên, các chính sách tài chính tiền tệ, tín dụng, lãi suất... đều có ảnh hưởng đến giá đất và BĐS. Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến giá đất và BĐS là quy hoạch sử dụng đất, và quy hoạch xây dựng nó quyết định mục đích sử dụng đất cũng như các điều kiện khác gắn liền với đất và ảnh hưởng rất lớn đến giá đất. 1.3.4. Các yếu tố về xã hội Trên phạm vi cả nước, một xã hội ổn định (cả kinh tế, chính trị, an ninh, môi trường) sẽ là một môi trường tốt tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư từ nội bộ nền kinh tế quốc dân, làm tăng nhu cầu sử dụng đất và làm cho giá đất cũng chuyển động liền kề vinhomes the harmony theo. Quá trình đô thị hoá cũng kéo theo cơ cấu sử dụng đất thay đổi, tác động trực tiếp đến giá đất, vì nhu cầu sử dụng đất đô thị tăng sẽ chuyển dần đất nông nghiệp sang đất đô thị, dẫn đến sự biến động của giá đất. Trong phạm vi cả nước cũng như một vùng, một khu vực ...môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến giá đất; ở những nơi môi trường kém, an ninh không đảm bảo thì giá đất thấp hơn những nơi khác; (nhất là đối với đất phi nông nghiệp) Ngoài ra, giá đất còn chịu ảnh hưởng bởi yếu tố tâm lý, thị hiếu, truyền thống của con người. Ví dụ: ở Việt Nam, người dân có truyền thống thích sống ven đường, gần trung tâm thương mai, dịch vụ...do đó làm cho giá đất tại các khu vực này cao hơn hẳn những khu vực khác CHƯƠNG 2 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ CĂN CỨ ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ bất động sản liền kề vinhomes the harmony 2.1. Nguyên tắc định giá đất và bất động sản liền kề vinhomes the harmony Các nguyên tắc cơ bản trong định giá trước hết được hiểu đó là những nguyên tắc kinh tế, chúng có liên quan mật thiết với học thuyết kinh tế và thường được thừa nhận có ảnh hưởng trực tiếp đến quan niệm hiện đại về giá thị trường. Sau nữa cũng cần phải nhấn mạnh rằng những nguyên tắc này rất ít khi được xem xét riêng rẽ mà người ta thường sử dụng chúng trong mối liên quan chặt chẽ với nhau, bởi vì chúng luôn đi với nhau và bổ sung cho nhau. Khi định giá các loại đất khác nhau chúng ta bán liền kề vinhomes the harmony đều phải tuân thủ các nguyên tắc định giá này. 2.1.1. Nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất (nguyên tắc tối ưu) Một bất động sản liền kề vinhomes the harmony được đánh giá là sử dụng cao nhất và tốt nhất nếu tại thời điểm định giá cho thấy bất động sản liền kề vinhomes the harmony đó đang được sử dụng hợp pháp cũng như đang cho thu nhập ròng lớn nhất hoặc có khả năng cho giá trị hiện tại của thu nhập ròng trong tương lai là lớn nhất, sử dụng cao nhất và tốt nhất đó có thể tồn tại và kéo dài liên tục trong một khoảng thời gian nhất định. Sử dụng cao nhất và tốt nhất được xem là một

bán liền kề vinhomes the harmony trong số các nguyên tắc quan trọng nhất của định giá

bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Nội dung của nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất được phản ánh ở các mặt sau đây: + Về mặt tự nhiên: Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi nó thoả mãn được nhiều sự lựa chọn sử dụng nhất (cho nhiều người hoặc cho một người); + Về mặt pháp luật: Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi mà việc sử dụng BĐS phải hợp pháp, được Nhà nước thừa nhận và bảo hộ; + Về mặt vật chất (sử dụng): Một BĐS được đánh giá là sử dụng LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY tối ưu khi mà BĐS đó cho thu nhập ròng cao nhất hoặc cho giá trị hiện tại của thu nhập ròng trong tương lai là cao nhất; + Về mặt thời gian: Một BĐS được đánh giá là sử dụng tối ưu khi mà thời gian cho thu nhập ròng cao nhất kéo dài nhất. Ví dụ: Một thửa đất có các thông số nhận biết sau:
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo