Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony ..làm cho cầu thay đổi thường xuyên tạo ra sự

Liền kề Vinhomes The Harmony ..làm cho cầu thay đổi thường xuyên tạo ra sự

Liền kề Vinhomes The Harmony ..làm cho cầu thay đổi thường xuyên tạo ra sự dịch chuyển đường cầu. Những thay đổi về chính sách thuế, tỷ lệ lãi ngân hàng dẫn đến sự dịch chuyển đường cung. Giá bán và số lượng được bán rất ít khi đạt được trạng thái ổn định lâu dài. Hiện tượng này tạo thành các chu kỳ


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony ..làm cho cầu thay đổi thường xuyên tạo ra sự dịch chuyển đường cầu. Những thay đổi về chính sách thuế, tỷ lệ lãi ngân hàng dẫn đến sự dịch chuyển đường cung. Giá bán và số lượng được bán rất ít khi đạt được trạng thái ổn định lâu dài. Hiện tượng này tạo thành các chu kỳ của thị trường và làm cơ sở cho việc định giá đất. CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ bất động sản liền kề vinhomes the harmony 3.1. Các phương pháp định giá đất 3.1.1. Khái niệm và đặc trưng của giá đất 3.1.1.1. Khái niệm giá đất Có rất nhiều quan điểm khác nhau về giá trị của đất: - Quan điểm coi đất đai không có giá trị: Vì đất đai là tài nguyên thiên nhiên không phải sản phẩm của lao động, bản thân đất đai không bán liền kề vinhomes the harmony có giá trị, do vậy mà đất đai tự nhiên không phải là hàng hóa. - Quan điểm coi đất đai có giá trị: giá trị của đất đai là giá trị của tiền thuê đất, tiền thuê đất là hình thức chuyển hóa của giá trị đất đai. Tuy nhiên quan điểm này cho rằng nếu đất đai tự nhiên mà chưa có lao động tác động vào thì không có giá trị, nó chỉ có giá trị khi có sức lao động của con người khai thác. Cũng có những quan điểm khác thì cho rằng không kể đất đai chưa được khai thác hay đã được khai thác đều có giá trị. - C.Mac đã chỉ ra rằng: Giá cả ruộng đất là một biểu hiện của quan hệ kinh tế phát sinh chứ không phải biểu hiện bằng tiền của các giá trị ruộng đất. Ông cho rằng: địa tô là biểu hiện cô đọng lại giá trị của ruộng đất, là sản phẩm thặng dư do người sản xuất nông nghiệp tạo ra và nộp cho chủ sở hữu ruộng đất. Hay nói cách khác, giá cả của ruộng đất chính là địa tô bị tư bản hóa. - Đất đai được coi như một loại tư bản đặc biệt, thực tế đất đai là tài sản đặc biệt - hàng hóa đặc biệt. Một trong những đặc điểm làm cho đất đai là tài sản đặc biệt - hàng hóa đặc biệt chính khả năng sinh lợi của đất đai mặt khác đất đai còn tham gia nhiều lần vào sản xuất nhưng không hao mòn, không khấu hao. Và đây chính là yếu tố tạo nên giá trị của đất đai. Đúng vậy, cùng là đất sản xuất nông nghiệp, nhưng đất tốt LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY (có khả năng sinh lợi cao) thì sẽ có giá cao hơn đất xấu (khả năng sinh lợi kém). Hay khi Nhà nước đưa một thửa đất đang là đất nông nghiệp quy hoạch thành một mục đích khác như đô thị hay sản xuất kinh doanh thì giá trị của thửa đất sẽ tăng lên rất nhiều so với trước khi quy hoạch. Khả năng sinh lợi của thửa đất sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mục đích sử dụng của thửa đất. Điều này đã được chứng minh qua thực tế, giá đất đô thị bao giờ cũng cao hơn giá đất nông thôn, hay đất dùng vào sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp sẽ cao hơn giá đất nông nghiệp. - Trong thực tế việc mua

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY bán đất đai chính là mua bán quyền sở hữu, quyền

hưởng lợi từ đất đai. Giá đất - giá trị đất là giá trị của các quyền và lợi ích thu được từ đất đai tại một thị trường nhất định, tại một thời điểm nhất định, cho một mục đích sử dụng xác định. - Ở Việt Nam, theo quy định của Luật đất đai 2003 tại Điều 5, thì đất đai thuộc sử hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu (thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai). Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hinh thức: giao đất, cho thuê đất, công nhận liền kề vinhomes the harmony quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định. Không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có quyền sử hữu đất đai. Tại Khoản 23, Điều 4, Luật đất đai 2003 quy định: “Giá quyền sử dụng đất (gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất”. Như vậy, giá đất ở đây không phải là giá trị quyền sở hữu đất mà chỉ là giá trị quyền sử dụng đất và tại Điểm 24, Điều 4, Luật đất đai 2003 đã quy định: “Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của q
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo