Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony Khi thẩm định giá, thẩm định viên có thể

liền kề vinhomes the harmony Khi thẩm định giá, thẩm định viên có thể

liền kề vinhomes the harmony Khi thẩm định giá, thẩm định viên có thể tính hoặc không tính giá trị tài sản thu hồi tùy thuộc mục đích thẩm định giá, đặc điểm tài sản và thông tin có được. 3.3.3.4. Phương pháp vốn hóa trực tiếp 3.3.3.4.1. Nội dung: Vốn hoá trực tiếp là phương pháp sử dụng thu nhập để


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony Khi thẩm định giá, thẩm định viên có thể tính hoặc không tính giá trị tài sản thu hồi tùy thuộc mục đích thẩm định giá, đặc điểm tài sản và thông tin có được. 3.3.3.4. Phương pháp vốn hóa trực tiếp 3.3.3.4.1. Nội dung: Vốn hoá trực tiếp là phương pháp sử dụng thu nhập để ước tính giá trị tài sản bằng cách chuyển hoá lợi tức của một năm. Việc chuyển hoá này thực hiện đơn giản bằng cách chia thu nhập cho tỷ suất vốn hoá thích hợp hay nhân với hệ số thu nhập. 3.3.3.4.2. Công thức: V= I R hoặc: V = I x GI Trong đó: V : giá trị tài sản I : thu nhập ròng trong một năm, R: tỷ suất vốn hoá, GI: hệ số thu nhập (GI = 1 R). 3.3.3.4.3. Các bước tiến hành: Bước 1: Ước bán liền kề vinhomes the harmony tính thu nhập do tài sản mang lại. Mỗi loại thu nhập ứng với mỗi loại tỷ suất vốn hoá thích hợp. Bước 2: Tìm tỷ suất vốn hoá hoặc hệ số thu nhập thích hợp với loại thu nhập. Bước 3: Áp dụng công thức vốn hoá trực tiếp. a. Ước tính thu nhập từ tài sản Vốn hoá trực tiếp dựa trên thu nhập ước tính cho một năm đơn lẻ của tài sản. Thu nhập ước tính có thể là tổng thu nhập tiềm năng (PGI), tổng thu nhập thực tế (EGI), thu nhập hoạt động ròng (NOI), thu nhập từ vốn chủ sở hữu (EI), thu nhập từ vốn vay (MI), thu nhập từ đất (LI) hay thu nhập từ công trình (BI). sau: Thu nhập Tổng thu Thất thu do tài sản không Chi phí vận hành, duy hoạt động nhập tiềm được thuê hết 100% công tu bảo dưỡng tài sản ròng (NOI) = năng (PGI) - suất và do thanh toán dây - (chi phí hoạt động) dưa * Tổng thu nhập tiềm năng (PGI) Là toàn bộ thu nhập đối với một tài sản với tỷ lệ thuê (tỷ lệ lấp đầy) là 100% công suất thiết kế. Thẩm định viên xác định tổng thu nhập tiềm năng từ cho thuê tài sản cần định giá thông qua điều tra từ thị trường những tài sản cho thuê tương tự với tài sản cần định giá. Các yếu tố xác định tài sản cho thuê tương tự: + Tương tự về mục đích sử dụng, + Tương tự về hệ số sử dụng đất, + Tương tự về tuổi đời kinh tế còn lại của công trình, + Tương tự về tỷ lệ chi phí duy tu, bảo dưỡng. * Thất thu LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY do tài sản không được thuê hết 100% công suất và do thanh toán dây dưa được xác định bằng tỷ lệ trống (không có khách thuê) nhân (x) tổng thu nhập tiềm năng từ (cho thuê) tài sản. Thẩm định viên xác định tỷ lệ trống (không có khách thuê) và do thanh toán dây dưa thông qua điều tra thị trường những bất động sản liền kề vinhomes the harmony cho thuê tương tự. * Chi phí vận hành, duy tu bảo dưỡng tài sản Gồm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp. - Chi phí trực tiếp: là những chi phí cố định mà chủ sở hữu bất động sản liền kề vinhomes the harmony phải chi trả bất kể có khách thuê hay không.

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Ví dụ: + Chi phí về thuế bất động sản liền

kề vinhomes the harmony, + Chi phí về bảo hiểm nhà cửa. - Chi phí gián tiếp: là những chi phí phải trả lớn hoặc nhỏ tỷ lệ thuận với số lượng khách thuê bất động sản liền kề vinhomes the harmony nhiều hay ít. Ví dụ: + Chi phí quản lý, + Chi phí mua ngoài: điện, nước, gas, dọn vệ sinh, + Chi phí sưởi ấm, điều hòa nhiệt độ, + Dọn vệ sinh, duy tu, + Chi phí tân trang. Ví du: Xác định thu nhập ròng từ cho thuê tài sản Một chung cư gồm có : - 10 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có Liền kề Vinhomes The Harmony 01 phòng ngủ, được cho thuê với giá 3.200.000 đ tháng đơn nguyên; - 10 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên có 02 phòng ngủ, được cho thuê với giá 4.800.000đ tháng đơn nguyên. - Tổng thu nhập tiềm năng từ chung cư đó là: Đơn nguyên một phòng ngủ 10 x 3.200.000 đx 12 tháng = 384.000.000,0đ Đơn nguyên hai phòng ngủ 10 x 4.800.000đ x 12 tháng = 576.000.000,0 đ Tổng thu nhập tiềm năng từ cho thuê = 960.000.000,0 đ - Xác định tỷ lệ tổn thất do phòng trống và khách thuê nợ dây dưa: Qua điều tra thị trường lân cận có 03 chung cư tương tự có các tỷ lệ phòng có khách thuê và trống như sau: Chung cư Số đơn nguyên Số đơn nguyên có khách thuê Số đơ
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo