Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony Đây chính là cơ sở để Nhà nước tính

Liền kề Vinhomes The Harmony Đây chính là cơ sở để Nhà nước tính

Liền kề Vinhomes The Harmony Đây chính là cơ sở để Nhà nước tính thuế đất nông nghiệp. * Địa tô chênh lêch II Là phần chênh lệch lợi nhuận sinh ra khi đầu tư hai lượng tư bản khác nhau vào cùng một mảnh đất. CLII = |Ri — R2I = Ri — R2 Nếu Ri> R2 = (PiQi - Cl) - (P2Q2 - C2) = (P1S1NS1 - Cl) - (P2S


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony Đây chính là cơ sở để Nhà nước tính thuế đất nông nghiệp. * Địa tô chênh lêch II Là phần chênh lệch lợi nhuận sinh ra khi đầu tư hai lượng tư bản khác nhau vào cùng một mảnh đất. CLII = |Ri — R2I = Ri — R2 Nếu Ri> R2 = (PiQi - Cl) - (P2Q2 - C2) = (P1S1NS1 - Cl) - (P2S2NS2 - C2) Địa tô chênh lệch II có được trên cơ sở đầu tư thâm canh, phụ thuộc vào trình độ thâm canh của nhà tư bản, nên nó thuộc về người sử dụng đất. Nhưng sau thời gian thuê đất thì địa tô chênh lệch II sẽ sát nhập vào địa tô chênh lệch I. * Địa tô tuyêt đối Là phần lợi nhuận dôi ra ngoài giá cả sản xuất chung. Tức là phần chênh lệch do giá sản phẩm liền kề vinhomes the harmony cao hơn giá sản xuất chung. Đây chính là địa tô mà nhà tư bản bắt buộc phải trả cho chủ ruộng đất bất kể là phần lợi nhuận có được là do sự chênh lệch lợi nhuận giữa các thửa đất hay giữa các mức đầu tư. Ví dụ: Loại đất Giá cả sản xuất Giá sản Địa tô Địa tô Tổng Chung Cá biệt phẩm chênh lêch tuyệt đối Tốt 1000 800 1500 200 500 700 Trung bình 1000 900 1500 100 500 600 Xấu 1000 1000 1500 0 500 500 - Giá cả sản xuất chung là 1000 - Giá cá biệt: Do các loại đất khác nhau nên đầu tư khác nhau - Giá sản phẩm: là giá bán sản phẩm - Địa tô chênh lệch: là phần chênh lệch lợi nhuận thu được khi có đầu tư (Địa tô chênh lệch = giá cả sản xuất chung - Giá cả sản xuất cá biệt) - Địa tô tuyệt đối: là phần lợi nhuận thu được ngoài giá cả sản xuất chung (Địa tô tuyệt đối = Giá sản phẩm - Giá cả sản xuất chung). Như vậy, địa tô của các loại đất khác nhau là khác nhau và là cơ sở để tính thuế các loại đất. Ở nước ta, do đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên địa tô chênh lệch I sẽ được thu toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Nhà nước cho phép người sử dụng đất được hưởng cả phần địa tô chênh lệch II (nếu họ là người đầu tư vào đất) để khuyến khích việc sử dụng đất có hiệu quả, đồng thời khuyến khích việc tận dụng đất hoang hoá để đưa vào sử dụng. 2.2.6. Mức lãi suất Lãi suất ngân hàng là một bán liền kề vinhomes the harmony trong những yếu tố quan trọng làm cho giá đất có thể tăng hay giảm. Vì lãi suất ngân hàng là sự kết nối giá trị của địa tô ở các thời điểm khác nhau. Có thể thấy rằng lãi suất ngân hàng mà cao thì số tiền mua đất phải giảm đi nếu không thì đem tiền gửi vào ngân hàng sẽ có lợi hơn là mua đất để có địa tô. Ngược lại, nếu lãi suất ngân hàng thấp thì số tiền mua đất phải tăng lên do người bán không muốn bán với giá thấp, họ để đất để thu địa tô cũng lớn hơn thu nhập do lượng tiền bán đất gửi vào ngân hàng. Ví du: Giả sử hiện tại có người đề nghị chúng

bán liền kề vinhomes the harmony ta bán mảnh đất với giá: 100 triệu đồng (Thời điểm

t). Nếu chúng ta quyết định bán và gửi số tiền đó vào ngân hàng với lãi suất 10% năm thì sau 1 năm (ở thời điểm t + 1) chúng ta sẽ có số tiền bằng 100 triệu đồng cộng với tiền lãi là: 10 triệu đồng. Khi đó tổng số tiền chúng ta có là 110 triệu đồng. Giả sử ở thời đoạn t + 1, chúng ta bán được với giá 120 triệu đồng điều đó có nghĩa là bán đất ở thời điểm t và gửi vào ngân hàng với lãi suất 10% sẽ tạo ra ít giá trị hơn bán vào thời điểm t LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY + 1. Còn nếu ở thời điểm t + 1 mà chỉ bán được 100 triệu đồng thì nên bán sớm ở thời điểm t và gửi vào ngân hàng. - Lãi suất tính qua các thời đoạn gọi là lãi suất kép. Tức là sau 1 năm vốn gốc sẽ là giá trị số gửi vào cộng với lãi suất của năm đó. Năm thứ hai vốn gốc sẽ là tất cả giá trị của năm 1 (kể cả vốn là lãi suất năm 1) cộng với lãi suất năm 2. * Tính lãi suất kép Tính lãi suất kép bản chất chính là việc xác định vốn gốc để tính lãi cho kỳ sau. Giả sử vốn gốc là V, sau 1 năm V sẽ trở thành giá trị gốc cộng với lãi suấ
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo