Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony đ * Bước 3: Ước tính tổng chi phí -

liền kề vinhomes the harmony đ * Bước 3: Ước tính tổng chi phí -

liền kề vinhomes the harmony đ * Bước 3: Ước tính tổng chi phí - Chi phí đầu tư hạ tầng 10.000m2 X 600.000 đ m2 = 6.000 tr.đ - Chi phí thiết kế, quy hoạch = 1.000 tr.đ - Chi phí xây dựng chung cư (3.000m2 tầng X 12 tầng) X 3,0 tr.đ m2 = 108.000 tr.đ - Chi phí xây dựng bể nước, trạm bơm nước và máy p


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony đ * Bước 3: Ước tính tổng chi phí - Chi phí đầu tư hạ tầng 10.000m2 X 600.000 đ m2 = 6.000 tr.đ - Chi phí thiết kế, quy hoạch = 1.000 tr.đ - Chi phí xây dựng chung cư (3.000m2 tầng X 12 tầng) X 3,0 tr.đ m2 = 108.000 tr.đ - Chi phí xây dựng bể nước, trạm bơm nước và máy phát điện dự phòng phục vụ cho tòa nhà chung cư= 1.200 tr.đ - Chi phá dỡ nhà xưởng cũ= 100 tr.đ - Chi phí bồi thường nhà xưởng (6.000 m2 X 800.000 đ m2) X 30% = 1.440 tr.đ - Trừ đi giá trị phế liệu thu hồi 1.440 tr.đ X 20% = -288 tr.đ - Chi phí quảng cáo bán hàng 1% X 239.100 tr.đ = 2.391 tr.đ Tổng chi phí xây dựng trực tiếp:119.843 tr.đ - Trả lãi tiền vay ngân hàng LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY (119.843 tr.đ X 60%) X 10% = 7.190,58 tr.đ - Chi phí quản lý 119.843 tr.đ X 5% = 5.992,15 tr.đ - Lợi nhuận của nhà đầu tư: 239.100 tr.đ X 20%= 47.820 tr.đ Tổng chi phí và lợi nhuận 180.845,73 tr.đ * Bước 4: Xác định giá đất Giá trị ước tính của khu đất 239.100 tr.đ - 180.845,73 tr.đ = 58.254,27 tr.đ Làm tròn 58.000 tr.đ; hoặc 5,8 tr.đ m2 Kết luận giá trị của khu đất nêu trên khoảng 58 tỷ đồng hoặc 5,8 tr.đ m2. . 3.1.3. Điều kiện áp dụng các phương pháp xác định giá đất ®. Phương pháp so sánh trực tiếp được áp dụng để định giá đất khi trên thị trường có các loại đất tương tự đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất so sánh được với loại đất cần định giá. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất của loại đất tương tự sử dụng để phân tích, so sánh với loại đất cần định giá phải là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. ©. Phương pháp thu nhập chỉ áp dụng để định giá cho các loại đất xác định được các khoản thu nhập mang lại từ đất. ©. Phương pháp chiết trừ được áp dụng khi xác định giá đất của thửa đất có tài sản gắn liền với đất trong trường hợp không có đủ số liệu về giá thi trường của các thửa đất trống tương tự để áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp, trong khi có thể thu thập số liệu về giá thị trường của các thửa đất có tài sản gắn liền với đất tương tự với thửa đất cần định giá. ®. Phương pháp thặng dư được bán liền kề vinhomes the harmony áp dụng để xác định giá đất của các thửa đất trống có tiềm năng phát triển do thay đổi quy hoạch hoặc do chuyển mục đích sử dụng đất trong khi không có giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tương tự trên thị trường để áp dụng phương pháp so sánh trực tiếp. ©. Khi áp dụng các phương pháp xác định giá đất các thông tin, số liệu cần thiết để tính toán đi đến kết luận về mức giá cụ thể đều phải thu thập trên thị trường trong điều kiện bình thường, đồng thời phải phân tích, lựa chọn các thông tin, số liệu chính xác và có độ tin cậy cao. ©. Trong trường hợp thu thập được đầy đủ thông tin, số liệu

bán liền kề vinhomes the harmony để có thể áp dụng cả bốn phương pháp xác định

giá đất, thì sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp làm phương pháp chủ yếu để xác định giá đất. ©. Trong các trường hợp sau đây cần phải sử dụng kết hợp ít nhất hai phương pháp xác định giá đất quy định tại Thông tư này để kiểm tra, so sánh, đối chiếu các mức giá ước tính để quyết định mức giá cụ thể: - Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất chưa diễn ra phổ biến trên thị trường, số liệu thu thập được không có tính hệ thống; - Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường biến động thất thường, Liền kề Vinhomes The Harmony không phản ánh đúng quan hệ cung - cầu về đất trong điều kiện bình thường. - Mức giá đất ước tính bằng cách áp dụng một trong hai phương pháp xác định giá đất có kết quả cao hơn mức giá tối đa của khung giá do Chính phủ qui định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 123 2007 NĐ-CP. ®. Các phương pháp xác định giá đất trên đây được áp dụng để xác định giá trị của thửa đất, khu đất cụ thể làm căn cứ để định giá đất hàng loạt cho từng vị trí đất. 3.2. Định giá các loại đất 3.2.1. Định giá nhóm đất nông nghiệp 3.2.1.1. Khái niệm về nhóm đất nông nghiệp Căn cứ vào mục đích sử dụng đất, tại điều 13, Lu
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo