Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony Chế độ sở hữu về ruộng đất có các

liền kề vinhomes the harmony Chế độ sở hữu về ruộng đất có các

liền kề vinhomes the harmony Chế độ sở hữu về ruộng đất có các hình thức cơ bản sau: sở hữu nhỏ của nông dân tự do, sở hữu lớn của địa chủ, sở hữu của Nhà nước qua các thời đại. Mác đã nói rằng “Địa tô là biểu hiện cô đọng lại giá trị của ruộng đất”. Khi muốn nghiên cứu bản chất của địa tô một cách


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony Chế độ sở hữu về ruộng đất có các hình thức cơ bản sau: sở hữu nhỏ của nông dân tự do, sở hữu lớn của địa chủ, sở hữu của Nhà nước qua các thời đại. Mác đã nói rằng “Địa tô là biểu hiện cô đọng lại giá trị của ruộng đất”. Khi muốn nghiên cứu bản chất của địa tô một cách rõ nét nhất thì ta phải đặt nó vào phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa với chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Trong nông nghiệp dưới xã hội tư bản tồn tại ba giai cấp đối lập nhau, nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau đó là địa chủ, chủ tư bản kinh doanh nông nghiệp và lao động làm thuê trong nông nghiệp. Người sở hữu ruộng đất là địa chủ hay chủ đất có quyền sử Liền kề Vinhomes The Harmony dụng đất theo ý muốn của họ. Họ có thể trực tiếp sản xuất kinh doanh hoặc cho người khác thuê. Trong trường hợp cho thuê đất, quyền sở hữu và quyền sử dụng ruộng đất tách rời nhau. Để được sử dụng đất của địa chủ vào sản xuất kinh doanh, nhà tư bản phải trả cho địa chủ một khoản tiền nhất định theo hợp đồng. Số tiền trả được tính theo từng năm và đương nhiên số tiền đó được hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào chủ ruộng đất hay tư bản mà theo mặt bằng chung về mức lợi nhuận trong toàn nền kinh tế. Số tiền đó dù trả về ruộng đất canh tác hay đất xây dựng, hầm mỏ, ngư trường, rừng gỗ.... đều được gọi là địa tô. Đó chính là giá trị kinh tế của quyền sở hữu đất đai của địa chủ. Như vây, địa tô là một phạm trù nêu ra dùng để chỉ số tiền mà nhà tư bản thuê đất phải trả cho địa chủ, số tiền này nhà tư bản phải trả trong suốt thời gian thuê đất. Điều này cho thấy địa tô chính là tiền trả cho việc sử dụng đất và nó thuộc về địa chủ - kẻ sở hữu ruộng đất. Lý do mà chủ tư bản phải trả địa tô cho địa chủ vì: Thứ nhất: Địa chủ có quyền cho phép hay không cho phép ai đó sử dụng hoặc khai thác đất, nghĩa là người sử dụng đất phải trả tiền thuê đất cho địa chủ dưới hinh thức địa tô. Thứ hai: Lợi nhuận siêu ngạch là kết quả của việc sử dụng tư bản ở điều kiện thuận lợi. Chủ tư bản phải trả bán liền kề vinhomes the harmony địa tô cho chủ đất băng lợi nhuận siêu ngạch. Như chúng ta đã biết, sự chênh lệch giữa giá cả sản xuất cá biệt và giá cả sản xuất chung của một ngành sẽ tạo nên lợi nhuận siêu ngạch và đây chính là cơ sở làm xuất hiện địa tô. Để so sánh xây dựng mức địa tô cho từng thửa đất căn cứ vào mức độ của 5 yếu tố cơ bản: độ phì nhiêu của đất; điều kiện tưới tiêu nước; điều kiện khí hậu; điều kiện địa hình; vị trí của thửa đất. Đối với mỗi yếu tố lại chia thành nhiều mức khác nhau. Tổng hợp lại của cả 5 yếu tố đó sẽ phản ánh mức địa tô khác nhau giữa các thửa

bán liền kề vinhomes the harmony đất. Đó là cơ sở để định giá đất. Sự khác

nhau về giá đất đô thị và giá đất nông nghiệp có thể giải thích bằng sự tác động khác nhau của các yếu tố chi phối đến mức địa tô. Điều khác biệt cơ bản giữa đất đô thị và đất nông nghiệp là sự khác nhau về vị trí. Sự khác biệt đó quyết định khả năng sử dụng đất (mục đích sử dụng), do đó quyết định khả năng sinh lợi của đất, tức là quyết định mức địa tô của đất đó. Hai yếu tố chất đất và điều kiện địa hình đều có ảnh hưởng lớn đến địa tô, dù đất đó ở đô LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY thị hay vùng nông thôn. Yếu tố điều kiện tưới tiêu nước và điều kiện khí hậu chủ yếu được đề cập khi xem xét địa tô đất nông nghiệp. 2.2.5.2. Các loại địa tô * Địa tô chênh lêch I Là phần chênh lệch lợi nhuận sinh ra khi nhà tư bản đầu tư một lượng tư bản và lao động như nhau vào hai mảnh đất có diện tích bằng nhau. R: lợi nhuận thu được C: Chi phí CLI = |Ri - R2I = Ri — R2 Nếu Ri> R2 = (P1Q1 — Ci) — (P2Q2 — C2) = (PiSiNSi — Ci) — (P2S2NS2 — C2) Địa tô chênh lệch I được hình thành bởi các nhân tố thuộc điều kiện tự nhiê
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo