Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony 7) Những lập luận về mức giá cuối cùng,

Liền kề Vinhomes The Harmony 7) Những lập luận về mức giá cuối cùng,

Liền kề Vinhomes The Harmony 7) Những lập luận về mức giá cuối cùng, gồm: - Phân tích về vị trí, những nhân tố tác động, xu hướng vận động của thị trường, hành vi của người mua, bán trên thị trường, những ưu thế hoặc bất lợi của BĐS cần định giá. - Mục đích sử dụng tốt nhất và tối ưu nhất, mang lại


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony 7) Những lập luận về mức giá cuối cùng, gồm: - Phân tích về vị trí, những nhân tố tác động, xu hướng vận động của thị trường, hành vi của người mua, bán trên thị trường, những ưu thế hoặc bất lợi của BĐS cần định giá. - Mục đích sử dụng tốt nhất và tối ưu nhất, mang lại giá trị cao nhất. Trường hợp mục đích sử dụng tốt nhất và tối ưu khác với mục đích sử dụng hiện tại thì trình bày về tiềm năng của BĐS, những điều kiện pháp lý, tự nhiên cho phép hoặc không cho phép ảnh hưởng đến giá trị sử dụng tốt nhất và tối ưu của BĐS. 8) Phương pháp định giá - Nêu rõ các phương pháp định giá được áp dụng và kết quả của từng phương pháp. + Phương pháp so sánh trực tiếp bán liền kề vinhomes the harmony Kết quả: + Phương pháp chi phí Kết quả: + Phương pháp thu nhập Kết quả: + Phương pháp khác Kết quả: - Những so sánh, phân tích và điều chỉnh, điều kiện giả thiết, quản tính toán các mức giá thu được từ các phương pháp để đi đến mức giá cuối cùng của BĐS. Trường hợp chỉ áp dụng được một hoặc hai trong số các phương pháp định giá BĐS thì phải nêu rõ lỹ do vì sao có sự hạn chế đó. - Mức độ chênh lệch giữa giá trị theo kết quả định giá với giá tài sản do Nhà nước quy định đã được công bố tại khu vực (nếu có). 9) Xử lý những vấn đề phức tạp, không rõ ràng trong quá trình tiến hành định giá BĐS - Không rõ ràng về tình trạng pháp lý của BĐS. - Hạn chế về thông tin, dữ liệu liên quan cần thu thập đối với BĐS. - Lượng hóa những nhân tố tác động đến giá của BĐS. - Những vấn đề phức tạp không rõ ràng trên đã được xử lý như thế nào, cách thức xử lý trong quá trình định giá, mức độ tác động của những hạn chế nêu trên đến mức giá của BĐS cần định giá. 10) Những quyền và lợi ích cá nhân (nếu có) của thẩm định viên liên quan đến BĐS cần định giá, có thể làm nảy sinh những xung đột lợi ích trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 11) Tên, chữ kỹ của định giá viên tiến hành định giá BĐS 12) Phụ lục đính kèm báo cáo kết quả định giá Đây là những thông tin bổ xung, thuyết minh cho báo cáo kết quả định giá gồm: - Hộ liền kề vinhomes the harmony khẩu thường trú của chủ BĐS (bản sao) - Đối với BĐS của cá nhân. - Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao) - Đối với BĐS của doanh nghiệp. - Bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực (trích lục). - Bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực (trích lục). - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản (bản sao). - Một trong các loại giấy chứng nhận nguồn gốc của BĐS (trường hợp không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) (bản sao). + Quyết định giá đất, cấp đất của UBND cấp tỉnh, thành phố hoặc UBND quận, huyện. + Quyết định phân nhà, phân đất của thủ trưởng cơ quan đơn vị. + Hợp đồng mua nhà của

liền kề vinhomes the harmony các đơn vị có tư cách pháp nhân được UBND tỉnh,

thành phố giao đất làm nhà bán. + Các giấy tờ về đất ở do cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp. Trường hợp chủ nhà có các giấy tờ kể trên nhưng không đúng chủ đang sử dụng thì phải có các giấy tờ khác kèm theo như: giấy tờ mua bán nhà, giấy tờ thừa kế, chia, tặng, cho... nhà ở, đất ở. - Giấy phép xây dựng nhà, bản vẽ thiết kế xây dựng, sơ đồ vị trí BĐS và các bản vẽ khác (bản sao). - Chi tiết quy hoạch từ cơ quan có chức năng ở địa phương hoặc văn phòng LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY quy hoạch đô thị (bản sao). - Các hợp đồng mua bán nhà và cho thuê BĐS (bản sao). - Ảnh chụp BĐS - Những tài liệu khác có liên quan đến BĐS. 4.3. Chứng thư định giá Chứng thư thẩm định giá là văn bản do doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá lập nhằm thông báo cho khách hàng hoặc bên thứ ba về những nội dung cơ bản liên quan đến kết quả thẩm định giá tài sản. Mục đích của chứng thư định giá nhằm tóm tắt những kết quả của công tác định giá BĐS, gồm: + Mục đích của việc định giá BĐS; + Thời điểm định giá BĐS; + Cơ sở định giá BĐS; + Th
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo