Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony 3.3.2.7. Ví dụ về áp dụng phương pháp chi

Liền kề Vinhomes The Harmony 3.3.2.7. Ví dụ về áp dụng phương pháp chi

Liền kề Vinhomes The Harmony 3.3.2.7. Ví dụ về áp dụng phương pháp chi phí Cần ước tính giá trị thị trường một bất động sản liền kề vinhomes the harmony có các đặc điểm: diện tích thửa đất: 100m2 (4m x 25 m), diện tích sàn xây dựng: 150 m2; nhà 2 tầng kết cấu khung bê tông; sàn, mái bê tông cốt thép


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony 3.3.2.7. Ví dụ về áp dụng phương pháp chi phí Cần ước tính giá trị thị trường một bất động sản liền kề vinhomes the harmony có các đặc điểm: diện tích thửa đất: 100m2 (4m x 25 m), diện tích sàn xây dựng: 150 m2; nhà 2 tầng kết cấu khung bê tông; sàn, mái bê tông cốt thép; nền lát gạch ceramic; chất lượng nhà còn lại 80%. Đơn giá xây dựng mới nhà tương tự: 1.800.000 đ m2. Qua điều tra thị trường, thu thập thông tin về 3 bất động sản liền kề vinhomes the harmony ở khu vực lân cận vừa giao dịch thành công như sau: - BĐS 1 có các đặc điểm: diện tích thửa đất 80m2 (5m x 16m); diện tích sàn xây dựng 120m2; nhà 2 tầng kết cấu khung bê tông, sàn, mái bê tông cốt thép, nền lát liền kề vinhomes the harmony gạch ceramic; chất lượng nhà còn lại 90%; vừa bán được với giá 614.400.000đ. Đơn giá xây dựng mới nhà tương tự: 1.800.000đ m2. - BĐS 2 có các đặc điểm: diện tích thửa đất: 60m2 (3m x 20m); diện tích sàn xây dựng 180m2; nhà 3 tầng kết cấu khung, sàn bê tông cốt thép, mái ngói, tường gạch, tầng trệt lát gạch granite, lầu 1 lát gạch ceramic; chất lượng nhà còn lại 85% vừa được bán với giá 591.000.000đ. Đơn giá xây dựng mới nhà tương tự: 2.0. 000đ m2. - BĐS 3 có các đặc điểm: diện tích thửa đất 150m2 (5m x 30 m); diện tích sàn xây dựng 200m2; nhà 2 tầng kết cấu khung, sàn bê tông cốt thép, tường gạch, mái ngói, toàn bộ nền lát gạch granite, cầu thang gỗ; chất lượng nhà còn lại 95%; vừa được bán với giá 1.142.200.000đ. Đơn giá xây dựng mới nhà tương tự 2.200.000đ m2. Cũng qua điều tra thị trường, thu thập được tương quan giá đất trên thị trường theo các yếu tố chiều rộng, chiều dài và diện tích đất như sau: - Chiều rộng: Từ 3m đến 3,8m : 95% Từ trên 3,8m đến dưới 4m : 100% Từ 4m - 6m trở lên : 105% - Chiều dài : Từ 25m trở xuống : 100% Từ trên 25 m đến 50m : 96,71% Quy mô diện tích : Từ 60m2 đến 100m2 : 100% Từ trên 100m2 đến 200m2 : 95% Lời giải: 1. Xác định giá trị đất tài sản thẩm định giá 1.1 Phân tích giá bán BĐS1 - Giá trị phần xây dựng của BĐS 1 1.8000.000đ m2 x 90% x 120m2 = 194.400.000đ - Giá trị đất của BĐS 1 614.400.000đ - 194.400.000đ = 420.000.000đ LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY - Đơn giá đất của BĐS 1 420.0. 000đ 80m2 = 5.250.000đ m2 1.2 Phân tích giá bán BĐS 2 - Giá trị phần xây dựng của BĐS 2 2.0. 000đ m2 x 85% x 180m2 = 306.000.000đ - Giá trị phần đất của BĐS 2 591.0. 000đ - 306.000.000đ = 285.000.000đ - Đơn giá đất của BĐS 2 285.0. 000đ 60m2 = 4.750.000đ m2 1.3 Phân tích giá bán BĐS 3 - Giá trị. phần xây dựng của BĐS 3 2.200000đ m2 x 95% x 200m2 = 418.000.000đ - Giá trị đất của BĐS 3 1.142.200.000đ - 418.000.000đ = 724.200.000đ - Đơn giá đất của BĐS 3 24.200.000đ 150m2 = 4.828.000đ m2 1.4 So sánh bất động sản liền kề vinhomes the harmony thẩm định giá và các bất

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY động sản liền kề vinhomes the harmony so sánh Yếu tố

so sánh BĐS cần thẩm định giá BĐS 1 BĐS 2 BĐS3 Diện tích đất 100m2 80m2 60m2 150m2 Chiều rộng 4m 5m 3m 5m Chiều dài 25m 16m 20m 30m Đơn giá đất Cần xác định 5,25 triệu đ 4,75 triệu đ 4,828 triệu đ Qua so sánh cho thấy các bất động sản liền kề vinhomes the harmony trên cùng nằm trong khu vực gần cận với bất động sản liền kề vinhomes the harmony thẩm định giá; theo tương quan giá đất trên thị trường: - bất động sản liền kề vinhomes the harmony thẩm định giá kém thuận lợi hơn bất động sản liền kề bán liền kề vinhomes the harmony vinhomes the harmony 1 về chiều rộng với tỷ lệ điều chỉnh: (100% - 105% 105%) = 4,76%. - bất động sản liền kề vinhomes the harmony thẩm định giá thuận lợi hơn bất động sản liền kề vinhomes the harmony 2 về chiều rộng với tỷ lệ điều chỉnh: (100% - 95%) 95%) = 5,26% . - bất động sản liền kề vinhomes the harmony thẩm định giá kém thuận lợi hơn bất động sản liền kề vinhomes the harmony 3 về chiều rộng với tỷ lệ điều chỉnh là: (100% - 105% 105%) = 4,76%; nhưng thuận lợi hơn về chiều dài với tỷ lệ điều chỉnh là: (100% - 96,71% 96,71%) = 3,41 % và thuận lợi hơn về quy mô diện tích với tỷ lệ điều chỉnh là: (100% - 95% 95%) = 5,26 %. Từ các so sánh trên thực hiện điều chỉnh đơn giá đất các bất động sản li
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo