Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony 125 triệu đồng : 25.000 m2 = 4,125 triệu đ

Liền kề Vinhomes The Harmony 125 triệu đồng : 25.000 m2 = 4,125 triệu đ

Liền kề Vinhomes The Harmony 125 triệu đồng : 25.000 m2 = 4,125 triệu đ m2. Tương tự như vậy, giả sử cơ quan định giá lựa chọn được thêm 2 khu đất C và D nữa để so sánh với khu đất B. Kết quả phân tích, so sánh đã xác định được đơn giá của khu đất C đã điều chỉnh theo các yếu tố của khu đất B là 4,5


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony 125 triệu đồng : 25.000 m2 = 4,125 triệu đ m2. Tương tự như vậy, giả sử cơ quan định giá lựa chọn được thêm 2 khu đất C và D nữa để so sánh với khu đất B. Kết quả phân tích, so sánh đã xác định được đơn giá của khu đất C đã điều chỉnh theo các yếu tố của khu đất B là 4,5 triệu đ m2 và của khu đất D đã điều chỉnh là 4,05 triệu đ m2. Đơn giá khu đất B được xác định bằng cách lấy mức giá trung bình của 3 mức giá đã điều chỉnh ở trên: (4,125 + 4,5 + 4,05) : 3 = 4,225 (triệu đ m2). . 3.I.2.2. Phương pháp thu nhập Phương pháp thu nhập: là phương pháp xác định mức giá tính bằng thương số giữa mức thu nhập thuần túy thu được hành bán liền kề vinhomes the harmony năm trên một đơn vị diện tích đất so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân một năm (tính đến thời điểm xác định giá đất) của loại tiền gửi VND kỳ hạn 01 năm (12 tháng) tại ngân hàng thương mại nhà nước có mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trên địa bàn. Việc định giá đất theo phương pháp thu nhập phải tiến hành các bước sau: a- Bước 1: Tính tổng thu nhập hàng năm thu được từ thửa đất, khu đất cần định giá - Đối với đất trống hoặc đất có xây dựng công trình kiến trúc (nhà cửa) để cho thuê thì tổng thu nhập của thửa đất cần định giá chính là số tiền thuê đất hoặc số tiền thuê bất động sản liền kề vinhomes the harmony (bao gồm đất và tài sản trên đất) thu được hàng năm. Tiền thuê đất hoặc tiền thuê bất động sản liền kề vinhomes the harmony tính theo mặt bằng giá tiền thuê đất hoặc bất động sản liền kề vinhomes the harmony trên thị trường tại thời điểm định giá đất. - Đối với đất nông nghiệp mà người được giao đất tự tổ chức sản xuất thì tổng thu nhập được tính như sau: + Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản thì tổng thu nhập của thửa đất cần định giá chính là tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất nói trên của thửa đất thu được hàng năm. + Đối với đất trồng cây lâu năm (cây ăn quả, cây công nghiệp, cây lấy gỗ) thì tổng thu nhập được tính trên cơ sở doanh thu hàng năm, doanh thu theo giai đoạn, doanh thu một lần tùy theo đặc liền kề vinhomes the harmony điểm của từng loại cây. b- Bước 2: Tính tông chi phí hàng năm phải chi ra hình thành tông thu nhập Tổng chi phí bao gồm các khoản chi phí cụ thể như thuế sử dụng đất, chi phí đầu tư cải tạo, chi phí sản xuất. Các khoản chi phí này được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước; khoản chi phí nào không có quy định của Nhà nước thì tính theo giá thực tế phổ biến tại thị trường địa phương mà cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chi trả (qui định trong hợp đồng, hóa đơn mua bán hàng hóa do cơ quan tài chính có thẩm quyền phát hành). Đối với trường hợp thửa đất cần định giá đã được

liền kề vinhomes the harmony đầu tư, xây dựng các tài sản trên đất, tổng chi

phí hàng năm không bao gồm khoản trích khấu hao cơ bản của các tài sản trên đất. c- Bước 3: Xác định thu nhập thuần túy hàng năm theo công thức sau: Thu nhập Tổng thu nhập Tổng chi phí thuần túy hàng năm đã tính ở đã tính ở Bước hàng năm Bước 1 2 d- Bước 4: Ước tính mức giá đất cần định giá theo công thức sau: Thu nhập thuần túy hàng năm thu được từ Giá đất ước tính thửa đất Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiền đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng Khi định giá đất theo phương pháp thu LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY nhập, tổng thu nhập, tổng chi phí xác định ở Bước 1, Bước 2 và thu nhập thuần túy xác định ở Bước 3 phải là tổng thu nhập, tổng chi phí và mức thu nhập thuần túy bình quân của vị trí đất của loại đất cần định giá và đúng với mục đích sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được tính bình quân trong 3 năm ngay trước thời điểm xác định giá đất. Trường hợp không thu thập được số liệu trong 3 năm thì sử dụng số liệu của năm ngay trước thời điểm định giá đất. Việc tính tổng
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo