Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony * Tiêu chuẩn phân loại đường phố: - Đường

Liền kề Vinhomes The Harmony * Tiêu chuẩn phân loại đường phố: - Đường

Liền kề Vinhomes The Harmony * Tiêu chuẩn phân loại đường phố: - Đường phố loại 1: là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất; - Đường phố loại 2: là nơi có điều kiện thuận lợi đối


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony * Tiêu chuẩn phân loại đường phố: - Đường phố loại 1: là nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất; - Đường phố loại 2: là nơi có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất thực tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 1; - Đường phố loại 3: là nơi có điều kiện thuận lợi đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng chủ yếu đồng bộ: cấp điện, cấp nước và thoát nước, có giá đất thực bán liền kề vinhomes the harmony tế trung bình thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 2; - Đường phố loại 4: là các đường phố còn lại, có giá đất thực tế trung bình thấp nhất và thấp hơn giá đất thực tế trung bình đường phố loại 3. Một đường phố có nhiều đoạn đường có khả năng sinh lợi, giá đất và cơ sở hạ tầng và các tiêu chuẩn khác nhau thì từng đoạn đường được xếp loại đường phố tương ứng do UBND cấp tỉnh quy định; Đối với những đô thị có những tiểu vùng khác nhau về điều kiện sinh lợi và giá đất thì mỗi tiểu vùng đều có hệ thống các loại đường phố theo cách phân loại như trên. c. Phân loại vị trí Vị trí đất trong từng loại đường phố của từng loại đô thị được xác định căn cứ vào khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoảng cách so với trục đường giao thông. Vị trí đất trong từng loại đường phố của từng loại đô thị được phân thành các loại vị trí có số thứ tự từ 1 trở đi. Vị trí số 1 áp dụng đối với đất liền cạnh đường phố (mặt tiền) có mức sinh lợi cao nhất có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi áp dụng đối với đất không ở liền cạnh đường phố có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn. Trong mỗi loại đường phố không nhất thiết phải xếp đủ 4 vị trí đất, mà căn cứ vào từng đường liền kề vinhomes the harmony phố để xếp, có thể xếp ít vị trí hơn, nhưng phải xếp từ vị trí 1 tương ứng với mức giá cao nhất trở xuống. d. Xác định giá đất ở; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị Căn cứ vào điều kiện cụ thể tại địa phương, việc định giá cho từng vị trí đất có thể sử dụng một trong hai cách : + Cách thứ nhất: Định giá trực tiếp cho từng vị trí đất: + Cách thứ hai: Định giá đất vị trí 1 của từng khu vực, từng loại đường phố hoặc từng đường phố, sau đó sử dụng hệ số vị trí đất để định giá cho các vị trí đất còn lại của từng khu vực, từng loại

liền kề vinhomes the harmony đường phố hoặc từng đường phố. Ví du: Cơ quan định

giá đất đang tiến hành xác định giá đất ở tại đường phố H thuộc một đô thị đặc biệt để lập phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Áp dụng các phương pháp xác định giá đất cơ quan định giá đất đã tính toán được giá đất vị trí 1 là 54.000.000 đồng m2. Đất ở tại đường phố H được phân thành 4 vị trí đất khác nhau; căn cứ vào các tiêu chí phân loại vị trí đất và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực đó, cơ quan LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY định giá đã xây dựng được hệ số vị trí định giá đất từ vị trí 1 đến vị trí 4 tại đường phố H theo thứ tự là: 1; 0,45; 0,35; 0,30, giá đất của các vị trí tiếp theo vị trí số 1 được xác định như sau: Đường phố H Hệ số vị trí định giá Giá đất vị trí 1 đã xác định được (1.000đ m2) Giá các vị trí đất cụ thể (1.000đ m2) 1 2 3 4 = 2 x 3 Vị trí số 1 1,00 54.000 54.000 Vị trí số 2 0,45 24.300 Vị trí số 3 0,35 18.900 Vị trí số 4 0,30 16.200 - Đối với đất ở, đất SX kinh doanh PNN tại các thị xã, thị trấn chưa được xếp loại đô thị
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo