Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony * Bước 3: Xác định giá trị còn lại

liền kề vinhomes the harmony * Bước 3: Xác định giá trị còn lại

liền kề vinhomes the harmony * Bước 3: Xác định giá trị còn lại của ngôi nhà: - Tổng diện tích sàn xây dựng của ngôi nhà: 75 m2 X 4 = 300 m2 - Chi phí thay thế xây dựng mới ngôi nhà có diện tích và công dụng tương tự: 2,8 triệu đồng m2 X 300 m2 = 840 triệu đồng - Xác định giá trị hao mòn: + Tỷ lệ ha


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony * Bước 3: Xác định giá trị còn lại của ngôi nhà: - Tổng diện tích sàn xây dựng của ngôi nhà: 75 m2 X 4 = 300 m2 - Chi phí thay thế xây dựng mới ngôi nhà có diện tích và công dụng tương tự: 2,8 triệu đồng m2 X 300 m2 = 840 triệu đồng - Xác định giá trị hao mòn: + Tỷ lệ hao mòn: Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ hao mòn theo tuổi đời: 1 Tỷ lệ hao mòn của ngôi nhà Số năm sử dụng còn lại Tuổi đời kinh tế = 1- 63 70 = 0,1 hoặc 10% + Giá trị hao mòn hữu hình: 840 triệu đồng X 10% = 84 triệu đồng Giá trị còn lại của ngôi nhà: 840 triệu đồng - 84 triệu đồng = 756 triệu đồng * Bước 4: Xác định giá bán liền kề vinhomes the harmony thửa đất của bất động sản liền kề vinhomes the harmony Giá trị của thửa đất: 3.600 triệu đồng - 756 triệu đồng = 2.844 triệu đồng. Đơn giá thửa đất là: 2.844 triệu đồng : 100 m2 = 28,44 triệu đồng m2; Làm tròn: 28,5 triệu đồng m2. * Bước 5: Xác định giá thửa đất cần định giá Tiến hành điều chỉnh đơn giá đất của bất động sản liền kề vinhomes the harmony nêu trên theo khác biệt về vị trí đất sẽ xác định được giá đất của thửa đất cần định giá: 28,5 triệu đồng + (28,5 triệu đồng x 6%) = 30,21 triệu đồng m2 Làm tròn: 30,5 triệu đồng m2. Kết luận: Đơn giá của thửa đất cần định giá khoảng 30,5 triệu đồng m2. . 3.I.2.4. Phương pháp thặng dư Phương pháp thặng dư: là phương pháp xác định giá đất của thửa đất trống có tiềm năng phát triển theo quy hoạch hoặc được phép chuyển đổi mục đích sử dụng để sử dụng tốt nhất bằng cách loại trừ phần chi phí ước tính để tạo ra sự phát triển ra khỏi tổng giá trị phát triển giả định của bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Khi áp dụng phương pháp thặng dư để định giá đất phải tiến hành các bước sau đây: a- Bước 1: Xác định mục đích sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất của khu đất dựa vào các căn cứ sau: - Đặc điểm của khu đất; - Quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị; quy hoạch và các quy định về xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b- Bước 2: Ước tính tông giá trị phát triên của bất Liền kề Vinhomes The Harmony động sản liền kề vinhomes the harmony. Tổng giá trị phát triển của bất động sản liền kề vinhomes the harmony bao gồm tổng giá trị nhà cửa, đất phân lô, v.v. dự kiến sẽ bán được khi hoàn thành dự án đầu tư vào khu đất. Việc ước tính tổng giá trị phát triển phải tiến hành trên cơ sở điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường đối với nhà cửa, căn hộ, công trình kiến trúc, đất phân lô, v.v tại những dự án đã hoàn thành mà có những đặc điểm tương tự với dự án bất động sản liền kề vinhomes the harmony dự kiến đầu tư xây dựng ở khu vực liền kề hoặc những khu vực lân cận có

Liền kề Vinhomes The Harmony mức sinh lợi, có điều kiện kết cấu hạ tầng tương

đương; có dự kiến và tính đến xu hướng và mức độ biến động của giá thị trường để ước tính mức giá dự kiến bán được cho phù hợp với thực tế. c- Bước 3: Ước tính tổng chi phí phát triển. Chi phí phát triển bao gồm tất cả các khoản chi phí mà nhà đầu tư bỏ ra để xây dựng kết cấu hạ tầng (bao gồm xây dựng đường sá, hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống cung cấp điện, v.v.); tạo cảnh quan môi trường; xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc hoặc phân lô đất để bán theo đúng quy hoạch chi tiết LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chi phí quảng cáo, bán hàng; chi phí quản lý chung; lợi nhuận của nhà đầu tư (có tính đến yếu tố rủi ro kinh doanh). Việc ước tính tổng chi phí phát triển phải được xác định trên cơ sở đơn giá, suất vốn đầu tư, những định mức theo hướng dẫn hoặc theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định, hướng dẫn thì xác định theo mức chi phí thực tế phổ biến của các dự án tương tự ở khu vực liền kề hoặc khu vực lân cận. Trường hợp dự án đầu tư phát triển bất động s
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo