Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony - Yêu cầu đối với một báo cáo định

Liền kề Vinhomes The Harmony - Yêu cầu đối với một báo cáo định

Liền kề Vinhomes The Harmony - Yêu cầu đối với một báo cáo định giá: + Rõ ràng, chính xác, không được dẫn đến hiểu lầm từ phía người sử dụng. + Chứa đựng những thông tin đầy đủ để khách hàng hoặc bên thức ba liên quan hiều nội dung của báo cáo một cách rõ ràng và đầy đủ. + Công bố một cách chính xác


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony - Yêu cầu đối với một báo cáo định giá: + Rõ ràng, chính xác, không được dẫn đến hiểu lầm từ phía người sử dụng. + Chứa đựng những thông tin đầy đủ để khách hàng hoặc bên thức ba liên quan hiều nội dung của báo cáo một cách rõ ràng và đầy đủ. + Công bố một cách chính xác, rõ ràng bất kỳ một giả thiết bất thường nào hoặc một điều kiện hạn chế nào ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giá của BĐS cần định giá. - Nội dung chi tiết của báo cáo kết quả định giá có thể thay đổi theo đối tượng định giá, mục đích, yêu cầu tiến hành định giá và theo yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên một báo cáo địn giá phải gồm các nội dung cơ bản sau: 1) Những thông tin liền kề vinhomes the harmony cơ bản + Tên, loại BĐS cần định giá; + Vị trí của BĐS; + Tên, địa chỉ, số điện thoại ....của khách hàng yêu cầu định giá. + Ngày, tháng, năm định giá; + Tên, địa chỉ, số điện thoại....của doanh nghiệp, tổ chức định giá; + Họ tên của định giá viên lập báo cáo định giá; + Họ tên và chữ ký của giám đốc doanh nghiệp, người đứng đầu tổ chức định giá. 2) Những căn cứ pháp lý đê định giá Những văn bản pháp luật, tiêu chuẩn có liên quan do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 3) Mô tả đặc điêm kỹ thuật của BĐS - Vị trí của BĐS: + Vị trí địa lý và hành chính của BĐS + Đối với đất ở: số thửa, số tờ BĐ địa chính, diện tích, phân loại đường phố, loại vị trí + Đối với đất nông nghiệp: số thửa, số tờ BĐ địa chính, diện tích, loại đất, điều kiện tưới tiêu, đặc điểm địa hình, hệ thống giao thông, hệ thống tưới và tiêu.... + Đối với công trình kiến trúc trên đất: Nhà cửa, đường xá, cầu cống: Nêu rõ loại nhàm cấp nhà, hạng nhà, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, chất lượng nhà (% còn lại, tuổi đời), mục đích sử dụng, cấu trúc nhà, số phòng, diện tích sử dụng từng phòng, hệ thống điện, hệ thống cấp và thoát nước, loại đường xá, cầu cống.... + Vị trí của BĐS trong mối tương quan với những trung tâm khu vực gần nhất, điều kiện tự nhiên và môi trường xung quanh, hình dạng của thửa đất, khoảng cách đến những điểm giao thông công cộng, cửa hành, trường học, công viên, bệnh LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY viện, những trục đường chính. - Tác động của quy hoạch, phân vùng đến giá trị của thửa đất, nhà cửa và công trình kiến trúc trên đất. - Mục đích sử dụng hiện tại của BĐS có theo đúng mục đích được phép sử dụng theo quy hoạch và mang lại giá trị tối ưu cho BĐS hay không. 4) Mô tả đặc điểm pháp lý của BĐS - BĐS đã được cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà; những nôi dung GCN (số thứ tự thửa, số tờ, tên địa phương cấp, ngày cấp, số đăng ký...). - BĐS chưa được cấp GCN quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà: nguồn gốc tài sản (nhà, đất), tổ chức, các nhân giao đất,

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY ngày làm giấy tờ chuyển dịch tài sản, các loại giấy

tờ kèm theo. - BĐS có hay không tranh chấp với các chủ sử dụng BĐS liền kề. - Những lợi ích kinh tế thu được từ BĐS (trường hợp BĐS đang cho thuê: giá thuê, thời hạn thuê, hợp đồng thuê, thu nhập hàng tháng từ người thuê BĐS ...). - Những tài liệu khác thể hiện tính pháp lý của BĐS. 5) Những giả thiết và hạn chế trong xác định giá trị của BĐS - Tính hợp lý của việc đưa ra những giả thiết và hạn chế liên quan đến đặc điểm thị trường, các nhân tố tác động đến giá trị thị trường của bán liền kề vinhomes the harmony BĐS. - Nếu không đưa ra những hạn chế thì kết quả sẽ ra sao, ảnh hưởng như thế nào đến kết quả định giá BĐS. 6) Kết quả khảo sát thực địa - Mục đích, thời gian, người tiến hành khảo sát thực địa. - Kết quả thu được từ khảo sát thực địa. - Sự chênh lệch (nếu có) giữa kết quả khảo sát thực địa với hồ sơ địa chính. Nêu rõ lý do chênh lệch đó. - Trường hợp trưng cầu ý
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo