Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony - Xác định ngày có hiệu lực của kết

liền kề vinhomes the harmony - Xác định ngày có hiệu lực của kết

liền kề vinhomes the harmony - Xác định ngày có hiệu lực của kết luận về giá: Kết luận về giá chỉ có giá trị tại một thời điểm nhất định nào đó. Cần phải báo cáo chính xác thời điểm có hiệu lực của kết quả. - Xác định những điều kiện, hạn chế Định giá viên phải đưa ra được những giả thiết và những đ


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony - Xác định ngày có hiệu lực của kết luận về giá: Kết luận về giá chỉ có giá trị tại một thời điểm nhất định nào đó. Cần phải báo cáo chính xác thời điểm có hiệu lực của kết quả. - Xác định những điều kiện, hạn chế Định giá viên phải đưa ra được những giả thiết và những điều kiện bị hạn chế đối với những yêu cầu và mục đích định giá của khách hàng, những yếu tố ràng buộc ảnh hưởng đến giá trị BĐS; những giới hạn về: tính pháp lý, công năng của BĐS, nguồn dữ liệu, sử dụng kết quả; quyền và nghĩa vụ của định giá viên theo hợp đồng. Ví dụ: Kết quả định giá không tính đến các quyền khai thác và sử dụng tài nguyên trong lòng đất. Hoặc định giá viên không tiến hành thực bán liền kề vinhomes the harmony hiện khảo sát chất lượng của công trình xây dựng mà chấp nhận các dữ liệu thu thập được. Việc đưa những điều kiện hạn chế và ràng buộc phải trên cơ sở: + Có sự xác nhận bằng văn bản của khách hàng và trên cơ sở nhận thức rõ ràng những điều kiện đó sẽ tác động đến bên thứ ba thông qua kết quả định giá. + Phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan. 4.1.2. Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin về BĐS cần định giá a. Khảo sát hiện trường Định giá viên phải trực tiếp khảo sát hiện trường với các nội dung sau: + Vị trí của BĐS so sánh với vị trí trên bản đồ địa chính, các mô tả pháp lý hiện tại có liên quan của BĐS; + Chi tiết bên ngoài và bên trong BĐS gồm: Diện tích đất, công trình kiến trúc; khung cảnh xung quanh, cơ sở hạ tầng (điện, nước, viễn thông, đường giao thông ), loại kiến trúc của công trình; mục đích sử dụng hiện tại, tuổi đời, tình trạng duy tu, bảo dưỡng + Đối với công trình xây dựng chưa xong thì định giá viên phải kết hợp giữa khảo sát thực địa với báo cáo của chủ đầu tư, nhà thầu của công trình đang xây dựng để có số liệu đầy đủ về BĐS. Trong quá trình khảo sát nên chụp ảnh BĐS theo các góc độ khác nhau (toàn cảnh, chi tiết...) để có thêm thông tin khi phân tích BĐS. b. Thu thập thông tin Cùng với các thông tin thu thập được từ quá trình khảo sát hiện trường, định giá viên phải thu thập các thông Liền kề Vinhomes The Harmony tin sau: + Các số liệu về kinh tế xã hội, môi trường, những yếu tố tác động đến giá trị, những đặc trưng của thị trường BĐS tại khu vực để nhận biết sự khác biệt giữa khu vực BĐS cần định giá và các khu vực lân cận khác. + Các thông tin về: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến mục đích sử dụng của BĐS (địa chất, bản đồ địa chính, quy hoạch sử dụng đất, cơ sở hạ tầng....) + Các thông tin cụ thể về BĐS: Đặc điểm về mặt pháp lý và vật chất của BĐS (tìm hiểu chi tiết về lịch sử pháp lý của BĐS cần định giá); tìm hiểu các chi phí xây dựng và khấu

Liền kề Vinhomes The Harmony hao; tìm hiểu thu nhập và chi phí thường xuyên của

BĐS; + Tìm hiểu cụ thể các thông tin của các BĐS so sánh trên thị trường tại khu vực: đặc tính về pháp lý và vật chất; ngày bán, giá bán, chi phí và khấu hao, thu nhập, tỷ lệ vốn hóa...; các điều kiện của thị trường tài chính khu vực như lãi suất, điều khỏa vay, + Để thực hiện định giá thì định giá viên phải dựa trên những thông tin thu thập từ các nguồn khác nhau như: khảo sát thực địa, những giao dịch mua bán BĐS (giá chào bán, giá trả, giá thực mua bán, điều kiện mua bán, điều kiện thanh LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY toán....) thông qua việc phỏng vấn các đối tượng có liên quan như: các công ty kinh doanh BĐS, công ty xây dựng, nhà thầu, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, thông tin báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường BĐS, các thông tin trong các văn bản pháp lý có liên quan đến BĐS, các chủ sử dụng BĐS.... Định giá viên phải nêu rõ nguồn thông tin trong báo cáo định giá và phải được kiểm chứng để đảm bảo độ chính xác của thông tin thu thập. 4.1.3. Phân tích t
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo