Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony - Tổng giá trị điều chỉnh gộp: là tống

liền kề vinhomes the harmony - Tổng giá trị điều chỉnh gộp: là tống

liền kề vinhomes the harmony - Tổng giá trị điều chỉnh gộp: là tống mức điều chỉnh theo các yếu tố so sánh về giá trị tuyệt đối. - Mức giá chỉ dẫn : là mức giá giao dịch thành công của tài sản sau khi đã được điều chỉnh theo các yếu tố so sánh của tài sản so sánh với tài sản cần định giá. Các mức gi


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony - Tổng giá trị điều chỉnh gộp: là tống mức điều chỉnh theo các yếu tố so sánh về giá trị tuyệt đối. - Mức giá chỉ dẫn : là mức giá giao dịch thành công của tài sản sau khi đã được điều chỉnh theo các yếu tố so sánh của tài sản so sánh với tài sản cần định giá. Các mức giá chỉ dẫn là cơ sở cuối cùng để ước tính mức giá của tài sản cần định giá. - Giao dịch thành công trên thị trường: là các hoạt động mua bán tài sản đã diễn ra, tài sản đã được bên bán giao hàng, chuyển quyền sở hữu (quyền sử dụng - đối với đất) cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng theo LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY thỏa thuận. 3.3.1.4. Các bước tiến hành phương pháp a. Bước 1: Nghiên cứu thị trường để có thông tin về giá giao dịch, giá niêm yết hoặc giá chào bán và các yếu tố so sánh của những tài sản tương tự với tài sản cần định giá, đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường. b. Bước 2: Thu thập, kiểm tra thông tin, số liệu về các yếu tố so sánh từ các tài sản cùng loại hoặc tương tự có thể so sánh được với tài sản cần định giá đã giao dịch thành công hoặc đang mua, bán trên thị trường vào thời điểm cần định giá hoặc gần với thời điểm cần định giá. c. Bước 3: Lựa chọn đơn vị so sánh chuẩn và xây dựng bảng phân tích, so sánh đối với mỗi đơn vị so sánh chuẩn. d. Bước 4: Phân tích, xác định các yếu tố khác biệt giữa tài sản so sánh và tài sản cần định giá từ đó thực hiện điều chỉnh giá của các tài sản so sánh theo sự khác biệt về các yếu tố so sánh so với tài sản cần định giá, tìm ra mức giá chỉ dẫn cho mỗi tài sản so sánh. e. Bước 5: Phân tích tống hợp các mức giá chỉ dẫn của các tài sản so sánh, rút ra mức giá chỉ dẫn đại diện để ước tính và xác định mức giá của tài sản cần định giá. 3.3.1.5. Các yếu tố so sánh cơ bản cần thu thập, điều chỉnh a. Nhà ở dân cư Q. Tình trạng pháp lý (quyền tài sản) Quyền tài sản giữa tài sản cần thẩm định giá và các tài sản so sánh phải như nhau. Liền kề Vinhomes The Harmony Nếu không giống nhau thì phải thực hiện việc điều chỉnh. Ví du 1: Cần định giá quyền sở hữu của một cửa hàng (có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà). Tài sản so sánh là một cửa hàng khác đang cho thuê với thời hạn 7 năm, thời hạn thuê còn lại 4 năm. Giá thuê theo hợp đồng là 40 triệu năm, giá thuê theo thị trường hiện tại là 50 triệu năm. Tỷ suất chiết khấu là 10%. Lời giải: Mức điều chỉnh là chênh lệch của quyền sở hữu và quyền cho thuê của tài sản so sánh - Giá trị của quyền sở hữu: 50 triệu 10% = 500 triệu - Giá trị của quyền cho thuê: Hiện giá tiền thuê của 4 năm

Liền kề Vinhomes The Harmony còn lại theo hợp đồng thuê: 40 tr x 2(1+10%) 4

= 40 tr x 3,1698 = 126,79 tr. đ Giá trị sở hữu sau khi kết thúc hợp đồng thuê: (50 tr 10%) x (1+10%) 4 = 500 tr x 0,6830 = 341,50 tr. đ Tổng giá trị của quyền cho thuê là: 126,79 tr + 341,50 tr = 468,29 tr đ - Mức điều chỉnh cho yếu tố quyền sở hữu là: 500 tr - 468,29 tr = 31,71 trđ Ví du 2: Một tài sản so sánh (là đất ở đô thị) có diện tích 50m2 được bán với giá 500.0. 000 đồng. Thửa đất này sử dụng ổn định từ năm 1994 và chưa được cấp bán liền kề vinhomes the harmony giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại thời điểm thẩm định giá, giá những thửa đất lân cận đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh là 20.000.000 đồng m2. Lời giải: Theo quy định hiện hành tại Nghị định 198 2004 NĐ CP ngày 3 12 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư hướng dẫn số 117 2004 TT BTC ngày 7 12 2004 của Bộ Tài chính thì tiền sử dụng đất phải nộp là: 50m2 x 20.000.000 đ x 50% = 500.000.000 đ Do đó giá tài sản so sánh này phải điều chỉnh chênh lệch về yếu tố pháp lý tăng 500.0. 000 đ trước khi đưa vào so sánh. 0. Các điều khoả
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo