Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony - Người sử dụng đất có các quyền chung

Liền kề Vinhomes The Harmony - Người sử dụng đất có các quyền chung

Liền kề Vinhomes The Harmony - Người sử dụng đất có các quyền chung sau: (Quy định trong điều 10, Luật đất đai 2003) + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Hưởng các thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. + Hưởng các lợi ích do công trình công cộng bảo vệ, cải tạo đất mang lại. + Được


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony - Người sử dụng đất có các quyền chung sau: (Quy định trong điều 10, Luật đất đai 2003) + Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. + Hưởng các thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất. + Hưởng các lợi ích do công trình công cộng bảo vệ, cải tạo đất mang lại. + Được nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ trong việc bồi bổ, cải tạo đất. + Được nhà nước bảo vệ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. + Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. - Người sử dụng đất có quyền: Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất; thế bán liền kề vinhomes the harmony chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất và có quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. (Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định cụ thể trong chương IV, Luật đất đai 2003) Ngoài ra, ở một số quốc gia còn quy định một số quyền đối với tài sản của người khác. Ở đây người sử dụng tài sản của người khác sẽ được sử dụng tài sản trong giới hạn theo quy định của pháp luật. Nội dung cơ bản của quyền đối với tài sản của người khác gồm: - Quyền đi qua, chuyển tài sản hoặc đồ vật qua đất của người khác; - Quyền chăn dắt gia súc trên đất hoặc đi qua đất của người khác; - Quyền lấy nước hay tiêu nước qua các thửa đất liền kề (trong canh tác nông nghiệp); - Quyền được lắp đặt, xây cất công trình trên đất của người khác (đường ống dẫn nước, dẫn khí, dẫn dầu, đường dây tải điện, đường dây điện thoại hoặc mở lối đi); - Người có quyền đối với tài sản của người khác không được gây hại cho thửa đất mà họ được quyền sử dụng và phải đền bù nếu không thoả thuận với chủ sở hữu thửa đất mà mình được quyền sử dụng. 2.2.4.2. Hệ thống văn tự đất đai ở Việt Nam * Văn tự chứng nhân quyền sử dung đất. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Những giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15 10 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của nhà nước VNDCCH, chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà Miền Nam Việt liền kề vinhomes the harmony Nam và nhà nước CHXHCN Việt Nam. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp; - Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất mà không có tranh chấp; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất; - Bản án hoặc quyết định của toà án nhân dân đã được thi hành, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. - Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

liền kề vinhomes the harmony mua bán nhà ở gắn liền với đất trước ngày 15

tháng 10 năm 1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 10 1993; - Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật; - Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất mà người đó vẫn liên tục sử dụng đất đó từ đó đến nay và không có tranh chấp. * Văn tự thuê, mướn, chuyển nhương Các hợp đồng thuê đất, chuyển nhượng đất đai. * Văn tự thế chấp, cầm cố Các hợp đồng thế chấp, LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY cầm cố đất đai. * Văn tự thừa kế: Di chúc 2.2.5. Địa tô Nói đến giá đất là nói đến khả năng sinh lời của đất, coi đất như một loại hàng hoá đặc biệt. Giá đất được hình thành là do quá trình lao động sản xuất và đầu tư vật chất của con người vào đất. Do vậy, để tính được giá đất chúng ta phải căn cứ vào một cơ sở khoa học chính xác và gắn liền với thực tế. 2.2.5.I. Bản chất
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo