Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony - Giá trị để tính thuế là giá trị

liền kề vinhomes the harmony - Giá trị để tính thuế là giá trị

liền kề vinhomes the harmony - Giá trị để tính thuế là giá trị dựa trên cac quy định của pháp luật liên quan đến việc đánh giá giá trị tài sản để tính khoản thuế phải nộp. 2.2.3. Một số căn cứ pháp lý xác định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; -


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony - Giá trị để tính thuế là giá trị dựa trên cac quy định của pháp luật liên quan đến việc đánh giá giá trị tài sản để tính khoản thuế phải nộp. 2.2.3. Một số căn cứ pháp lý xác định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Nghị định 181 2004 NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004, Về thi hành Luật Đất đai - Pháp lệnh Giá số 40 2002 PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002; - Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; - Nghị định số 75 2008 NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Nghị định số 170 2003 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; - Nghị định 188 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Thông tư 114 TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 hướng dẫn thực hiện nghị định 188 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Thông tư số 80 2005 TT-BTC, ngày 15 tháng 9 năm 2005, Hướng dẫn việc tổ chức mạng lưới thống kê và điều tra, khảo sát giá đất, thống kê báo cáo giá các loại đất theo quy định tại Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Nghị định 123 2007 NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 188 2004 NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. - Thông tư 145 2007 TT-BTC, ngày 06 tháng 12 năm 2007, Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188 2004 NĐ-CP ngày 16 11 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123 2007 NĐ-CP ngày 27 7 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188 2004 NĐ-CP; - Quyết định 129 2008 QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 về việc ban hành 6 tiêu chuẩn thẩm định giá. - Luật kinh doanh bất bán liền kề vinhomes the harmony động sản liền kề vinhomes the harmony 2005, ngày 29 tháng 6 năm 2006 2.2.4. Hệ thống văn tự đất dai 2.2.4.I. Quyền sở hữu và quyền sử dụng Luật Dân sự năm 1995 của Việt Nam quy định chi tiết các hình thức sở hữu tài sản, theo đó nước ta tồn tại 7 hình thức sở hữu đó là: - Sở hữu toàn dân; - Sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; - Sở hữu tập thể; - Sở hữu tư nhân; - Sở hữu của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; - Sở hữu hỗn hợp; - Sở hữu chung. Riêng đối với tài sản là đất đai thì tại Điều 5, Luật đất đai

bán liền kề vinhomes the harmony 2003, quy định “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do

Nhà nước đại diện chủ sở hữu”. Quy định như vậy không có nghĩa là tất cả các quyền năng thuộc quyền sở hữu về đất đai đều do Nhà nước thâu tóm. Thực chất, trong số các quyền sở hữu Nhà nước về đất đai (quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt), Nhà nước bằng các quy định của pháp luật đã trao phần lớn các quyền đó cho người sử dụng đất, Nhà nước chỉ có quyền định đoạt đối với đất đai thể hiện tại Điều 5, Luật đất đai 2003. Theo đó, Nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai Liền kề Vinhomes The Harmony như sau: - Quyết định mục đích sử dụng đất thông qua việc quyết định, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; - Quy định về hạn mức giao đất và thời hạn sử dụng đất; - Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; - Định giá đất; Bên cạnh đó Nhà nước thực hiện các quyền điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai như sau: - Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; - Thu thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; - Điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo