Trang chủ tin liền kề liền kề vinhomes the harmony - Điều 55, Luật đất đai 2003 quy định

liền kề vinhomes the harmony - Điều 55, Luật đất đai 2003 quy định

liền kề vinhomes the harmony - Điều 55, Luật đất đai 2003 quy định giá đất được hình thành trong các trường hợp sau: + Do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 56. + Do đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; + Do ngư


liền kề vinhomes the harmonyliền kề vinhomes the harmony - Điều 55, Luật đất đai 2003 quy định giá đất được hình thành trong các trường hợp sau: + Do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định giá theo quy định tại khoản 3 và khoản 4, Điều 56. + Do đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất; + Do người sử dụng đất thoả thuận về giá đất với những người có liên quan khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. - Trên thực tế có hai loại giá đất: giá đất do Nhà nước quy định và giá đất thị trường. Giá Nhà nước quy định thường ở trạng thái tĩnh và thấp, trong khi đó giá thị trường ở trạng thái động và cao hơn nhiều. 3.1.1.2. Đặc Liền kề Vinhomes The Harmony trưng của giá đất - Giá đất được hình thành là một quá trình lâu dài: đặc trưng này được xem xét trên hai mặt: + Thứ nhất: Giá của một thửa đất hình thành là một quá trình lâu dài từ khi còn hoang sơ được con người khai khẩn trở thành đất có giá trị thấp, sau đó trong quá trình sử dụng con người đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cùng với quá trình đô thị hoá giá của thửa đất cũng tăng dần theo. + Thứ hai: xét về quỹ đất của một vùng, một quốc gia thì ở đâu có mua bán đất đai trước thì ở đó xuất hiện giá đất trước; ở đâu có mua bán đất sau thì ở đó xuất hiện giá đất sau; vì thực tế khi nào đất đai được đưa ra mua bán, khi đó mới có khái niệm giá và hình thành giá đất. - Giá đất là cầu nối mối quan hệ đất đai - thị trường - sự quản lý của nhà nước. Nhà nước quản lý đất đai theo giá đất hay nói cách khác giá đất là công cụ kinh tế để người quản lý và người sử dụng đất tiếp cận với cơ chế thị trường đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá sự công bằng trong phân phối đất đai để người sử dụng thực hiện đúng nghĩa vụ của mình và nhà nước điều chỉnh các quan hệ đất đai theo quy hoạch và theo pháp luật. - Giá đất không phản ánh giá trị cuả hàng hoá - tài sản đất đai, mà giá đất là chỉ số phản ánh khả năng thu lời từ đất đai hoặc hiệu quả vốn đầu LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY tư. Thật vậy, nếu giá đất phản ánh giá trị của hàng hoá - tài sản đất đai thì mọi thửa đất có diện tích bằng nhau, có chất đất (kết cấu, độ phì nhiêu...) như nhau đều có giá bằng nhau. Tuy nhiên, trong thực tế lại không như vậy các thửa đất có diện tích bằng nhau nhưng sử dụng vào mục đích khác nhau, nếu thửa nào mang lại lợi ích cao hơn thì sẽ có giá cao hơn và ngược lại. Ví dụ: các thửa đất cùng sử dùng vào mục đích nông nghiệp, có cùng điều kiện độ phì, khí hậu thời tiết, cùng điều kiện tưới tiêu...cùng trồng lúa nước, nhưng ỏ các vị trí khác nhau (gần, xa thị trường cung cấp giống,

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY phân bón.., thị trường tiêu thụ) thì khả năng sinh lợi

khác nhau và có mức giá khác nhau. Hoặc ngay trong một đô thị, đất có kết cấu như nhau, sự chênh lệch về các điều kiện không nhiều, nhưng ở các vị trí thuận lợi cho thương mại, dịch vụ, đời sống thì mức giá cao hơn ở những vị trí kém thuận lợi hơn. - Giá đất có tính khu vực và tính cá biệt rất lớn và lớn hơn nhiều so với hàng hoá thông thường. Đặc trưng này xuất phát từ đặc điểm cơ bản của đất đai là có vị trí cố định, có giới hạn về không gian được thể hiện trên hai bán liền kề vinhomes the harmony phương diện: + Trong phạm vi một đô thị, một tỉnh, thành phố thì sự phân bố sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phân bố lao động, các yếu tố xã hội, môi trường ở các khu vực, vị trí có sự khác nhau, đó là thực tế hình thành giá đất ở mỗi khu vực, vị trí cụ thể cũng khác nhau và thậm chí ở những vị trí đặc biệt thì tính cá biệt là rất lớn. Những thửa đất ở những vị trí rất thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ở các trung tâm đô thị thường có mức giá cá biệt mà các vị trí khác không thể có được. Nhưng con người không có đủ khả năng trong mộ
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo