Trang chủ tin liền kề Liền kề Vinhomes The Harmony - Chi phí quảng cáo và bán nhà bằng

Liền kề Vinhomes The Harmony - Chi phí quảng cáo và bán nhà bằng

Liền kề Vinhomes The Harmony - Chi phí quảng cáo và bán nhà bằng 1,5% doanh thu. - Chi phí quản lý dự án bằng 7% tổng chi phí của dự án. - Lợi nhuận của nhà đầu tư 20% tổng doanh thu của dự án. - Giá bán căn hộ chung cư bình quân 8,5 triệu đ m2, tổng diện tích các căn hộ chiếm 80% tổng diện tích sàn


Liền kề Vinhomes The HarmonyLiền kề Vinhomes The Harmony - Chi phí quảng cáo và bán nhà bằng 1,5% doanh thu. - Chi phí quản lý dự án bằng 7% tổng chi phí của dự án. - Lợi nhuận của nhà đầu tư 20% tổng doanh thu của dự án. - Giá bán căn hộ chung cư bình quân 8,5 triệu đ m2, tổng diện tích các căn hộ chiếm 80% tổng diện tích sàn xây dựng nhà chung cư; Đất phân lô dự kiến bán được 23 triệu đ m2. Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Xác định giá của khu đất trên? Lời giải Áp dụng phương pháp thặng dư để định giá khu đất này như sau: Bước 1: Xác định mục đích sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của khu đất dùng cho mục đích đất ở; trong đó cơ cấu hợp lý nhất là dành khoảng liền kề vinhomes the harmony 60% diện tích đất có khả năng xây dựng để xây dựng chung cư cao tầng và khoảng 40% diện tích đất còn lại để phân lô bán nền. Bước 2: Ước tính tổng doanh thu - Doanh thu từ việc bán các căn hộ chung cư: ((5.400m2 x 16 tầng) x 80%) x 8,5 tr.đ m2 = 587.520 tr.đ - Doanh thu từ diện tích đất phân lô bán nền: 3.600 m2 x 23 tr.đ m2 = 82.800 tr.đ Tổng doanh thu dự kiến: 587.520 tr.đ + 82.800 tr. = 670.320 tr.đ Bước 3: Ước tính tổng chi phí - Chi phí đầu tư hạ tầng 15.000m2 x 1 tr.đ m2 = 15.000 tr.đ - Chi phí thiết kế, quy hoạch = 1.000 tr.đ - Chi phí xây dựng chung cư (5.400m2 tầng x 16 tầng) x 3,5 tr.đ m2 = 302.400 tr.đ - Chi phí xây dựng bể nước, trạm bơm nước và máy phát điện dự phòng phục vụ cho tòa nhà chung cư = 1.100 tr.đ - Chi phá dỡ nhà xưởng cũ = 120 tr.đ - Chi phí bồi thường nhà xưởng (7.000 m2 x 1 tr.đ m2) x 30% = 2.100 tr.đ - Trừ đi giá trị phế liệu thu hồi 2.100 tr.đ x 25% = - 525 tr.đ - Chi phí quảng cáo bán hàng 1,5% x 670.320 tr.đ = 10.054,8 tr.đ Tổng chi phí xây dựng trực tiếp: 331.249,8 tr.đ - Trả lãi tiền vay ngân hàng (55% x 331.249,8 tr.đ ) x 17% = 3.097,2 tr.đ - Chi phí quản lý 7% x 331.249,8 tr.đ = 23.187,5 tr.đ - Lợi nhuận của nhà đầu tư: 670.320 tr.đ x 20% = 134.064 tr.đ Tổng chi phí và lợi nhuận 491.598,5 tr.đ Bước 4: Xác định giá đất Giá trị ước tính của LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY khu đất 670.320 tr.đ - 491.598,5 tr.đ = 178.721,5 tr.đ Kết luận giá trị của khu đất nêu trên là 179 tỷ đồng (làm tròn) hoặc 20 triệu đ m2. Ví du 2: Ví du 2: Năm 2008, UBND TP S có dự kiến giao một khu đất có diện tích 10.0 m2 cho một công ty Y để đầu tư xây dựng một khu chung cư bán. Hiện tại lô đất này đã giải toả đền bù, có một nhà xưởng sản xuất diện tích là 2.000m2 (nhà trệt, tường gạch, vì kèo thép, mái tôn, nền láng xi măng), và được đánh giá lại bằng 30% giá trị còn lại của ngôi nhà. Theo quy định về xây dựng, đối với dự án này, tỷ lệ diện tích

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY đất sử dụng để xây dựng nhà ở tối đa là

60% tổng diện tích đất xây dựng (6.000 m2.) Dự án này được phép xây dựng một toà nhà chung cư cao 12 tầng, dự án này sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm và dự kiến đầu tư quyết toán làm 2 lần vào cuối năm thứ nhất và cuối năm thứ hai. Kế hoạch thực hiện dự án như sau: 1. Năm thứ nhất: (dự kiến hoàn thành 60% khối lượng xây lắp): 1.1. Tổng chi phí xây dựng: - Đơn giá xây dựng mới nhà xưởng là 1.000.000 đ m2; - Chi phí thiết kế, quy hoạch dự án 2.400 triệu đồng; - Chi phí xây bán liền kề vinhomes the harmony dựng hạ tầng 700.000 đồng m2; - Chi phí xây dựng nhà chung cư 5.000.000 đồng m2; - Chi xây dựng bể nước, trạm bơm, máy phát điện dự phòng... 1.500 triệu đồng. - Chi phí phá dỡ nhà xưởng cũ 100 triệu đồng, phế liệu thu hồi được thu ngay từ năm đầu trị giá 30 triệu đồng. - Chi phí quảng cáo bán nhà là 4.500 triệu đồng - Chi quản lý dự án bằng 5% tổng chi phí của dự án. Biết rằng: các khoản chi phá dỡ, bồi thường nhà xưởng; chi đầu tư cơ sở hạ tầng; chi thiết kế, quy hoạch dự án; chi tiếp thị, quảng cáo được thực hiện trong năm đầu. Các khoản chi xây dựng nhà chung cư; chi xây dựng bể nước, trạm bơm... hoàn thành 60% khối lượng. 1. 2. Doanh thu từ việc bán căn hộ chung cư: - Từ tầng 1 đến tầng 5 giá bán 13 triệu đồng m2, từ tầng 6 đến tầng 10 giá 12 triệu đồng m2, các tầng còn lại giá 11 triệu đồng m2. - Thu của khách hàng 40% giá trị căn hộ ngay sau khi ký hợp đồng. Hợp đồng được 2 bên ký vào cu
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo