Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Nếu tài khoản này không được bổ sung, liền

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Nếu tài khoản này không được bổ sung, liền

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Nếu tài khoản này không được bổ sung, liền kề vinhomes riverside the harmony lại luôn cần tiền mặt, có thể nhà quản lý sẽ lấy lý do trên để hủy bỏ hợp đồng. Các trách nhiệm. Trong hợp đồng sẽ nêu rõ trách nhiệm của cả hai bên. Nhiệm vụ chính của bạn là đưa ra đ


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Nếu tài khoản này không được bổ sung, liền kề vinhomes riverside the harmony lại luôn cần tiền mặt, có thể nhà quản lý sẽ lấy lý do trên để hủy bỏ hợp đồng. Các trách nhiệm. Trong hợp đồng sẽ nêu rõ trách nhiệm của cả hai bên. Nhiệm vụ chính của bạn là đưa ra định hướng, chỉ định, kế hoạch cho nhà quản lý liền kề vinhomes riverside the harmony, hoàn lại cho họ những chi phí phát sinh. Đồng thời, bạn phải có bảo hiểm cho liền kề vinhomes riverside the harmony. Công ty quản lý có thể yêu cầu được xác định trong chính sách bảo hiểm, để được thông báo khi có vấn đề. Công ty quản lý chịu trách nhiệm rất nhiều chức năng, bao gồm marketing, cho thuê, báo cáo, bảo trì... Họ phải tuân theo các luật về nhà đất liền kề vinhomes the harmony và các quy định khác, giữ bí mật thông tin của chủ sở hữu. Hoạt động. Nếu nhà quản lý không thực hiện theo các tiêu chuẩn quy định, họ có thể bị chấm dứt hợp đồng. Ví dụ như họ phải duy trì tỷ lệ thuê phòng của liền kề vinhomes riverside the harmony ở một mức nhất định. Hạch toán. Nhà quản lý phải thực hiện báo cáo chính xác và đúng hạn, họ cần giữ sổ sách theo đúng quy định. Tiền thuê. Công ty phải thu và gửi vào tài khoản tiền thuê hàng ngày. Đừng để tiền thuê tại văn phòng. Nhà quản lý phải thực hiện các hành động cần thiết để thu tiền thuê, và thu hồi lại phòng khi cần. Thời hạn. Công ty quản lý sẽ muốn bạn ký theo thời hạn một năm. Như vậy cũng được, nếu có điều khoản cho phép các bên được chấm dứt hợp đồng vì mọi lý do với thông báo trước 30 ngày bằng văn bản. Điều này sẽ giúp bạn tránh việc công ty quản lý hoạt động kém hiệu quả, gây thiệt hại cho bạn. Đó cũng là cách giúp công ty hoạt động hiệu quả. NHỮNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC VÀ TẦN SUẤT CỦA THÔNG TIN Hãy thỏa thuận rõ về các loại báo cáo bạn cần nhận được từ công ty quản lý, cũng như tần suất của báo cáo. Bạn cần một đồng hồ cho bạn các thông tin cần thiết để dẫn bạn đến đích lợi nhuận. Tôi gọi đó là Báo cáo sáng thứ Hai, vì bạn sẽ nhận được hàng tuần. Mỗi liền kề vinhomes riverside the harmony có thể chỉ cần một báo cáo dài một trang, bao gồm: Tên bán liền kề vinhomes the harmony liền kề vinhomes riverside the harmony; Tổng số căn hộ hoặc m2; Tổng số căn hộ hoặc m2 gần đây chưa mang lại doanh thu, vì bất kỳ lý do nào. Có thể đây là không gian dành để làm kho, văn phòng cho thuê, v.v..; Tổng số căn hộ hoặc m2 sẵn sàng cho thuê; Tổng số căn hộ hoặc m2 cho thuê tuần trước, tính theo %; Tỷ lệ chuyển tới thuê trong tuần; Tỷ lệ dời đi trong tuần; Tỷ lệ thu hồi phòng trong tuần; Tổng số căn hộ hiện đang có khách thuê. Số liệu này giúp bạn biết được tỷ lệ thuê phòng tuần trước tăng hay giảm, hoặc giữ nguyên; Tổng số thông báo sẽ rời đi trong vòng 30 ngày tới. Đây

bán liền kề vinhomes the harmony là những khách thuê đã gửi thông báo chuyển đi trong

vòng 30 ngày tới; Tổng số thông báo sẽ rời đi trong vòng 30-60 ngày tới. Đây là những khách thuê đã gửi thông báo chuyển đi trong vòng 30-60 ngày tới; Tổng số căn hộ hoặc m2 đã đăng ký thuê, tức là khách sẽ chuyển đến trong vòng 30 ngày; Tỷ lệ thuê phòng dự kiến cho 30 ngày tới; Tỷ lệ thuê phòng dự kiến cho 60 ngày tới. Số liệu này giúp bạn có cơ hội thay đổi chiều hướng đi xuống trước khi nó xảy ra. Nếu bạn biết là tỷ lệ thuê phòng sẽ giảm trong vòng 60 ngày kể từ hôm nay, Liền kề Vinhomes The Harmony bạn sẽ có 60 ngày để xử lý vấn đề. Đồng hồ sẽ cho phép bạn nhìn trước tương lai, và đưa ra những thay đổi cần thiết từ ngày hôm nay; Số lượng yêu cầu công việc đưa ra; Số lượng yêu cầu công việc hoàn tất. Nếu liền kề vinhomes riverside the harmony có nhiều yêu cầu công việc chưa thực hiện, ta cần phải thay đổi gì đó. Có thể, bạn cần thuê thêm người giúp. Số liệu này tăng lên sẽ khiến số nhân viên cần tuyển sau này tăng lên; Tổng lưu lượng khách. Tổng số khách tiềm năng đã liên hệ với văn phòng để hỏi về thuê phòng; Tổng đơn xin thuê phòng. Số yêu cầu đặt phòng chuyển thành đơn xin thuê phòng; Tổng
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo