Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Định giá tài sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng. Định giá được một số tác giả định nghĩa như sau: -    Định giá là sự


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Hoạt động định giá hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn tại và phát triển của thị trường. Định giá tài sản là hình thức phân tích kinh tế ứng dụng. Định giá được một số tác giả định nghĩa như sau:
-    Định giá là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu tài sản cụ thể bằng hình thái tiền tệ cho một mục đích đã được xác định ( GS. W. Sealrooke - viện đại học Portsmouth - Vương quốc Anh)
-    Định giá là một khoa học về ước tính giá trị cho một mục đích cụ thể của một tài sản cụ thể, tại một thời điểm xác định,có cân nhắc đến tất cả các đặc điểm của tài sản cũng như xem xét tất cả các yếu tố kinh tế căn bản của bán liền kề vinhomes the harmony thị trường, bao gồm các loại đầu tư lựa chọn.( GS. Lim Lan Yuan - khoa xây dựng và bất động sản liền kề vinhomes the harmony - đại học quốc gia Singapore)
1.2.2.    Định giá đất
Theo quy định của Luật đất đai 2003 tại Điều 5, thì đất đai thuộc sử hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu (thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai). Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua các hinh thức: giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định. Không một cá nhân, cơ quan, tổ chức nào có quyền sử hữu đất đai.
Tại Khoản 23, Điều 4, Luật đất đai 2003 quy định: “Giá quyền sử dụng đất (gọi là giá đất) là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc được hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất”.
Như vậy, giá đất ở đây không phải là giá trị quyền sở hữu đất mà chỉ là giá trị quyền sử dụng đất và tại Điểm 24, Điều 4, Luật đất đai 2003 đã quy định: “Giá trị quyền sử dụng đất là giá trị bằng tiền của quyền sử dụng đất đối với một diện tích đất xác định trong thời hạn sử dụng đất xác định”.
1.2.3.    Định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony
Định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony là sự ước tính giá trị của bất động sản liền kề vinhomes the harmony tại một thời điểm xác định, có cân nhắc đến các đặc điểm của bất động sản liền kề vinhomes the harmony liền kề vinhomes the harmony cũng như xem xét đến các yếu tố kinh tế thị trường. Vì vậy định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony là một công việc phức tạp đòi hỏi người làm công việc định giá vừa phải có kiến thức chuyên môn nghề nghiệp vững vàng, vừa phải có sự nhạy cảm với thị trường.
Thông thường, trước khi bất động sản liền kề vinhomes the harmony được sử dụng vào một mục đích nhất định như chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố, bảo hiểm, cho thuê, góp vốn đều phải được định giá. Việc định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony thường do những người có chuyên môn đảm nhận. Nếu bất động sản liền kề vinhomes the harmony được đưa ra mua

liền kề vinhomes the harmony bán thì người định giá sẽ phải đánh giá tài sản

đó và tư vấn cho khách hàng nên bán, nên mua ở mức bao nhiêu. Việc định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony phải dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính chất, vị trí, quy mô, thực trạng của bất động sản liền kề vinhomes the harmony và thị trường tại thời điểm định giá.
Như vậy việc định giá bất động sản liền kề vinhomes the harmony là hoạt động tư vấn, xác định giá của một bất động sản liền kề vinhomes the harmony cụ thể tại một thời điểm nhất định được tiến hành bởi tổ chức, cá nhân có đăng ký Liền kề Vinhomes The Harmony kinh doanh. Khi thực hiện công việc này, người định giá sẽ phải xem xét những người có khả năng mua bán, chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm định giá và các loại tài sản có thể thay thế cho tài sản này. Dựa trên sự cạnh tranh của những người mua, người chuyển nhượng, người bán, người nhận chuyển nhượng tiềm năng, người định giá sẽ
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo