Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Giá trị xây dựng mới bao gồm các khoản

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Giá trị xây dựng mới bao gồm các khoản

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Giá trị xây dựng mới bao gồm các khoản chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và mức lãi hợp lý cho người đầu tư xây dựng. - Giá trị hao mòn của các tài sản trên đất bao gồm cả hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình (bao gồm các hao mòn về mặt vật lý do hư hao dần t


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Giá trị xây dựng mới bao gồm các khoản chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp và mức lãi hợp lý cho người đầu tư xây dựng. - Giá trị hao mòn của các tài sản trên đất bao gồm cả hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình (bao gồm các hao mòn về mặt vật lý do hư hao dần trong quá trình khai thác sử dụng; hao mòn do lạc hậu về chức năng và do tác động của các yếu tố bên ngoài). Phương pháp tính giá trị xây dựng mới và giá trị hao mòn của các tài sản trên đất thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và những Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam. Trường hợp chưa có quy định hoặc hướng dẫn cụ thể về phương pháp tính giá trị xây bán liền kề vinhomes the harmony dựng mới và giá trị hao mòn thì việc tính toán thực hiện theo đánh giá của chuyên gia tư vấn, của chuyên viên hoặc tổ chức trực tiếp xác định giá trên cơ sở những thông tin, số liệu thực tế thu thập được trên thị trường. d- Bước 4: Tính toán giá trị của các thửa đất của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony đã lựa chọn ở Bước 1 Giá trị của Giá chuyển nhượng Giá trị hiện tại của các thửa đất bất động sản liền kề vinhomes the harmony tài sản trên đất Đơn giá của Giá trị của thửa đất thửa đất Diện tích thửa đất e- Bước 5: Xác định giá trị của thửa đất cần định giá Căn cứ vào những khác biệt chủ yếu giữa thửa đất cần định giá và các thửa đất của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony nêu trên, tiến hành điều chỉnh giá các thửa đất của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony (tương tự như Bước 3 của phương pháp so sánh trực tiếp). Đơn giá của thửa đất cần định giá được xác định theo đơn giá bình quân của các đơn giá đất đã điều chỉnh của các bất động sản liền kề vinhomes the harmony đó. f- Ví dụ về phương pháp chiết trừ Cơ quan định giá đất đang tiến hành xác định giá một thửa đất ở có diện tích 90 m2 (kích thước mặt tiền 5m x dài 18 m, trên thửa đất đã xây nhà 4 tầng), mặt tiền tiếp giáp với một đường nội bộ rộng 8m của một Khu đô thị mới tại Thủ đô Hà Nội đã được xây dựng hoàn chỉnh. Áp dụng phương pháp liền kề vinhomes the harmony chiết trừ để xác định giá thửa đất nói trên được thực hiện như sau: * Bước 1: Qua điều tra khảo sát thị trường cơ quan định giá thu thập được thông tin về một số cuộc mua bán thành công một ngôi nhà ở trong Khu đô thị trên có mặt bằng xây dựng tương tự như thửa đất cần định giá. Để đơn giản, trong ví dụ này chỉ nêu về một bất động sản liền kề vinhomes the harmony trong số các bất động sản liền kề vinhomes the harmony đã giao dịch thành công, đó là một ngôi nhà có diện tích mặt bằng là 100 m2 (nhà 4 tầng, mặt tiền 5m) nằm tiếp giáp một đường nội bộ khác, cũng rộng 8m và

liền kề vinhomes the harmony cắt ngang với con đường có thửa đất cần định giá;

giá bán bất động sản liền kề vinhomes the harmony (nhà và đất) giao dịch thành công là 3.600 triệu đồng, ngôi nhà này được bán cách thời điểm hiện tại 4 tháng, trong thời gian này giá đất trên thị trường hầu như không biến động. Tuy nhiên, thửa đất cần định giá có vị trí thuận lợi hơn và có hướng nhà tốt hơn, do đó, thửa đất cần định giá có đơn giá cao hơn thửa đất làm mặt bằng của ngôi nhà đã chuyển nhượng thành công này khoảng 6%. * Bước 2: Khảo sát thực địa và thị trường thu thập được số liệu Liền kề Vinhomes The Harmony sau: - Diện tích xây dựng: 75 m2. - Đơn giá xây dựng ngôi nhà có chất lượng và công dụng tương đương theo giá thị trường hiện tại là 2,8 triệu đồng m2 sàn (đơn giá trọn gói, bao gồm lợi nhuận của chủ thầu xây dựng). - Ngôi nhà đã được sử dụng 12 năm; tuổi đời kinh tế dự kiến là 70 năm. Do được bảo
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo