Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Đây chính là phép tính ngược của phép tính

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Đây chính là phép tính ngược của phép tính

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Đây chính là phép tính ngược của phép tính lãi suất kép và gọi là tính chiết khấu hay tính giá trị hiện tại. Giả sử ta có dòng tiền yT, y2,.. ,yt là giá trị vốn gốc của các năm (hay là thu nhập dự tính của các năm trong tương lai) năm 1 có vốn gốc là y1 năm 2 c


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Đây chính là phép tính ngược của phép tính lãi suất kép và gọi là tính chiết khấu hay tính giá trị hiện tại. Giả sử ta có dòng tiền yT, y2,.. ,yt là giá trị vốn gốc của các năm (hay là thu nhập dự tính của các năm trong tương lai) năm 1 có vốn gốc là y1 năm 2 có vốn gốc là y2 năm t có vốn gốc là yt Để tính được giá bán ở thời điểm hiện tại ta phải quy tất cả các giá trị tương lai về hiện tại. Để tính được giá bán ở thời điểm hiện tại ta phải quy tất cả các giá trị tương lai về hiện tại. GD=-AT+-A-+ ....-*_ (1 + r)1 (1 + r)2 (1 + r) Đây chính là giá bán đất ở thời điểm hiện tại Nếu yi = y2 = .= yt Liền kề Vinhomes The Harmony thì khi đó giá đất sẽ được tính bằng công thức: GD = y- r Đây chính là giá bán đất ở thời điểm hiện tại Nếu yT = y2 = .= yt thì khi đó giá đất sẽ được tính bằng công thức: GD = ^ r Ví du: Một mảnh đất được bán với giá 10.000USD, nhưng được trả trong 5 năm với giá trị bằng nhau (mỗi năm 2.000 USD). Giá trị hiện tại của dòng tiền này được tính bằng cách chuyển đổi giá trị từng lần trả tiền về hiện tại, sau đó cộng các giá trị hiện tại này lại. Giả sử lãi suất r = 10% ^ 2.000 2.000 2.000 2.000 0 „_TTr_ GD = 2.000 + ——— + - + - + 4 = 8.342 USD (1 + 0.1) (1 + 0.1)2 (1 + 0.1)3 (1 + 0.1)4 Đó là số tiền hiện tại tương ứng với số tiền nhận được sau 5 năm. - Như vậy, việc quy các giá trị tương lai về hiện tại là căn cứ để tính giá đất. 2.2.7. Cung - cầu 2.2.7.I. Cung, cầu về đất Quan hệ cung - cầu trong thị trường đất đai diễn ra có phần khác so với quan hệ cung cầu trong thị trường hàng hoá thông thường. Xét trong thời gian ngắn thì cung của đất về cơ bản là cố định và bất biến. Giá của đất trong một khu vực nhất định sẽ được xác định bằng yếu tố cầu như: mật độ dân cư, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, việc làm và mức thu nhập bình quân của người dân địa phương, khả năng đáp ứng của hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, lãi suất ngân hàng.... Ta có thể minh hoạ bán liền kề vinhomes the harmony mối quan hệ cung - cầu về đất trong một thời gian ngắn qua đồ thị sau: Qua hình minh hoạ ta thấy rằng, trong thời gian ngắn cung về đất là một đường thẳng đứng, nghĩa là số lượng đất là cố định, bất kể giá có tăng thì cũng không thể tạo thêm được. Do vậy, giá đất thay đổi theo nhu cầu của từng địa phương. Khi nhu cầu tăng đường cầu dịch chuyển từ D lên D1 thì giá tăng từ G lên G1. Như vậy, ta thấy rằng tổng cung của đất đai là cố định, nhưng thực tế lượng cung của một loại đất cụ thể có thể tăng lên hoặc giảm xuống thông qua việc điều chỉnh cơ cấu giữa các loại đất.

bán liền kề vinhomes the harmony Có thể thấy khi đất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc đất

chưa sử dụng ở ven đô được điều chỉnh theo quy hoạch nhằm chuyển một số diện tích thành đất khu dân cư, khi đó cung về đất ở tại khu vực đó sẽ tăng lên. Điều này sẽ giúp làm chậm sự tăng giá về đất ở tại khu vực này. Bên cạnh đó sự phát triển và tăng trưởng liên tục từ phía cầu dẫn đến nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng, vì thế mà giá đất không những không giảm đi mà ngày càng tăng cao. Có thể minh hoạ mối quan hệ giữa cung - cầu về đất trong một thị trường điển liền kề vinhomes the harmony hình qua đồ thị sau: Như vậy, ta Giá » thấy rằng trong thị trường điển hình thì cung, cầu về đất đai ~ G cũng diễn ra bình °1 thường như những hàng hoá thông thường khác. Thế nhưng, nói chung cung về đất đai rất ít G S L L1 ► Diện tích biến đổi do vậy giá trị của nó biến động nhiều hơn các hàng hoá thông thường khác. Do vậy mà giá đất luôn có sự biến động nhiều hơn giá các hàng hoá thông thường. * Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hê cung - cầu về đất. - Đất đai chưa thực sự trở thành hàng hoá. Theo Luật đất đai, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có các quyền: Chuy
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo