Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Bất kể thửa đất nào cũng có đầy đủ

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Bất kể thửa đất nào cũng có đầy đủ

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Bất kể thửa đất nào cũng có đầy đủ các yếu tố để hợp thành các yếu tố tự nhiên của nó. Trong các yếu tố để hợp thành các yếu tố tự nhiên của thửa đất thì yếu tố mục đích sử dụng, yếu tố vị trí đất, địa điểm là các yếu tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến giá của t


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY Bất kể thửa đất nào cũng có đầy đủ các yếu tố để hợp thành các yếu tố tự nhiên của nó.
Trong các yếu tố để hợp thành các yếu tố tự nhiên của thửa đất thì yếu tố mục đích sử dụng, yếu tố vị trí đất, địa điểm là các yếu tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến giá của thửa đất.
Đất có cùng địa điểm, vị trí nhưng mục đích sử dụng khác nhau thì giá đất khác nhau; hay đất có cùng mục đích sử dụng nhưng ở các địa điểm, vị trí khác nhau thì giá đất khác nhau.
+ Vị trí: Nhân tố vị trí ảnh hưởng đến giá đất chủ yếu nói về vị trí kinh tế, tức là vị trí của từng đối tượng (thửa đất). Các yếu tố cần xem xét là cự ly đến các trung tâm bán liền kề vinhomes the harmony thương mại - dịch vụ, khoảng cách đến các trục đường giao thông chính,
+ Kích thước, hình thể, diện tích: các yếu tố này khi đánh giá phải đặt trong một nhu cầu sử dụng cụ thể. Ví dụ: với nhu cầu để ở tại trung tâm Hà Nội thì kích thước thửa đất tối ưu là 4m x 15m, nhưng đối với đất ở nông thôn thì kích thước tối ưu lại có thể là 10m x 20m. Như vậy , yếu tố kích thước, hình thể, diện tích sẽ quyết định đến giá đất    
1.3.2.    Quan hệ cung - cầu
Quan hệ cung cầu ảnh hưởng đến giá cả hàng hoá, đó là tính quy luật của thị trường. Tuy nhiên, quan hệ cung cầu ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự biến động giá đất.
Quan hệ cung cầu về đất luôn mang tính không gian và thời gian trong đó tính chất vùng là tính đặc thù của giá đất. Ở nơi nào, khu vực nào, vùng nào kinh tế phát triển, dân số tăng nhanh thì cầu về đất tăng nhưng không gian đất thì có hạn (cung có hạn) dẫn đến giá đất cao hơn ở những nơi khác.
Mặt khác cung về đất cơ bản là ổn định (xét về tổng quỹ đất của một vùng, khu vực, quốc gia) nhưng cũng có thể chuyển hóa cung từ đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Tuy nhiên sự chuyển hóa của cung là chậm so với sự tăng lên của cầu.
1.3.3.    Chính sách điều tiết của Nhà nước
Một trong những đặc trưng cơ bản của giá đất và BĐS là chịu ảnh hưởng lớn từ phía con người; Trong đó, tác động do các chính sách điều tiết của Nhà liền kề vinhomes the harmony nước vừa có tính đặc trưng vừa như một nhân tố ảnh hưởng. Các chính sách điều tiết của Nhà nước bao gồm: chính sách đất đai, pháp luật đất đai, luật kinh doanh BĐS điều chỉnh các quan hệ đất đai là cơ sở hình thành giá đất và BĐS.
Chính sách giá đất và BĐS tác động vào sự ổn định hoặc diễn biến của giá đất và BĐS; các chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước có tác dụng khuyến khích, thúc đẩy hoặc hạn chế phát triển kinh tế của vùng này hay vùng khác và các chính sách thuế cũng góp phần làm ổn định hoặc làm tăng, giảm giá đất và BĐS.
Ngoài các chính sách cơ bản trên, các chính sách

liền kề vinhomes the harmony tài chính tiền tệ, tín dụng, lãi suất... đều có ảnh

hưởng đến giá đất và BĐS.
Một trong những yếu tố quan trọng, quyết định đến giá đất và BĐS là quy hoạch sử dụng đất, và quy hoạch xây dựng nó quyết định mục đích sử dụng đất cũng như các điều kiện khác gắn liền với đất và ảnh hưởng rất lớn đến giá đất.
1.3.4.    Các yếu tố về xã hội
Trên phạm vi cả nước, một xã hội ổn định (cả kinh tế, chính trị, an ninh, môi trường) sẽ là một môi trường tốt tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư từ nội bộ nền Liền kề Vinhomes The Harmony kinh tế quốc dân, làm tăng nhu cầu sử dụng đất và làm cho giá đất cũng chuyển động theo.
Quá trình đô thị hoá cũng kéo theo cơ cấu sử dụng đất thay đổi, tác động trực tiếp đến giá đất, vì nhu cầu sử dụng đất đô thị tăng sẽ chuyển dần đất nông nghiệp sang đất đô thị, dẫn đến sự biến động của giá đất.
Trong phạm vi cả nước cũng như một vùng, một khu vực ...môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến giá đất; ở nhữn
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo