Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 3.3.5.3. Yêu cầu và một số thuật ngữ của

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 3.3.5.3. Yêu cầu và một số thuật ngữ của

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 3.3.5.3. Yêu cầu và một số thuật ngữ của phương pháp a. Yêu cầu khi áp dụng phương pháp lợi nhuận - Thẩm định viên về giá phải am hiểu những kiến thức về kế toán doanh nghiệp để xác định doanh thu, chi phí hợp lý phát sinh của loại hình kinh doanh trên tài sản.


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 3.3.5.3. Yêu cầu và một số thuật ngữ của phương pháp a. Yêu cầu khi áp dụng phương pháp lợi nhuận - Thẩm định viên về giá phải am hiểu những kiến thức về kế toán doanh nghiệp để xác định doanh thu, chi phí hợp lý phát sinh của loại hình kinh doanh trên tài sản. - Thẩm định viên về giá phải xem xét, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp 3 năm liền kề về trước, tính từ thời điểm cần thẩm định giá. - Thẩm định viên về giá phải tiến hành so sánh các chỉ tiêu lợi nhuận, tiền thuê mặt bằng của doanh nghiệp cần thẩm định giá với tỷ lệ lợi nhuận, tiền thuê phổ thông trên thị trường của những doanh nghiệp tương tự (cùng loại hình doanh nghiệp, cùng ngành nghề kinh doanh, có địa điểm tương tự.). bán liền kề vinhomes the harmony b. Một số thuật ngữ - Thu nhập thực từ tài sản là phần còn lại của tổng doanh thu sau khi trừ tổng chi phí, thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi trên vốn mà người sử dụng tài sản nhận được từ vốn của họ (tính bằng lãi suất vay vốn ngân hàng) và một khoản tiền công trả cho nhà đầu tư về điều hành hoạt động kinh doanh và những rủi ro mà họ có thể gặp trong kinh doanh (tính bằng tỷ suất lợi nhuận bình quân trên vốn của ngành nghề kinh doanh tương ứng). - Lãi suất bình quân ngành của loại hình kinh doanh do thẩm định viên xác định thông qua điều tra thị trường của loại hình kinh doanh tương ứng tại khu vực, tính bình quân cho 03 năm liền kề trước thời điểm thấm định giá. 3.3.5.4. Các bước tiến hành * Bước 1: xác định tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; bao gồm tất cả các khoản thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký với cấp có thấm quyền. Ví dụ một trạm bán xăng có thể đăng ký và mở các dịch vụ và có doanh thu từ: đại lý bán xăng dầu, rửa xe, siêu thị mi ni... * Bước 2: xác định tổng chi phí: bao gồm: - Chi phí nguyên, nhiên vật liệu, vật tư: Hàng hóa, nguyên liệu, vật tư mua cho kinh doanh như nguyên liệu, thực phấm, đồ uống phục vụ trong tiệm ăn; xăng dầu trong các cây xăng là chi phí nguyên liệu, vật tư. sẽ được trừ ra khỏi tổng thu nhập để tính ra khoản lợi nhuận ròng. - Chi phí lãi vay Liền kề Vinhomes The Harmony ngân hàng. - Chi phí vận hành, quản lý doanh nghiệp: chi phí thuê nhân công (bao gồm cả tiền công của những thành viên trong gia đình chủ doanh nghiệp), chi phí nước, điện, gas, điện thoại, sửa chữa, duy tu cửa hàng, văn phòng phấm, khấu hao trang thiết bị. * Bước 3: Xác định thu nhập thực từ bất động sản liền kề vinhomes the harmony. Thu nhập thực từ bất động sản liền kề vinhomes the harmony là phần còn lại sau khi trừ khỏi tổng doanh thu các khoản tổng chi phí, các khoản thuế, phí và các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật và tiền công trả cho nhà đầu tư. * Bước 4: Áp dụng công thức để tìm

Liền kề Vinhomes The Harmony ra giá trị bất động sản liền kề vinhomes the harmony.

Thu nhập thực hàng năm Giá trị thị trường của bất động sản liền kề vinhomes the harmony = Tỷ suất vốn hóa Thấm định viên căn cứ vào hướng dẫn xác định tỷ suất vốn hoá và hệ số nhân thu nhập tại Tiêu chuấn số 09-Phương pháp thu nhập (và phụ lục) ban hành kèm theo Quyết định số 129 2008 QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời căn cứ hoạt động cho thuê bất động sản liền kề vinhomes the harmony của loại hình kinh doanh tương tự tại cùng khu vực vào thời điểm thấm định giá liền kề vinhomes the harmony để xác định tỷ suất vốn hóa phù hợp. 3.3.5.5. Ví dụ về phương pháp lợi nhuận Ví du 1: Cần thấm định giá trang trại chăn nuôi gà với các thông tin qua điều tra của chuyên gia định giá BĐS như sau (các số liệu tính bình quân cho 01 năm từ kết quả điều tra hoạt động kinh doanh của trang trại trong 03 năm liên tiếp, trước khi tiến hành định giá): - Trang trại xuất 6 lứa gà năm với số gà xuất chuồng là 1.000 con lứa. Mỗi con gà xuất chuồng nặng 2,2 kg; bán với giá 55.000đ kg. - Gà giống mua về nuôi với giá 12.000đ con. Tỷ lệ gà chết trong quá trình nuôi là 2%. - Mỗi năm trang trại mua 1.500 bao thức ăn chăn nuôi với giá 25.000đ bao; chi phí tiêm
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo