Trang chủ tin liền kề LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 2 trđ - 20trđ = 697,2 trđ Đơn giá bán

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 2 trđ - 20trđ = 697,2 trđ Đơn giá bán

LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 2 trđ - 20trđ = 697,2 trđ Đơn giá bán BĐS 3 sau khi điều chỉnh sự khác biệt về trang trí nội thất: 697.2 trđ 84m2 = 8,3 trđ m2 * Đơn giá bán BĐS 4 189 trđ 42m2 = 4,5 trđ m2 * Đơn giá bán BĐS 5 525 trđ 70m2 = 7,5 trđ m2 Qua đối chiếu vị trí các tầng và vị trí ch


LIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONYLIỀN KỀ VINHOMES RIVERSIDE THE HARMONY 2 trđ - 20trđ = 697,2 trđ Đơn giá bán BĐS 3 sau khi điều chỉnh sự khác biệt về trang trí nội thất: 697.2 trđ 84m2 = 8,3 trđ m2 * Đơn giá bán BĐS 4 189 trđ 42m2 = 4,5 trđ m2 * Đơn giá bán BĐS 5 525 trđ 70m2 = 7,5 trđ m2 Qua đối chiếu vị trí các tầng và vị trí chung cư cho thấy: - BĐS cần thẩm định giá, BĐS 2, BĐS 4 cùng nằm ở tầng 3. - BĐS 1, BĐS 3, BĐS 5 cùng nằm ở tầng trệt. - BĐS cần thẩm định và BĐS 1 cùng nằm ở 1 chung cư. - BĐS 2 và BĐS 3 cùng nằm ở 1 chung cư. - BĐS 4 và BĐS 5 cùng nằm ở 1 chung cư. Qua so sánh đơn giá bán giữa BĐS 2 và BĐS 3, giữa BĐS bán liền kề vinhomes the harmony 4 và BĐS 5 cho thấy: Đơn giá bán: Do vậy có thể ước tính đơn giá bán căn hộ ở tầng 3 bằng khoảng 60% đơn giá bán căn hộ tầng trệt. Từ đó ước tính đơn giá bán căn hộ cần định giá bằng khoảng 60% đơn giá bán của BĐS1. Giá thị trường của BĐS cần định giá là: 8trđ m2 x 60% x 56m2 = 268 triệu đồng 3.3.2. Phương pháp chi phí 3.3.2.1. Khái niệm - Chi phí là số tiền cần thiết đã chi ra để mua, sản xuất, chế tạo hoặc xây dựng nên tài sản. - Phương pháp chi phí là phương pháp định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương tự tài sản cần định giá để xác định giá trị thị trường của tài sản cần định giá. 3.3.2.2. Cơ sở khoa học và phạm vi áp dụng phương pháp a. Cơ sở khoa học của phương pháp - Nguyên tắc đóng góp Giá trị thị trường của một BĐS là tổng giá trị của thửa đất và giá trị của nhà cửa, công trình gắn liền với đất. - Nguyên tắc thay thế Người mua có đủ thông tin và dự tính hợp lý thì không bao giờ trả giá tài sản lớn hơn so với chi phí bỏ ra để mua đất và xây dựng công trình có ích tương tự. b. Phạm vi áp dụng phương pháp - Định giá BĐS mới XD hoặc sắp được XD khi công trình XD đó đạt được mức sử dụng tốt nhất và có hiệu quả nhất của thửa đất. - Định giá những BĐS chuyên dùng, BĐS đặc biệt ít được mua bán trên thị trường. - Xác định giá trị BĐS phục liền kề vinhomes the harmony vụ các mục đích bảo hiểm, thế chấp, bồi thường. 3.3.23. Yêu cầu và một số thuật ngữ của phương pháp a. Yêu cầu Phải tính đủ, tính đúng tất cả các khoản chi phí. b. Một số thuật ngữ - Hao mòn hữu hình là hao mòn vật lý gây ra do các yếu tố tự nhiên (thời tiết, khí hậu...) làm giảm giá trị của tài sản trong quá trình sử dụng. - Hao mòn vô hình là loại hao mòn phát sinh do tiến bộ kỹ thuật, do thay đổi, cải tiến dây chuyền công nghệ hoặc do sự thay đổi nhu cầu của thị trường về sản phẩm, dịch vụ làm giảm giá trị của tài sản trong quá trình sử dụng. - Giá trị hao

liền kề vinhomes the harmony mòn của tài sản là sự giảm dần giá trị sử

dụng và giá trị của tài sản do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do được sử dụng theo mục đích sử dụng của tài sản, do bào mòn của các yếu tố tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật. trong quá trình hoạt động của tài sản. - Giá trị hao mòn luỹ kế của tài sản là tổng mức giảm giá của tài sản gây ra do hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình, tính đến thời điểm cần thẩm định giá. - Tuổi đời kinh tế là thời gian sử dụng tài sản tối đa xét về hiệu quả kinh tế: Liền kề Vinhomes The Harmony Tuổi đời kinh tế của bất động sản liền kề vinhomes the harmony là số năm công trình kiến trúc trên đất đóng góp làm tăng giá trị của toàn bộ bất động sản liền kề vinhomes the harmony. - Tuổi đời kinh tế còn lại là thời gian sử dụng còn lại của tài sản phát huy được hiệu quả. - Tuổi đời thực tế là số năm đã trôi qua tính từ khi hoàn thành sản xuất, chế tạo, xây dựng tài sản mới 100% đưa vào sử dụng đến thời điểm cần thẩm định giá. - Tuổi đời hiệu quả là số năm mà tài sản được sử dụng thực tế phát huy được tác dụng và mang lại hiệu quả trong sử dụng. Tuổi đời hiệu quả có thể ngắn hơn hoặc dài hơn tuổi đời thực tế của tài sản tùy thuộc vào tình trạng duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản. Cụ thể: + Tuổi đời hiệu quả ngắn h
Các bài viết liên quan mới nhất
Các bài viết liên quan cũ hơn
Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo